Lehmä tarvitsee sorkkia – ja tilat sorkkahoitajia

Sorkkahoitaja Asko Klemola huoltaa sorkkia Åsbro Mjölkin tilalla.

Sorkkien ennaltaehkäisevällä hoidolla parannetaan eläinten hyvinvointia ja hedelmällisyyttä, ja näiden kautta myös tuotannon kannattavuutta. Automaattilypsyn lisääntyminen asettaa erittäin suuret vaatimukset lypsykarjan sorkkaterveydelle. Lehmäliikenteen on sujuttava, ja terveet sorkat ovat siinä yhtenä osatekijänä.

Sorkkien hoitaminen vaatii erikoisosaamista ja siihen liittyvää koulutusta on ollut vähän tarjolla viime vuosien aikana. Nyt Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutuksen Kannuksen toimipaikka aikoo aloittaa ammattimaisen sorkkahoitokoulutuksen.

Minustako sorkkahoitaja?

Sorkkahoitoa voi opiskella Tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkinnossa, sorkkien hoitamisen osaamisalalla. Tällä hetkellä koulutuksen järjestäjiä on muutama Suomessa, mutta Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutuksen Kannuksen toimipaikan tasoista ja laajuista sorkkahoitokoulutusta ei tarjota missään muualla Suomessa.

– Ensimmäinen koulutus alkaa tämän vuoden marraskuussa. Ensimmäiset kolme viikkoa ovat lähiopetusta. Sen jälkeen on työssäoppimisjakso, jossa opetellaan kokeneen sorkkahoitajan mukana niin eläinten käsittelyä, sorkkasairauksien tunnistamista ja hoitoa kuin työturvallisuusasioita, koulutuspäällikkö Eija Mäki-Ullakko Kannuksesta kertoo.

– Periaatteessa ensi keväänä on mahdollista saada sorkkahoidosta jo itselleen uusi ammatti, tuntiopettaja Maarit Kärki kertoo.

Kouluttajina toimivat muun muassa sorkkahoidon ammattilaiset, sorkkahoitajat Asko Klemola ja Marko Vartiainen, sekä sorkkasairauksiin erikoistunut eläinlääkäri Reijo Junni.

– Tämän koulutuksen ja tutkinnon suorittamisen jälkeen tohtii kyllä luvata, että työllisyys on taattu! Loppu on itsestä kiinni, Mäki-Ullakko ja Kärki toteavat yhteen ääneen.

Koulutuksen vastuulliset järjestäjät Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutuksesta: tuntiopettaja Maarit Kärki (vas.) ja koulutuspäällikkö Eija Mäki-Ullakko (oik.) Välissä Esmeralda.

  • Käy katsomassa video kokeneen sorkkahoitajan Asko Klemolan työskentelystä!
  • Koulutukseen voi hakea täällä. Haku päättyy 14.10.

Teksti ja kuvat: Minna Rintamäki, jalostuspäällikkö, Faba

Millainen on sorkkahoitaja Asko Klemolan normaali työpäivä Åsbro Mjölkin maitotilalla? Lue syyskuun Nauta-lehdestä 4/2016!