Lihakarjan tuontisonnit 2022

Liharotusonnien ennakkotilaus on käynnissä ensi siemennyskautta silmällä pitäen. Alta löydät kuvaukset sonneista sekä linkin tilausohjeisiin ja tilauslomakkeeseen. Voit tehdä tilauksen myös oman emolehmäasiantuntijasi kautta. Viimeinen tilauspäivä on 31.12.

Tilausohjeet ja -lomake

Lue hyvä ohjeistus emotilan kiimatarkkailuun!

ABERDEEN AGNUS

Dorado Augustus E182

i. S S Niagara Z29, ei. Coleman Regis 904

Dorado Augustus on syntynyt vuonna -18, minkä vuoksi arvosteluvarmuudet ovat osin vielä matalia. Arvostelujen perusteella sonni kuuluu syntymäpainossa ja poikimahelppoudessa rodun parhaimmistoon (15%), vieroituspaino ja vuodenpaino ovat keskitasoa.  Sonnin tyttärien maitoisuuden arvioidaan olevan keskimääräistä parempaa ja tyttärien poikimiset sujuvat keskimääräisesti. Teurasominaisuuksissa sonni on keskitason hieman paremmalla puolen, mutta marmoroitumisessa sonnin jälkeläisten arvioidaan olevan aivan kärjessä. Sonni jättää hyväjalkaisia jälkeläisiä.

Sonni polveutuu erittäin tunnetuista ja hyvin paljon käytetyistä USAlaisista huippusonneista. AMF-CAF-DDF-NHF-RDF

Linkki arvosteluihin

Schroeder Chance

i. Stevenson Turning Point, ei. Spring Cove Reno 4021

Schroeder Chance on nuori, USAlaisia huippusukuja edustava angus-sonni. Sen arvosteluvarmuudet ovat osin vielä matalia sonnin iästä johtuen, mutta ne vaikuttavat erittäin lupaavilta. Sonnin poikimahelppous isänä -indeksi on 20% parhaimmiston joukossa, syntymäpaino hieman keskimääräistä matalampaa ja kasvut huippuhyviä.

Indeksien valossa hiehot tiinehtyvät ensimmäiseen kiimaan erittäin hyvin. Tyttärien maitoisuuden ja poikimiskyvyn arvioidaan olevan hieman rodun keskitason paremmalla puolen.

Sonni jättää myös hyviä teurasominaisuuksia. Jalkojen kulmaukset arvioidaan olevan optimaalisia. AMF-CAF-DDF-NHF-RDF

Linkki arvosteluihin

SIMMENTAL

Ingmar PP

i. Irokese P*S, ei. Vollgas P*S

Ingmar PP on homotsygoottinupo, kiinnostava saksalaissonni, jonka tuo meille uusia sukuja. Sonni on ns. yhdistelmäsonni, joten se jättänee todennäköisesti hyvää maitoisuutta.  Sonnin arvosteluvarmuudet ovat kohtuullisella tasolla, vaikka sonni on vielä nuori. Arvioimme sonnin sopivan hyvin kehittyneille hiehoille, sillä sen poikimahelppous isänä indeksi on hyvä 113 ja indeksin arvosteluvarmuus jo 80 %.

Sonnin arvostelut Saksassa 12.11.2021:

 • Teurasruhon lisäkasvu                                      118
 • Teurassaanto                                                      120
 • Luokittuminen                                                    115
 • Lihantuotannon yhdistelmä indeksi               108
 • Poikimahelppous isänä                                     113
 • Vasikoiden elinvoimaisuus                              104
 • Tyttärien poikimahelppous                              108

Clonagh Frosty King ET

i. Banwy T-Rex’, ei. Kilbride Farm Newry

Frosty King on Irlantilainen, sarvellinen sonni, joka on jo jälkeläisarvosteltu alkuperämaassaan. Sonni on erisukuinen ja se polveutuu Irlannin parhaista, erittäin arvostetuista simmental-linjoista. Sen isä T-Rex on ollut mm. Tullamoren näyttelyn champion-sonni kolmivuotiskaudella. Sonni on rodun kärkinimiä Irlannissa.

Sonnin indeksien perusteella sonnia ei suositella hiehoille, mutta se sopii hyvin lehmille. Sonnin jälkeläiset kasvat hyvin, niillä on korkeat teuraspainot ja ne ovat myös hyväluonteisia. Irlannin arvosteluiden mukaan sonni jättää hyviä emoja, jotka ovat maitoisia ja poikivat hyvin. Sonni on rakenteeltaan lihaksikas ja pitkärunkoinen ja sillä on pieni pää.

