6 hyvää syytä hedelmällisyys-käyntiin!

Eläinlääkäri Kirsi Vartia on tullut tilalle kuukausitarkistukselle.

Hedelmällisyys on lypsy- ja emolehmäkarjan tuotannon kulmakivi ja vaikuttaa ratkaisevasti myös tilan taloudelliseen tulokseen. Eläinlääkärin tekemien hedelmällisyyskäyntien avulla karjan kokonaishedelmällisyys on helppo saada hallintaan. Jos vielä pohdit hedelmällisyyskäyntien hyötyjä, tässä kuusi hyvää syytä kutsua eläinlääkäri käymään!

1. Hedelmällisyys mahdollistaa maidontuotannon

Jotta lehmä lypsäisi, sen pitää poikia säännöllisesti. Hedelmällisyyskäynneillä tarkistetaan kohdut, tsekataan munasarjatoiminnan käynnistyminen sekä hoidetaan mahdolliset häiriöt. Näin annetaan lehmille mahdollisuus tiinehtyä ajallaan.

2. Osaat kohdistaa kiimantarkkailun oikeisiin eläimiin

Tiineiksi todetut eläimet voi jättää vähemmälle tarkkailulle. Ultraäänellä tiineys voidaan todeta luotettavasti 28 vrk eteenpäin, ja samalla havaitaan sikiön elävyys sekä mahdolliset kaksostiineydet.

3. Saat kiinni hiljaiset lehmät

Huolellisesta kiimantarkkailusta huolimatta kaikkien lehmien kiimoja ei havaita. Säännöllisillä käynneillä näiden hiljaisten lehmien tilanne tarkistetaan.

4. Samalla käynnillä monta hyötyä

Terveydenhuoltoeläinlääkärin säännöllisillä käynneillä voidaan seurata paljon muutakin kuin hedelmällisyyttä, esimerkiksi utareterveysongelmiin voidaan puuttua nopeasti. Samalla käynnillä eläinlääkäri voi myös nupouttaa vasikat ja tehdä muita kiireettömiä toimenpiteitä.

5. Rutiinit pitävät homman hallinnassa

Karjakoon kasvaessa tarvitaan rutiineja, jotta asiat tulevat hoidettua ajallaan. Säännölliset hedelmällisyyskäynnit luovat rutiinin hedelmällisyyden hallintaan.

6. Jokainen tila saa toimia tavallaan

Kaikilla tiloilla on omanlaisensa tarpeet. Käyntien tiheys ja sisältö voidaan sovittaa tilan tarpeisiin. Voidaan myös sopia, että osan käynneistä tekee seminologi FabaHELMI-käynteinä. Tilasiementäjille säännölliset käynnit ovat usein tärkeitä oman siemennystyön tukena.

Iris kaimio, tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoidon erikoiseläinlääkäri, alkionsiirtoeläinlääkäri, Emovet Oy

Lue lisää hedelmällisyyskäyntien hyödyistä joulukuun Nauta-lehdestä!