Kenen pitäisi rakentaa navetta juuri nyt?

Tammikuun alussa järjestetyssä webinaarissa navettarakentamisen asiantuntijat kävivät läpi markkinoiden nykytilannetta ja rakentajan mahdollisuuksia. Mikä on tilanne lypsykarjatilojen navettarakentamisessa nyt ja mihin kannattaa kiinnittää huomiota? Miten kannattaa valmistautua tulevaan investointiin?

Lue lisää!

Korkeampi NTM, vähemmän metaania

Pohjoismainen kokonaisjalostusarvo NTM parantaa lehmäkohtaista vuosittaista taloudellista tulosta noin 9 euroa NTM-pistettä kohti roduittain. Lisäksi korkeampi kokonaisjalostusarvo on yhteydessä myös alhaisempiin metaanipäästöihin. NTM:n avulla voi siis jalostaa ilmastoystävällisiä lehmiä.

Lue lisää!

Kivekset kertovat sonnin potentiaalista

Sonnin kivesten koko ja kudoksen koostumus sekä rakkularauhaset vaikuttavat tiineyttämiskykyyn. Mitä isommat kivekset, sitä enemmän sonnilla oletetaan olevan siementuotantoon soveltuvaa kudosta. Kivesmittaukset ovat siitossonnikasvattamoissa rutiinia. Miten ne tehdään, ja millaisia tuloksia on saatu?

Lue lisää

Nauta – karjanomistajan paras ammattilehti

5 kertaa vuodessa ilmestyvä Nauta-lehti on kaikkien karjaihmisten oma ammattilehti, täynnä tietoa ja tarinoita. Nauta kattaa laajasti niin lypsy- kuin lihakarjatilan arjen: jalostuksen, ruokinnan, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä tuotannon talouden.