Primus PP

i. BW Poker PP, ei. Hoeness PP

Primus on saksalainen homotsygootinupo sonni, jolla on jo jälkeläisnäyttöjä. Se on suvultaan isän puolelta meille uutta verta, emänisä Hoeness on meidänkin sukutauluissa esiintyvän Hedetoft Unitedin poika.

Sonni on saanut tyypistä 9 ja rakenteesta yleisarvosanan 8. Päiväkasvu syntymästä 200 pv painoon on ollut 1500 g ja 365 pv painoon 1726 g. Sonnin kokonaisjalostusarvo lihantuotannossa on 104 ja päiväkasvuindeksi 100. Rakenteen indeksi on 110. Sonnin jälkeläisistä 100% 105:stä on syntynyt ilman avustusta. Risteytysten osalta vastaava luku on 94% 2444 jälkeläisestä.

Sonnilla on nätti, syvähkö runko, suora selkä. Lantion kulma optimaalinen. Pitkä reisilihas, tasapainoinen lihaksisto. Hyvät jalat, optimia aavistuksen suorempi kinner.

Sonnia on saatavana seksattuna (x ja y) sekä seksaamattomana. Seksatun saatavuus varmistuu tammikuussa 2022. Mikäli sitä ei saa, otamme yhteyttä annosten tilaajiin.

 • Teuraspainoindeksi                 112
 • Luokittuminen                          126
 • Rasva                                          101
 • Teuraspaino                              112

Amadeus PP

i. Alis Leznicky PP, ei. Ginger PP

Amadeus on homotsygoottinupo saksalaissonni, jolla myös on jo jälkeläisarvosteluja käytössä.  Sonni on suvultaan meille uudenlainen, ja sen isä on kiinnostava tsekkiläinen sonni, jota meille ei ole aikaisemmin tuotu.

Sonni on saanut tyypistä 8, rakenteen yleisarvosanaksi 8 ja luuston vahvuudeksi 8.  Keskimääräinen päiväkasvu 200 pv painoon on ollut 1876 g ja vuoden painoon 1715 g. Sonnin kokonaisjalostusarvo on 108, päiväkasvuindeksi 112 ja rakenneindeksi 114. Risteytyskäytössä 97% 1021 poikmisesta on sujunut ilman avustamista, puhdaskäytössä 100% 44 poikimisesta. Voinee siis sanoa, että sonnin vasikat syntyvät helposti!

Sonnin jälkeläisistä puhdaskäytössä ei ole saatavana teurastuloksia vielä, mutta risteytyskäytössä sonni on jättänyt hyviä teurasominaisuuksia: Ruhonpainoindeksi 109, luokittuminen 121, rasva 78, mikä tarkoittaa sitä, että teurasruhot ovat olleet vähärasvaisia.

HEREFORD

Moeskaer Topgun

i. ANL Tahoe 23B, ei. BBSF Wrangler 29W

Moeskaer Topgun on kiinnostava sonni, joka jättää kovia kasvuja, lihakkuutta ja teurasominaisuuksia. Se on homotsygoottinupo. Sonnin kokoa kuvaava frame score on 7,6 ja sonni jättää keskimääräistä isompaa aikuiskokoa. Sonnin omat painot ovat olleet 43 – 361 – 665 kg.

Sonni on meille osin uutta sukua. Topgunilla löytyy suvusta kaukaisesti isän puolelta sonni SHF Rib Eye, joka on myös paljon käytettyjen keinosiemennyssonnien Burnside Rib Eye ja Axa Golden-Oak Xceed isä, joten Topgunia ei suositella näiden sonnien tyttärille. Sonnia ei suositella myöskään hiehoille.

HYF, MSUDF, MDF

Solpoll 1 Spike

i. Moeskaer Upgrade AI, ei. Panmure 1 Henry (P)

SollPoll 1 Spike on homotsygoottinupo -19 syntynyt sonni, jonka arvosteluvarmuudet ovat vielä osin matalalla tasolla. Sonni jättänee helppoja poikimisia ja keskimääräistä matalampaa syntymäpainoa, mutta kuitenkin kohtuullisen hyviä kasvuja. Teurasominaisuudet ovat hyvällä tasolla, samoin tyttärien maitoisuus.

