Utareterveys hallussa myös kesällä!

Kesä ja kärpäset ovat kohta taas täällä! Tarkoittaako se automaattisesti tankkimaidon soluluvun nousua ja lehmien utaretulehdustilanteen huononemista?  Voiko tilanteelle tehdä jotain?

 

Kesän kuumuus ja kosteus altistavat utaretulehduksille. Kuumuudesta stressaantuneiden lehmien vastustuskyky laskee ja olosuhteet ovat otolliset utaretulehdusta aiheuttavien bakteerien lisääntymiselle. Epäonnistumiset laidunruokinnassa tai appeen teossa aiheuttavat korkeassa tuotoksessa oleville eläimille energiavajetta, joka myös heikentää vastustuskykyä.

Kesä ei kuitenkaan välttämättä tarkoita kamppailua utaretulehdusten kanssa. On paljon tiloja, joiden maidonlaatu pysyy vakaana myös kesän ajan. Ongelmat voi välttää tai ainakin hallita luomalla olosuhteet, joissa lehmät ovat viileässä, kuivassa ja pysyvät puhtaina, sekä hankkimalla ajantasaista tietoa eläinten solutilanteesta. Hyviä käytännön keinoja ovat tuotosseurantanäytteiden kuukausittaiset analyysit sekä tankkimaidon analyysit jokaisella hakukerralla.

Mitä solut ovat?

Maidon solut muodostuvat lähinnä valkosoluista. Valkosolujen tehtävänä on tuhota tulehduksia aiheuttavia bakteereita. Utaretulehdustilanteessa valkosoluja virtaa verisuonista maitotilaan puolustamaan utaretta. Tämä näkyy soluluvun nousuna. Täysin terveessä utareessa solutaso on yleensä luokkaa 50 000 solua/ml maitoa.  Jos soluja on yli 200 000, on utareessa hyvin todennäköisesti tulehdus.

Mitä tankkimaidon solut kertovat?

Mittaako tankkimaidon soluluku karjan utareterveyttä? Vastaus on kyllä, mutta vain jos solumaitoja ei erotella. Karjoissa, joissa solumaitojen erilleen lypsy on osa jokapäiväistä toimintaa, ei tankkimaitoa voi käyttää utareterveystilanteen mittarina.

ProTerveys -lomakkella näkyy meijeriin menneen maidon osuus. Vertailua muihin tiloihin kannattaa tehdä Tilakunnon avulla. Meijeriin menevän maidon määrä on parhailla tiloilla yli 98 prosenttia. Jos luku on alle 95 prosenttia, on sivuun lypsetyn maidon määrä liian suuri ja syy siihen pitää selvittää.

Miten pitää tulehtuneiden määrä hallinnassa?

Hyvän utareterveyden saavuttaminen ja ylläpitäminen ei ole koskaan kiinni vain yhdestä asiasta, vaan vaatii monen pienen palikan loksahtamista kohdalleen. Utareterveysongelmaa ei ratkaista vedinkastoa vaihtamalla tai parsia desinfioimalla, vaan se vaatii huolellisuutta ja pitkäjänteistä työskentelyä. Toimenpiteet hyvän utareterveyden saavuttamiseksi voi jakaa kahteen osaan: lehmäkohtaisiin ja tilakohtaisiin. Niitä tarkastellaan lähemmin seuraavana.

Lehmäkohtaiset toimet: seuraa soluja

Kun lehmällä on soluja, pitää asiaan tarttua. Soluttavasta neljänneksestä otetusta maitonäytteestä selviää, mitä bakteeria eläin kantaa. Sen jälkeen voidaan päättää mitä lehmälle tehdään. Vaihtoehtoina ovat antibioottihoito, neljänneksen umpeutus tai lehmän karsiminen.

Matalaa solutusta voi seurata, mutta eläintä ei voi ”unohtaa” soluttamaan kuukaudesta toiseen. Usein juuri 300 000-500 000 soluttavat lehmät ovat niitä, jotka ylläpitävät ja levittävät tulehduksia karjassa. Piilevästi tulehtuneet lehmät löytyvät helpoimmin tuotosseurannan raporteista.

Yhä useammin tilat ovat ryhtyneet ottamaan analyysinäytteet kuukausittain pysyäkseen paremmin utaretulehdustilanteen tasalla. Tihennetty näytteenotto on hyvä työkalu maidon laadunhallintaan etenkin riskitilanteissa: kuumina kesäkuukausina, työvoiman vaihtuessa tai vaikka uuden navetan käyttöönottovaiheessa.

Tilakohtaiset toimet: olosuhteet ja ruokinta kuntoon

Tulehtuneita, yli 200 000 soluttavia lehmiä löytyy aina joka karjasta. Jos niiden määrä ylittää 15 prosenttia lehmämäärästä, on aika ryhdistäytyä utaretulehdusta ennaltaehkäisevien toimien kanssa.  Ennaltaehkäisevään työhön kannattaa ryhtyä heti aikaisin keväällä. Ilmanvaihto tulee säätää kesäasentoon ja aloittaa kärpästorjunta erityisesti vasikkakarsinoissa jo huhti-toukokuulla. Töiden suunnittelua kannattaa tehdä jo tätäkin aiemmin.

Kesäaikaisen ruokinnan onnistuminen on tärkeää paitsi tuotoksen, myös utareterveyden kannalta. Huolellisella appeenteolla tai laidunkierrolla mahdollistetaan lehmien hyvä syönti ja ehkäistään energiavajetta. Investointi tuulettimiin ja niiden suuntaaminen ruokintapöydälle saa ilman tuntumaan viileämmältä, jolloin lehmät syövät enemmän.

Jos utareterveydessä on kesän mittaan ongelmia, tarkista ainakin nämä ja korjaa tarvittaessa:

 • Onko navetan ilmanvaihdon huolto tehty ja säädöt kohdillaan?
 • Voiko navetan ikkunoita avata tai poistaa kokonaan keväällä?
 • Liikkuko ilma kunnolla navetassa?
 • Onko kuivikkeita tarpeeksi?
 • Toimiiko lannanpoisto tehokkaasti?
 • Onko häntä- ja utarekarvojen poistosta huolehdittu?
 • Onko sonnan koostumus oikea? Se vaikuttaa lehmien puhtauteen.
 • Onko kärpästorjunta aloitettu ajoissa, eli huhti-toukokuussa?
 • Onko lehmät siirretty laitumelle ajoissa ja riittävän lyhyeen nurmeen?
 • Seuraatko maidon pitoisuuksia kesällä? Etenkin rasva-valkuaissuhde ja urea ovat tärkeitä mittareita.
 • Onko tilalla riittävästi ammattitaitoista työvoimaa?
 • Ovatko kaikkien työtavat yhteneväisiä?
 • Onko lypsylaitteiston puhtaudesta huolehdittu? Näkyykö lypsylaitteissa ja niiden ympärillä likaa?

Virpi Kurkela, eläinlääkäri, ProAgria Oulu

Juttu on julkaistu Nauta-lehdessä 2/2014