Lämpökamera löytää piilevät sorkka- ja jalkaongelmat

Lehmien jalkoja kuvataan lämpökameralla

Ontuvien eläinten löytäminen, välitön reagointi löydöksiin sekä uusien tapausten ennaltaehkäiseminen on taloudellisesti kannattavaa. Sorkkien lämpökamerakuvantaminen on uusi lupaava menetelmä löytää jalkavaivaiset lehmät ajoissa.

 

Kotimaisten tutkimusten mukaan tavallisen lypsykarjatilan lehmistä keskimäärin 20-30 prosentilla esiintyy ontumista. Arvioiden mukaan yksi sorkkatulehdus aiheuttaa 400-500 euron ansionmenetyksen, kun huomioidaan eläinlääkärinpalkkiot, mutta ei eläinten poistoja. Esimerkiksi 120 lehmän karjassa, jossa 20 prosenttia eläimistä ontuu, ontuminen aiheuttaa 9600 euron tulonmenetykset vuodessa.

Mikäli asiaan herätään vasta siinä vaiheessa, kun lypsyrobotti jo raportoi laskeneesta litramäärästä, tulehdus on päällä ja ansionmenetystä ei voi estää.

Kamera näkee ongelmat ennen ihmistä

Lämpökameralla etsitään rinnakkaisten alueiden tai ruumiinosien, esimerkiksi rinnakkaisten raajojen, lämpötiloissa esiintyviä poikkeavuuksia. Kohonnut lämpötila on merkki esimerkiksi tulehduksesta, nivelrikosta tai kudosvammasta.

Kuvantaminen on erittäin käyttökelpoinen esimerkiksi infektioiden ensimmäisten oireiden, kuten lämmönnousun ja turvotuksen havainnointiin. Tutkimuksissa on osoitettu, että lehmät, jotka eivät vielä näytä havaittavia ontumisen merkkejä, voidaan tekniikan avulla paikallistaa ja saada hoitoon paljon aiemmin. Esimerkiksi karjassa puhkeamassa oleva sorkkavälin ajotulehdus paljastuu kuvantamisella siinä vaiheessa, kun silminnähtäviä oireita ei vielä ole.

Kun ongelma on selvillä, esimerkiksi sorkkakylvyillä ja tulehdusta lieventävillä tuotteilla voidaan kohdennetusti hoitaa sorkkia ja sorkkavälejä kuuriluontoisesti ja näin hillitä tartuntojen leviämistä. Aikaisessa vaiheessa tapahtuvalla ennaltaehkäisevällä hoidolla voidaan jopa välttää antibioottihoidot.

Lämpökameran kuvassa näkyvät vasemmalla lehmän takajalat, joissa on selkeät lämpötilaero raajojen välillä (pisteet A-B). Vieressä seisoo eläin, jolla lämpötilaeroja ei ole.

Käytännön työ navetassa on nopeaa

Jos on olemassa tieto tai epäily, että eläimellä on jotakin vaivaa, lämpökamerakuvaamisen avulla voidaan täsmentää tarkasti ongelma-alue. Kuvaaminen voidaan tehdä turvallisen välimatkan päästä, eläimiin koskematta, eikä niitä ole välttämätöntä kytkeä. Näin eläimille ei aiheuteta ylimääräistä stressiä ja kuvaaminen on myös tekijälle turvallista.

Parhaassa tapauksessa koko karjan kuvaaminen voidaan hoitaa tehokkaasti ns. ”ohikävelymenetelmällä”, vaikkapa eläinten ollessa ruokintapöydän äärellä. Kuvantaminen voidaan tehdä esimerkiksi viikkoa ennen sorkkahoitajan sovittua käyntiä. Syntyvä kuvamateriaali voidaan tallentaa pilvipalvelimeen, josta se on jaettavissa sorkkahoitajalle ja eläinlääkärille. Yhteisen materiaalin avulla voidaan tehokkaasti miettiä hoidon tarvetta tai vaikkapa olosuhdeasioita.

Lämpökamerakuvauksen voi tilata omaan navettaan

Faba tarjoaa ammattitaitoista lämpökuvauspalvelua ympäri maan. Kameroita on tällä hetkellä neljä ja kuvaajia on koulutettu seitsemän. Tavoitteena on, että palvelu on helposti saatavilla äkilliseenkin tarpeeseen. Lämpökamerakuvantamisen kustannus on 65 euroa per käynti, sekä tuntiveloitus 78 euroa/tunti. Kuvaajien yhteystiedot ja alueet löydät täältä.

Lehmien jalkoja kuvataan lämpökameralla
Käytännön oloissa ihanteellista on kuvata eläintä noin 3 metrin etäisyydeltä, jolloin kuvannettavat kohdat saadaan tarkennettua 1-1,5 metrin päähän kamerasta. Kuvaushetkellä kuvaan tallennetaan lämpötilatietojen lisäksi eläimen korvanumero.

Lämpökamerakuvauksen etuja

  • Ei vaadi eläimen kiinnipitelyä tai muita stressaavia toimenpiteitä
  • Ei vaadi rauhoitusta tai muuta lääkitystä, tai karvojen ajelua
  • Ei aiheuta haitallista säteilyä
  • Nopea, objektiivinen ja luotettava mittaustapa
  • Tulokset saa välittömästi graafisessa, helposti ymmärrettävässä muodossa
  • Tulokset voi tallentaa myöhempää tarkastelua varten (sorkkahoitaja, ell)
  • Turvallinen myös tiineille ja lypsäville eläimille, sekä vastasyntyneille
  • Turvallinen tekijälle

 

Teksti: Riitta Punkari
Kuvat: Eeva Vainio

Lue lisää lämpökuvantamisesta ja sen toteuttamisesta omassa navetassa helmikuun Nauta-lehdestä 1/2024!