HYF, MSUDF

CHAROLAIS

Odriscol P

i. Mage PP SE, ei. Tombapik

Odriscol on heterotsygootti nupo uusi nimi Ranskasta. Koska sonni on vielä nuori, sen arvosteluvarmuudet ovat vasta keskinkertaisella tasollla.

Sonnin  isäisä Exotic P on ollut meillä käytössä, joten sonnia ei pidä käyttää Exoticin tyttärille. Odriscolin siementä on tarjolla seksaamattomana sekä x ja y-seksattuna. ATF, RP1F

Arvostelut Ranskassa 2.11.2021

 • Poikimahelppous isänä 115
 • Kasvu:
 • Lihaksikkuus 107
 • Runko 110
 • Luuston laatu 99
 • Vasikat vieroitusvaiheessa (yhdistelmäind.) 125
 • Emojen poikimiset 103
 • Maitoisuus 107
 • Emo-ominaisuudet (yhdistelmäind.) 123
 • Ruhon kasvu 111
 • Luokittuminen 100

OfCross PP

i. Guinness PP, ei. Cabar P

Ofcross on ruotsalais-ranskalainen homotsygoottinupo nuori sonni, jota on saatavana seksaamattomana, x ja y-seksattuna. Sonnin ruotsalainen isä Viking ja emänisä Cabar esiintyvät suomalaisissa sukutauluissa, mikä tulee huomioida paritussuunnitelmia tehtäessä. Ofcrossin arvosteluvarmuudet ovat keskinkertaisia johtuen sonnin iästä. ATF, RP1F

Arvostelut Ranskassa 2.11.2021

 • Poikimahelppous isänä  108
 • Kasvu 100
 • Lihaksikkuus 109
 • Runko 93
 • Luuston laatu 121  (tarkoittaa kevyttä luustoa)
 • Vasikat vieroitusvaiheessa (yhdistelmäind.) 108
 • Emojen poikimiset 109
 • Maitoisuus 103
 • Emo-ominaisuudet (yhdistelmäind.) 110
 • Ruhon kasvu 109
 • Luokittuminen 115

Pedro P

i. Latino, ei. Enrico P

Pedro P on nuori ranskalainen charolais, joka jättää genomiarvostelun (marraskuu -21) perusteella erinomaisen hyviä emo-ominaisuuksia (123) ja kasvukykyä. Sonni on saanut tyttärien poikimisesta 118 maitoisuudesta 111, emon vaikutus vieroitusvaiheessa on 111 Poikimahelppous isänä on 103 ja vasikoiden kasvuindeksi 113, lihakkuus 111. Vasikat ovat siroluisia, siitä peräti 124. ATF, RP1F, heterotsygoottinupo.

Linkki arvosteluihin

Remix

i. Guetta, ei. Gardien

Remix on sarvellinen ranskalaisonni. Ranskalaisten arvion mukaan se sopii käytettäväksi myös hiehoille. Sonni jättää hyvää lihakkuutta ja hyväjalkaisia jälkeläisiä. Sonnin tyttärien arvioidaan olevan hyvä luonteisia. Niillä on hyvärakenteinen lantio, ne poikivat hyvin ja ovat maitoisia.

Remixin poikimahelppous isänä -indeksi on Ranskassa 114 (9.11.2021), sen jälkeläisten kasvuindeksi on 104 ja lihakkuuden kehittyminen 112. Jälkeläisten luusto on hieman keskimääräistä raskaampaa, 89.  Tyttärien poikimisindeksi on 110 ja emoindeksi 109.  Teurasruhon kasvuindeksi on 104 ja luokittuminen 105.

ATF, RP1F.

Linkki arvosteluihin

LIMOUSIN

O MH PP

i. Lehm PO, ei. Bel Orient

O MH PP on ranskalainen homotsygoottinupo limousin, jolla on varsin pitkä ja lihaksikas runko, erityisesti takaosan lihakkuus on erittäin hyvä.  Sonnin poikimahelppous isänä -indeksi on ranskalaista keskitasoa (100). Kasvuindeksi on 104 ja lihakkuus 114. Sonnin tyttärien arvioidaan olevan hieman keskimääräistä matalampia, joten sonnia ei suositella pienikokoisille emoille.  Sonnin nuoresta iästä johtuen indeksien arvosteluvarmuudet ovat vielä melko matalia. Sonni on vapaa kitalakihalkiota aiheuttavasta geenivirheestä.

