Vaihtoehdot antibiooteille, onko niitä?

Utaretulehdusten hoito lypsylehmillä on haastava tehtävä. Tasapainoilu tuotoksen menetyksen, eläimen hyvinvoinnin ja lääkkeiden ja eläinlääkärikulujen välillä ei ole helppoa.

Antibioottien käytön vähentämisen puolesta puhuvat monet seikat. Tärkeimpänä varmasti monien mielestä on juurikin kalliit lääke- ja hoitokulut, jotka vähentävät osaltaan tuotannon kannattavuutta. Lisäksi tämä aiheuttaa tilalla ylimääräistä työtä. Antibioottien liiallinen käyttö myös edesauttaa niille vastustuskykyisten bakteerikantojen kehittymisen, mitä pidetään yhtenä suurimmista uhista tällä hetkellä ihmisten terveydelle maailmanlaajuisesti.

Ennakointi kannattaa

Utaretulehduksen aiheuttajat eivät häviä ympäristöstä mihinkään. Tämän takia tuleekin kiinnittää huomiota enemmän tulehdusten ennaltaehkäisyyn ja eläinten vastustuskyvyn parantamiseen. Oikeilla välineillä ja järjestelmällisellä utaretulehdusten seurannalla voidaan vähentää tulehdusten määrää.

Utareterveydenkin ylläpito koostuu monista tekijöistä. Lähtökohtana on tehokas eläinten hoito ja hygienia. Vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi lypsyvälineiden puhtaus, parsien puhtaus ja kuivitus, vetimien puhtaus ja ihon kunto ja esimerkiksi vedinhoitoaineen käyttö. Yksikin heikko kohta tässä ketjussa tarkoittaa, että muihin kohtiin pitää panostaa entistä huolellisimmin. Esimerkiksi tämä tarkoittaa vedinhoitoaineen laatuun panostamista, jos vedinten ihon kunnossa on huomauttamista tai tautipaine on kohonnut jostain syystä.

Järjestelmälliseen utaretulehdusten seurantaan löytyy välineitä, oli lypsytapa mikä tahansa. Välillä omia työskentely- ja toimintatapoja kannattaa arvioida, sillä kaiken perustana pitäisi olla hyvä lypsyhygienia. Lisäksi tehokkaiden ja laadukkaiden vedinhoitotuotteiden käyttö on yksi kustannustehokas tapa vähentää tulehdusten määrää. Joillakin tiloilla on myös yleisenä käytäntönä antaa utaretulehduksesta hoidettujen lehmien maitoa vasikoille, mutta tämä on hyvä alku antibiooteille vastustuskykyisille bakteereille ja ei ole sen takia suositeltavaa.

Tekipä edellä mainitut asiat yksitellen tai kaikki kerralla, voi huomata utaretulehdusten määrien vähenevän, eläinlääkäri- ja lääkekulujen laskevan ja lopulta tuloksena olevan enemmän paremman laatuista maitoa.

Tämä on perusta kestävämpään maidontuotantoon. Pitkällä aikavälillä antibioottien käytön vähentäminen on parhaaksi tiloille, lehmille ja kuluttajille.

Lue lisää DeLavalin sivuilta:

www.delaval.fi/maidonlaatu

Antibioottien käytön vähentäminen maitotilalla