Uusia hiehoja Hollolaan

Hiehoja pihatossa

Kesäkuussa Hollolan hiehoasemalle saapui kahdeksan uutta hiehoa, viisi holstein- ja kolme ayrshire-rotuista. Elokuussa niinikään kahdeksan hiehoa kuljetettiin Hollolaan, neljä holstein-, kolme ayrshire- ja yksi jersey-rotuinen. Hiehot ovat saapuessaan yleensä 5-9 kuukauden ikäisiä. Kuljetuksia järjestetään parin kuukauden välein.

Elokuussa saapunut erä on vielä tätä kirjoitettaessa isolaatiossa eli erillään muista ydinkarjan hiehoista tarkkailussa. Kesäkuussa tulleet hiehot ovat lähes kaikki jo alkiotuotannossa. Muun muassa Kuuselan Uivasiili (NTM +37, isä VH Bertram) on ollut mahtava OPU-alkioiden tuottaja. Sillä on ollut vasta kolme munasolujen keruukertaa ja se on tuottanut niistä jopa 30 siirtokelpoista alkiota. Hiehojen alkiotuotantotavoite on yleensä 40, joten Uivasiili kuuluu niihin, joiden ei tarvitse odottaa perinteistä huuhteluikää tuottaakseen alkioita, vaan tarvittavat alkiot saatiin jo OPU-alkiotuotantovaiheessa. Uivasiili on kotoisin Siikalatvasta Riitta Lunki-Kervisen tilalta.

Uusista hiehoista kuusi on ydinkarjan alkiosta peräisin. Mielenkiintoinen tausta löytyy muun muassa Teemu Tirrosen karjasta tulleelta Viking Friidalta (NTM +27, isä VR Fragola). Viisi sukupolvea emälinjaa taaksepäin mentäessä nähdään tuttu, monen siementuotantoonkin päätyneen sonnin ”kantaemä” Lakialan Ysikymppi. Ysikympistä kolme seuraavaa sukupolvea eli Asmo Luckykymppi, Kuuselan Megakymppi sekä Oikokymppi ovat Kati ja Ari Luukkosen kasvatuksessa. Oikokympin Luukkoset myivät ydinkarjaan ja nyt se lypsää neljä kertaa poikineena Luken Minkiön navetassa. Friidan emä on Täyskymppi, joka alkiotuotannon jälkeen siirtyi lypsämään Helsingin yliopiston Viikin karjaan.

Hiehoja pihatossa
”Me kaikki halutaan kuvaan mukaan!”

Monelta hiehon emältä rakenne on arvosteltu huipputuloksin. Muun muassa Ahlvik Gårdista kotoisin olevan Viking Finan (NTM +37, isä Rainow) emä (Prima2) on saanut arvostelun VG 86. Sen paras tuotos on 14 676 kg toiselta tuotoskaudelta, rasvapitoisuuden ollessa 5,0 % ja valkuaispitoisuuden 4,0 %. Koivulan Maito & Juusto oy:sta lähtöisin olevan Koivulan Virran (NTM +36, isä Rosario) emän Tällin rakennearvostelu puolestaan on peräti VG 89.

Elokuun hiehoerässä Hollolaan tuli myös jersey Vesterbacka Vanilj P (NTM +22). Isä VJ Happensin tytärryhmässä käydään ankaraa kilpailua jalostusarvojen kärkipaikoista, sillä sonni oli erittäin suosittu ja tyttäriä on syntynyt moneen maahan. Vanilj ei sijoitu ihan kärkipäähän puolisisartensa joukossa jalostusarvoa vertailtaessa, mutta se on ilahduttavasti nupo, jota ominaisuutta kaivataan kovasti myös jersey-jalostusohjelmassa. Tässä tapauksessa nupous periytyy vielä hieman erilaisesta suvusta emän puolelta, usalaiselta Valegro PP:ltä. Vaniljan kotitila Vesterbacka Gård sijaitsee Kruunupyyssä.

Jersey-hieho
Vesterbacka Vanilj P

Kaikkien viime erässä saapuneiden hiehojen tiedot näet alla olevasta taulukosta. PDF-muodossa voit tarkastella taulukkoa täällä.

Taulukko

Teksti ja kuvat: Johanna Aro, VikingGenetics

Jutun voit lukea myös lokakuun Nauta-lehdestä 4/2023.