Hollantilaistila vaihtoi holsteinit risteytyksiin

Boon Apart -tilan risteytyskarjaa

Nauta-lehden huhtikuisen lukijamatkan viimeinen tilavierailukohde oli Hollannin Frieslandin provinssissa sijaitseva Boon-Apart -maitotila, jota pitävät Boonin perheen isä ja poika. Tilalla oli aiemmin korkeatasoinen holstein-karja, josta myytiin paljon eläimiä myös jalostuskäyttöön. Isäntäväki kävi ahkerasti karjanäyttelyissä, eläinten rakenteeseen panostettiin paljon, ja näyttelypalkintojakin pokattiin säännöllisesti.

Lähde Farmariin ensi kesänä!

Pidä hiehojen jalat kunnossa

Hollantilaista risteytyskarjaa.

Hiehojen hyvät olot, huolellinen tarttuvien sorkkasairauksien kontrollointi sekä hiehojen yhdistäminen umpilehmien kanssa ennen poikimista ovat olleet tepsivät keinot, joilla Taynton Courtin tilalla Englannin Cloucesterhiressä ennaltaehkäistään ontumisia.

Suomenkarjan sukutaulu päivitettiin

Etenkin suomenkarjan ystäviä varmasti ilahduttaa tieto, että vuonna 2004 julkaistu Suomenkarjan sukutaulujuliste on saanut uuden päivityksen. Sukutaulu pohjautuu aiemmin tehtyyn siten, että siihen on lisätty kaikki keinosiemennyskäyttöön ostetut ja siementuotantoon päässeet uudet sonnit viimeisten kymmenen vuoden ajalta.

Sukutaulu julkaistaan isona seinäjulisteena Nauta-lehden 2/2015 välissä. Lehden tilaajat saavat siis julisteen lahjana kotiinsa, mutta julisteita voi ostaa myös Faban verkkokaupasta.

Ternimaito nopeasti talteen

Lypsä ternimaito vasikalle niin pian poikimisen jälkeen kuin vain ehdit, kehottavat irlantilaiset tutkijat. Näin tuloksena on laadultaan parasta mahdollista ternimaitoa. Irlantilaistutkimuksessa myös ensikot tuottivat hyvälaatuista ternimaitoa.

Irlannissa vasikkakuolleisuus on tutkijoiden mukaan varsin korkea, noin 4,6 %, verrattuna esimerkiksi Norjaan, jossa luku on 3,7 %. Suomessa vasikkakuolleisuus lypsyroduilla on keskimäärin Irlannin tasolla.  Irlantilaiset halusivat selvittää, olisiko ternimaidon koostumuksella yhteyttä vasikkakuolleisuuteen.

8 vinkkiä perhetilalla työskentelyyn

Suurin osa suomalaisista karjatiloista on perheviljelmiä, joita pidetään koko perheen voimin. Usein tilalla työskentelee parikin sukupolvea yhteistyössä, eikä kahnauksiltakaan aina vältytä. Kuinka luovia mahdollisimman sujuvasti tilanteessa, jossa oman perheen jäsenet ovat samalla työkavereita?

Rakentaisinko nuorkarjalle oman navetan?

Yleensä nuorkarjalle rakennettava erillinen kasvattamo on kylmäpihatto kestokuivitettuna, muutamia viileitä pihattojakin makuuparsilla on rakennettu. Tämä selvisi Meri Lahtisen opinnäytetyössä, jossa kartoitettiin nuorkarjalle rakennettuja pihattoja lypsykarjatiloilla. Työn toimeksiantajana oli MTT. Lahtinen valmistuu agrologiksi helmikuussa 2015 Hämeen ammattikorkeakoulun maaseutuelinkeinojen koulutusohjelmasta.

Kaasboerderij Ravenswaard luottaa luomuun

Itä-Hollannista, noin 25 km Saksan rajalta, löytyy lypsykarjatila joka uskoo vahvasti luomutuotantoon. Hollantilainen Kaasboerderij Ravenswaardin tila on ollut luomussa jo yli 17 vuoden ajan ja luottaa olevansa oikealla tiellä.

– Uskomme vahvasti luomuun ja luomumarkkinoiden kasvuun tulevaisuudessa. Kuluttajat ovat entistä valveutuneempia ruokahankinnoissa ja haluavat puhtaita elintarvikkeita, isäntäväki toteaa.

Barendonk Holsteins jalostaa toimivia lehmiä

Barendonk Holstein

Nauta-lehti lähtee taas huhtikuussa lukijamatkalle, tällä kertaa suuntaamme Hollantiin. Eräs mielenkiintoisista vierailukohteistamme on Barendonk Holsteins.

Hollannin Beersissä sijaitsevan Barendonk Holsteins -tilan omistaa Hermanussenin perhe: Jan ja Liesbeth sekä heidän lapsensa Ivo, Tessa ja Jens. Lisäksi tilalla työskentelee yksi palkattu työntekijä.

Onnellisella viljelijällä on onnellisia lehmiä

Mikä on tuottavan karjan salaisuus? Omistaja, joka on tyytyväinen työssään ja käsittelee eläimiä rauhallisesti. Tuloksena ovat onnelliset lehmät, jotka lypsävät enemmän maitoa, sanovat norjalaiset tutkijat.

Norjan Eläinlääketieteellisen Instituutin tutkijat löysivät selkeän yhteyden karjanomistajan ja hänen lehmiensä käytöksen välillä.

”Jos omistaja silittää ja rapsuttaa eläimiään, kun ne käyttäytyvät tyynesti, tuloksena on positiivisen käyttäytymisen vahvistuminen”, sanoo tutkija Kristian Ellingsen.

Sivut