Tiesitkö tämän hometoksiineista?

Hometoksiineista säilörehuissa tiedetään toistaiseksi melko vähän. Nurmen kasvuolosuhteet vaikuttavat niiden esiintymiseen, etenkin kaikenlaiset ääriolot ja tuhohyönteiset. Hometoksiineja ei pysty silmämääräisesti havaitsemaan rehusta, eikä säilöntäaine poista niitä.

 

Hometoksiinit, jotka tunnetaan myös nimellä mykotoksiinit ja homemyrkyt, ovat näkymättömiä, mauttomia ja hajuttomia homekasvustossa muodostuneita myrkkyjä. Hometoksiineja syntyy, jos tietyt olosuhteet vallitsevat tai yhdistyvät kasvin kasvaessa, sitä korjattaessa tai säilöttäessä.

Homesienisukujen ja niiden toksiinien esiintyvyys vaihtelee säilörehutyypeittäin ja maanosan mukaan. Kasvimassassa voi olla homesieniä ja niiden toksiineja samaan aikaan. Toisaalta kasvimassassa voi olla hometta ilman, että siinä on hometoksiineja.

Erityisen huomionarvoista on, että kasvimassassa voi olla hometoksiineja ilman, että siinä näkyy hometta. Säilöttävästä kasvustosta ja rehusta onkin silmämääräisesti katsoen mahdoton sanoa, onko siinä hometoksiineja vai ei.

Nurmen ja nurmirehun hometoksiineista on tutkimustietoa selvästi vähemmän kuin viljan, maissin ja maissirehun toksiineista. Kirjallisuuden perusteella näyttäisi siltä, että nurmessa ja nurmisäilörehussa yleisimmät homesienisuvut ovat Aspergillus, Penicillium ja Fusarium, ja niiden metaboliatuotteet ovat siten yleisimmät säilörehusta löydettävät hometoksiinit.

Muita nurmessa ja nurmisäilörehussa esiintyä homesienisukuja ovat ainakin Alternaria, Mucor, Byssochlamys, Geotrichum, Monascus ja Scopulariopsis. Toki muitakin homesieniä ja niiden toksiineja voi nurmirehuissa esiintyä, mutta kaikkien olemassa olevien toksiinien olemassaoloa ei edes tiedetä. Uusia hometoksiineja löydetään, kun niiden tunnistamiseen liittyvä analytiikka kehittyy.

Voiko hometta ehkäistä?

Hyvillä säilörehun teko- ja syöttökäytännöillä voi hillitä hometoksiinien määrää rehussa. Todettakoon kuitenkin, että jos säilöttävässä kasvimateriaalissa on jo määrällisesti paljon tai laaja kirjo hometoksiineita, ei edes hyvillä käytännöillä voi välttyä rehun pilaantumiselta.

Hometoksiineita voi muodostua rehuun myös säilönnän ja varastoinnin aikana. Säilönnän aikana toksiinien pitoisuus kasvimassassa voi joko vähentyä tai lisääntyä. Näyttäisi siltä, että säilöntäaineilla on hyvin vähän vaikutusta asiaan. Hometoksiinit eivät katoa kuivaamalla, kuumentamalla tai muilla vastaavilla käsittelyillä.

 

Teksti: Erja Koivunen ja Arto Huuskonen, Luonnonvarakeskus

Lisää asiaa nurmirehujen hometoksiineista löydät huhtikuun Nauta-lehdestä 2/2018!