M. bovis – missä mennään?

Mycoplasma bovis on ollut tiiviisti tapetilla koko alkuvuoden. Usean eri tahon yhteistyönä toteutettu hanke on selvittänyt muun muassa eri tartuntalähteiden merkitystä sekä sitä, miten taudin leviämistä voisi ehkäistä. Toukokuun lopulla joukko eläinlääkäreitä ja muita nautaterveydenhuollon asiantuntijoita kokoontui Valiolle kertaamaan, mitä tähän mennessä on saatu M. bovis -bakteerista selville.

Kohta tarjolla valtakunnallista terveydenhuoltoa

Suomeen syntyy valtakunnallinen nautojen terveydenhuoltoon keskittyvä eläinlääkäriyritys. Tilakoon kasvaessa ennaltaehkäisevällä terveydenhuollolla on entistä suurempi merkitys tilan taloudelliseen tulokseen. Nautojen terveydenhuollon kehittämiseen panostava, Suomessa ainutlaatuinen yritys muodostuu karjanomistajien omistaman Faba osk:n ostaessa osuuden Emovet Oy -nimisestä yksityisestä eläinlääkäripalvelusta.

M. bovis -bakteeria löydetty Ruotsista

Mycoplasma bovis on herkästi leviävä bakteeri, jonka aiheuttamasta utaretulehduksesta voi seurata isoja tuotannonmenetyksiä. Bakteeri on tavallinen suuressa osassa maailmaa, mutta joissakin Pohjoismaissa siltä on säästytty pitkään. Nyt Ruotsissa on löytynyt uusi mykoplasma-tapaus, kertoi ruotsalainen Husdjur-lehti huhtikuussa 2016.

Laiduntaminen vähentää metaanipäästöjä

Brasilialaisessa tutkimuksessa vertailtiin osittaislaiduntavien lehmien tuotosta ja metaanipäästöjä pelkästään sisällä ruokittuihin lehmiin. Tulosten mukaan jo muutaman tunnin päivittäinen laiduntaminen alentaa rehukuluja ja edistää lehmien terveyttä. Myös ympäristö kiittää, sillä laiduntavien lehmien metaanipäästöt olivat alhaisemmat. Metaani on ilmastoa lämmittävistä kasvihuonekaasuista toiseksi tärkein heti hiilidioksidin jälkeen.

Uusi tuote helpottamaan umpeenlaittoa

Kansainvälinen eläinlääkkeiden valmistaja Ceva Animal Health on tuonut markkinoille uudenlaisen tuotteen, jonka väitetään vähentävän lehmän maidontuotantoa radikaalisti umpeenpanon yhteydessä sekä ehkäisevän umpikauden utaretulehdukset, kertoo brittiläinen Farmers Weekly -lehti.

”Velactis” on tällä hetkellä markkinoilla ainoa laatuaan, sillä se estää aivolisäkkeen tuottaman prolaktiini-hormonin tuotantoa. Lehmän maidontuotanto putoaa nopeasti, koska prolaktiini stimuloi maitorauhasta tuottamaan maitoa.

Lehmät sorkkahoitoon turvallisesti

Eläinten kanssa työskentelyyn liittyy toisinaan riskejä, ja yhdeksi yleisimmistä riskitilanteista on ruotsalaistutkijoiden mukaan osoittautunut lehmien siirto sorkkahoitoon. Sorkkahoitajan käyntiä varten rakennetaan usein väliaikaisia kokooma-alueita ja ajokujia, joita ei aina ole ajateltu loppuun asti. Lehmät saattavat kokea sorkkahoidon pelottavana ja stressaavana, jonka vuoksi niistä tulee arvaamattomia ja tavallista vaikeampia käsitellä.

Pohjoismainen jalostus laajenee

Pohjoismainen jalostusarvosteluyhdistys (Nordic Cattle Genetic Evaluation, NAV) ottaa merkittävän kehitysaskeleen, kun sen toimittamat jalostusarvostelut laajenevat kattamaan myös Norjan jersey- ja holsteineläimet. Norja on ensimmäinen ulkopuolinen asiakas, jolle on tarjottu mahdollisuutta liittyä edistyneeseen Suomen, Ruotsin ja Tanskan yhteiseen jalostusarvosteluun. 

Mikä tekee robottinavetasta tehokkaan?

Tehokassa navetassa cow comfort on kunnossa!

Karjatilojen pohjapiirustuksia katsellut ei ole voinut välttyä törmäämästä arkkitehti (SAFA) Jouni Pitkärannan nimeen. Pitkäranta on piirtänyt yli 600 navettaa, pääosin Suomessa, mutta myös Ruotsissa, Virossa, Liettuassa, Hollannissa ja Saksassa. Pitkäranta on myös kehitellyt tai tuonut suomalaistiloille useita innovatiivisia ratkaisuja.

Hyvää Uutta Vuotta!

Nauta-lehti toivottaa Hyvää Uutta Vuotta 2016 karjaväelle!

Elmia resa

(Tämän jutun voit lukea suomeksi joulukuun Nauta-lehdestä 5/2015.)

DeLaval, Faba och Österbottens husdjursklubb organiserade en resa till Elmia Lantbruk i Jönköping 21-24 oktober 2015.

Sivut