Uusia hiehoja Hollolaan

Hiehoja pihatossa

Tammikuussa Hollolan hiehoasemalle saapui 11 uutta hiehoa. Näistä seitsemän edustaa punaista rotua, niiden NTM-arvojen keskiarvo valittaessa oli 28,6. Neljän uuden holstein-tulokkaan NTM-arvojen keskiarvo oli 39,3.

Kahden holstein-hiehon NTM-arvot olivat valintahetkellä +41. Ylöstalon Vaativan emä Tuttu sai hiehona VikingGeneticsin huuhtelusopimuksen. Kahdessa sopimushuuhtelussa Tuttu tuotti yhteensä 28 siirtokelpoista alkiota. Ensimmäisessä huuhtelussa parituskumppanina oli VH Nader Newyear ja toisessa VH Venito Vilant ja VH Newstar Nalegro. Tähän mennessä yhteensä kahdeksan hiehovasikkaa on saanut genomituloksen Vaativan lisäksi. Kuusi näistä jää kotitilalle Ylöskartanoon Hämeenlinnaan lypsämään ja kaksi syntyi muissa karjoissa ostoalkion kautta. Sopimushuuhtelut siis kannatti tehdä, etenkin kun VG maksaa 1200 euroa (+ alv) huuhtelua kohden. Vaativan isä on VH Newyear ja emänisä on Skyboy. Vaativa on isäryhmän paras.

Hieho pihatossa
Ylöstalon Vaativa

Toinen +41 NTM-arvoinen hieho on Viking Fauni. Sen isä on VH Armon ja emänisä Garfield. Myös Fauni on isäryhmänsä paras. Fauni on kotoisin Kivelän Annin ja Matin karjasta Sysmästä. Faunin emä Soidinsuon Torino on ollut Hollolan hiehoasemalla huuhtelussa, ja tytär jatkaa emänsä jalanjälkiä. Kivelästä Hollolaan saapui samassa erässä myös toinen hieho, Vicky Rosti +26. Sen isä on vähän harvinaisempi tuttavuus, VR Wilgot, ja emänisä VR Vimo, josta löytyy paljon jälkeläisiä populaatiossa. Vicky Rosti on erityisesti kunnostautunut utareterveydessä (119) ja utarerakenteessa (120).

NTM-arvoltaan parhaat ayrshire-hiehot ovat Etelärinteen Vakiiri ja Viking Vipsi, molempien genomiarvo valittaessa oli +31. Etelärinteen Vakiiri on lähtöisin Etelärinne Mty:sta Urjalasta. Sen isä on VR Heinz ja emänisä VR Facit P. Vakiiri ei ole omassa isäryhmässään ihan kärjessä, mutta nupouden kantajana se on kiinnostava. Tuotoksen lisäksi sen vahvuuksia ovat muun muassa lypsynopeus ja hyväasentoiset jalat. Viking Vipsin isä on puolestaan VR Useto ja emänisä VR Heeman. Vipsin syntymäkarja on Jaakko ja Heikki Aholan Sarkasen tila Pälkäneellä.  Vipsi periyttää erityisesti maidon pitoisuuksia, sorkka- ja utareterveyttä.

Hiehot pihatossa
Vakiiri ja Valssi

Vuonna 2023 Hollolan hiehoasemalla tuotettiin yhteensä 1262 siirtokelpoista holstein-alkiota, joista 559 alkiohuuhteluissa ja 703 IVF-alkiotuotannossa eli ovum pick up -menetelmän kautta. Holstein-rotuisten hiehojen saanto huuhtelua kohden oli 6,1 ja IVF-tuotannossa 3,4 siirtokelpoista alkiota sessiota kohden. Ayrshire-hiehoista huuhdeltiin 789 siirtokelpoista alkiota ja IVF-alkioita saatiin 1050. Keksimäärin alkiosaanto siis huuhtelussa oli 5,8 ja IVF-sessiossa 3,0. Jersey-hiehoja alkiotuotannossa oli viime vuonna vain yksi, siitä saatiin yhteensä 46 siirtokelpoista alkiota, melkein kaikki IVF-menetelmän kautta.

Tämän vuoden alkiotuotanto Hollolassa on edelleen viritetty huippuunsa. Alkuvuoden aikana IVF-sessioita on ollut yhteensä jo 99 ja näistä keskimääräinen saanto on ollut 5,1 siirtokelpoista alkiota, mikä on maailmanlaajuisesti ajatellenkin hämmästyttävän mahtava saavutus.

Hiehot pihatossa
Vaativa ja Valssi

Kaikkien viime erässä saapuneiden hiehojen tiedot näet alla olevasta taulukosta. PDF-muodossa voit tarkastella taulukkoa täällä.
Hiehon NTM-arvo ja sijoitus isäryhmässä on valintahetken tilanne.

taulukko