Hyvinvointia tukevaan tekniikkaan voi hakea avustusta

Tapani Ollikainen seuraa nyt eläintensä hyvinvointia uuden tekniikan avulla.

Ritva ja Tapani Ollikaisen maitotilalla Lapinlahdella on 80 lehmää, joiden lypsystä huolehtivat DeLavalin lypsyrobotit. Aiemmin myös kiimantarkkailu hoitui DeLavalin laitteiden avustuksella, mutta uuden kiimanseurantalaitteiston hankinta tuli ajankohtaiseksi, kun vanhojen antureiden akkujen käyttöikä tuli täyteen.

Ollikaiset halusivat uusia kiimanseurantajärjestelmän kokonaan ja laajentaa järjestelmän samalla märehtimisen ja syömisen seurantaan.

– Isäntäväki oli näyttelyissä tutustunut kiimanseurannassa avustavaan Heatime-laitteistoon, ja viime talvena he ottivatkin yhteyttä minuun ja kyselivät kiimantarkkailujärjestelmästä, kertoo SenseTime-asiantuntija Juha Kauranen Fabasta.

Heatime oli nykyisen SenseTime-järjestelmän edeltäjä.

– SenseTime on markkinoiden uusin laitteisto. Se tuli Euroopan markkinoille myyntiin toukokuussa 2017, ja Suomessa sitä on myyty lokakuusta 2017 alkaen, Kauranen selvittää.

Laitteiston avulla voi seurata valintansa mukaan sekä yksittäisten lehmien että eläinryhmien lisääntymis-, terveys-, ruokinta- ja hyvinvointitilannetta.

On tärkeää, että märehtimistä mittaava anturi on oikein kiinnitetty kaulapantaan, osoittaa Juha Kauranen. Taustalla karjan omistaja Tapani Ollikainen.
SenseTimen avulla Ollikaiset voivat seurata myös hiehojen kiimoja ja terveyttä.

ELY-keskuksesta myönteinen päätös

Ollikaiset pyysivät yhteydenottonsa jälkeen tarjouksen kyseisestä laitteesta. Heillä oli alun perinkin tarkoitus hakea investointiin eläinten hyvinvointia edistävää avustusta Pohjois-Savon ELY-keskukselta. Samassa yhteydessä navettaan hankittiin kennolevyikkunat ja -hormit.

Ollikaiset jättivät avustushakemuksen MaVi:n Hyrrä-palveluun, joka on maaseudun tukien sähköinen hakupalvelu. Hyvinvointia edistävän investoinnin minimisumma on 10 000 euroa ja avustusprosentti 30-35 prosenttia riippuen siitä, mitä eläinten hyvinvointia parantavia toimenpiteitä tekee navettaansa. Avustus ei koske karjakokoa kasvattavia toimenpiteitä, esimerkiksi navettalaajennuksia. Se on tarkoitettu lisäämään jo olemassa olevien nautojen hyvinvointia.

Pohjois-Savon ELY-keskus antoi Ollikaisille vajassa kahdessa kuukaudessa myönteisen päätöksen. Päätöksen jälkeen Ollikaiset tekivät lopulliset kaupat SenseTimesta. Koko karjalle hankittiin kiima-märepannat antureineen monipuolisilla Pro-toiminnoilla. Kaulapanta-antureiden käyttöikä on seitsemän vuotta.

– Tämä ohjelma antaa Ollikaisille nyt mahdollisuuden seurata karjan yksilöiden märehtimistä, syöntiminuutteja ja terveydentilaa kiimanseurannan lisäksi, Juha Kauranen kertoo.

Ollikaiset harjoittelivat ohjelmiston käyttöä asiantuntijan opastuksella.

Näytöltä voi seurata lehmien märehtimistä ja syöntiä.

Investointitukea voi hakea jaksottain

Kauranen neuvoo, että kun suunnittelee SenseTime-järjestelmän hankkimista, kannattaa miettiä sopivatko omaan karjaan parhaiten korvamerkki- vai kaulapanta-anturit.

– Laitteistoon on myös valittavana kolme erilaista ohjelmaa, Startti (kiimanseuranta), Pro (märehtimisenseuranta) tai Premium (ryhmäseuranta).

Maksusuunnitelmaksi voi valita leasing-vaihtoehdon tai suoramaksun kuukauden päästä asennuksesta.

– Kannattaa kuitenkin huomioida avustusmahdollisuudet ja kysellä lisää omasta ELY-keskuksesta, Kauranen vinkkaa.

 

Teksti: Juha Kauranen ja Sanna Lohenoja
Kuvat: Juha Kauranen

Maatalouden investointitukia voi hakea jatkuvasti. Hakemukset ratkaistaan tukijaksoittain. Seuraava hakukausi päättyy 15.10.2018. Kysy lisätietoja alueesi ELY-keskuksesta.

Lisätietoa SenseTimesta löydät Faban sivuilta.