Lehmän tärkein tuotoskausi – umpikausi!

Tuntuu ehkä hassulta sanoa lehmän tärkeimmäksi tuotoskauden vaiheeksi aikajaksoa, jossa se ei lypsä litraakaan – mutta niin se vain on. Huonolla tai huolimattomalla umpikauden suunnittelulla ja hoidolla voi pilata lehmän seuraavan lypsykauden.

Lue lisää!

Luonnonlaitumella on monta voittajaa

Luonnonlaitumilla ja perinnebiotoopeilla naudat liikkuvat enemmän ja niiden kunto kehittyy terveellisempään suuntaan. Laiduntamisen myötä monet uhanalaiset kasvit elpyvät ja maisema muuttuu avarammaksi. Muun muassa Johanna Kreivilän ylämaankarjan sonnit tekevät tätä tärkeää ymäristötyötä Köyliössä.

Lue lisää!

Muista hoitaa kipua vaikean poikimisen jälkeen

Pitkittynyt ja vaikea poikiminen aiheuttavat emälle voimakasta kipua. Onkin tärkeää valvoa poikimiset, avustaa niissä tarvittaessa sekä hoitaa emää ja lievittää sen kokemaa kipua.

Lue lisää

Nauta – karjanomistajan paras ammattilehti

5 kertaa vuodessa ilmestyvä Nauta-lehti on kaikkien karjaihmisten oma ammattilehti, täynnä tietoa ja tarinoita. Nauta kattaa laajasti niin lypsy- kuin lihakarjatilan arjen: jalostuksen, ruokinnan, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä tuotannon talouden.

Seuraavat lehdet:

Nauta 5-23: 21.12.

Nauta 1-24: 19.2.

Nauta 2-24: 18.4.

Tilaa Nauta-lehti kotiin

Mikä on talven tulossa parasta?
279 votes

 Nauta Instagramissa