Lysias

i. Egide, ei. Azurri

Lysias on sarvellinen ranskalaissonni. Sen jälkeläiset syntyvät hieman tavallista helpommin ja niillä on erittäin hyvä kasvukyky ja lihakkuus. Kooltaan ne ovat melko lähellä Ranskan keskitasoa tai hieman sitä isompia. Jälkeläisillä on keskimääräistä hieman raskaampi luusto. Vieroitusvaiheessa olevien vasikoiden yhdistelmäindeksi on erittäin hyvä, 124.

Emojen poikimiset ja maitoisuus on hieman alle Ranskan keskitason. Emo-ominaisuuksien yhdistelmäindeksi on kuitenkin korkea. Sonni jättää hyvin luokittuvia jälkeläisiä ja korkeaa teuraspainoa. Sonni sopii hiehoille ja uusien hiehosonnien tuottamiseen.

Sonni on erinomainen myös lihansuoramyyjien käyttöön, sillä sonnin jälkeläiset ovat varhaiskypsiä. Sonni on vapaa kitalakihalkiota aiheuttavasta geenivirheestä.

Arvostelut Ranskassa 2.11.2021

 • Poikimahelppous isänä 106
 • Kasvu  117
 • Lihaksikkuus  116
 • Runko 105
 • Luuston laatu 85
 • Vasikat vieroitusvaiheessa (yhdistelmäind.) 124
 • Emojen poikimiset  95
 • Maitoisuus 95
 • Emo-ominaisuudet (yhdistelmäind.) 116
 • Ruhon kasvu 124
 • Luokittuminen 118

Letiprince

i. Chatelain RR M, ei. Atlas RRE VS

Letiprince on sarvellinen limousin-sonni, jonka indeksien arvosteluvarmuudet ovat osin jo hyviä tai erittäin hyviä.  Sen jälkeläisten poikimahelppous isänä -indeksi on lähellä keskitasoa ja ne kasvavat hyvin ja ovat lihaksikkaita. Kooltaan ne ovat lähellä Ranskan keskitasoa ja luusto on aavistuksen keskimääräistä raskaampaa. Vieroitusvaiheessa olevien vasikoiden yhdistelmäindeksi on erittäin hyvä 118. Emojen poikimiset sujuvat keskimääräisesti, samoin niiden maito on keskimääräistä. Emo-ominaisuuksien yhdistelmäindeksi on hyvä, samoin teurasominaisuudet.

Sonni sopii erittäin hyvin uusien emojen tuottamiseen. Taustalla on On Dit, mutta se ei rajoita sonnin käyttöä meillä. Sonni on vapaa kitalakihalkiota aiheuttavasta geenivirheestä.

Arvostelut Ranskassa 2.11.2021

 • Poikimahelppous isänä 97
 • Kasvu 114
 • Lihaksikkuus 116
 • Runko 103
 • Luuston laatu 94
 • Vasikat vieroitusvaiheessa (yhdistelmäind.) 118
 • Emojen poikimiset  98
 • Maitoisuus 100
 • Emo-ominaisuudet (yhdistelmäind.)  117
 • Ruhon kasvu 115
 • Luokittuminen 111

HIGHLAND CATTLE

Coinneah 3rd of Killochries

i. Somerled of Killocries, ei. Coinneach of Pollok

Coinneach 3rd on poikkeuksellinen highlandrodun ks-sonni, koska sillä on käytössä jalostusarvot Tanskassa. Sonnin kasvuindeksi Tanskassa on 111 ja luokittuminen 107. Sonnin poikimahelppous isänä -indeksi on 88, joten sonnia ei suositella pienikokoisille hiehoille. Tyttäret poikivat hieman tavallista helpommin, siitä 103. Sonnin tyttärien hedelmällisyyttä kuvaava indeksi on erittäin hyvä, peräti 140. Sonnilla on myös kokonaisjalostusarvo Tanskassa ja tämä S-indeksi on 107.

Sonni on jo iäkäs ja sillä on paljon jälkeläisnäyttöä. Suomessa on sonnin jälkeläisiä ja ne ovat olleet todella hyviä, hyväluonteisia ja lihakkaita. Suvultaan sonni on meille ihan uutta ja se sopii lähes kaikille suomalaisille highlandemoille.