10 vinkkiä parempaan sorkkaterveyteen!

Perusasioitakin on silloin tällöin hyvä kerrata. Ovatko nämä sorkkaterveyteen vaikuttavat tekijät kunnossa omassa karjassasi?

1. Säännöllinen sorkkahoito

Hoidata lehmien sorkat asianmukaisesti 1-2 kertaa vuodessa. Optimaalista olisi hoidattaa sorkat umpeenlaiton yhteydessä ja toisen kerran noin 100 päivää poikimisen jälkeen. Hiehojen sorkat on paras hoidattaa 3-4 kk ennen poikimista.

2. Navetta & kulkuväylät

  • Pidä navetta ja kulkureitit puhtaina, kuivina ja vapaina terävistä esineistä
  • Pihatoissa kannattaa suosia käytävämattoja kriittisillä alueilla
  • Jos lehmät laiduntavat, pidä muta poissa hiekoittamalla yleisimmin käytetyt reitit ja kulkuväylät

3. Ruokinta

Huolehdi tasapainoisesta ruokinnasta ja hyvistä ruokintakäytännöistä. Vältä äkillisiä muutoksia ruokinnassa.

4. Mukavuus

Pidä huolta, etteivät lehmät seiso liian pitkiä aikoja yhteen menoon. Järjestä navettarutiinit niin, ettei lehmien tarvitse odotella pitkiä aikoja lypsylle pääsyä.

5. Puhtaus

Pidä lehmien sorkat puhtaina ja kuivina. Huuhtele tarvittaessa vedellä.

6. Makaaminen & lepo

Lehmillä täytyy olla tilaa olla makuulla ja riittävästi lepoaikaa (10-14 tuntia päivässä). Pehmeä makuualusta on erittäin tärkeä.

7. Stressittömyys

Minimoi lehmien kokema stressi, etenkin ensikoiden osalta. Stressi alentaa eläinten vastustuskykyä taudinaiheuttajille.

8. Lämpöolosuhteet

Vältä lämpöstressiä, käytä tuulettimia (myös makuuparsissa). Viilennys vesisuihkuilla kannattaa jo +20 asteesta lähtien.

9. Sorkkakylvyt

Kalsiumhydroksidia sisältävät sorkkakylvyt auttavat pitämään sorkat kuivina.

10. Ei äkillisiä muutoksia

Totuta hiehot asteittain parsiin ja pihattoympäristöön, hyvissä ajoin ennen poikimista.

Lähde: VikingNews 6/2017

Lisää asiaa ruokinnan vaikutuksesta sorkkaterveyteen löydät syyskuun Nauta-lehdestä 4/2017!