Kannattaako lajiteltu siemen alkiohuuhtelussa?

Löytyykö alkioita? Huuhtelun tulos on aina arvoitus. Joskus tulee jättipotti, joskus tyhjä arpa.

Alkiohuuhtelun onnistumista verrataan usein leikkimielisesti lottoarvontaan: voit saada seitsemän oikein tai menettää koko panoksen – ja lottopäivään asti saa jännittää. Entäpä, kun haluaa kasvattaa panoksia käyttämällä sukupuolilajiteltua siementä? Kotimaisessa väitöskirjassa on tutkittu asiaa.

Yleisesti ottaen lajitellun siemenen tiinehtyvyys on huonompi normaaliin siemeneen verrattuna. Tiinehtyvyyttä verottavat siemenen läpikäymä rankka käsittely ja pieni annoskoko.

Lajiteltua siementä käytettäessä myös huuhteluiden alkiosaanto jää pienemmäksi kuin tavallisella siemenellä. Eri maiden tuloksia vertailtaessa ero siementyyppien välillä vaihtelee suuresti lähteestä ja käytetyistä menetelmistä riippuen.

Suomalaisessa aineistossa, jossa vertailtiin 443 lajitellulla siemenellä ja 1528 tavallisella siemenellä tehtyä huuhtelua, lajiteltu siemen tuotti hiehoilla 1,4 ja lehmillä 3,2 siirtokelpoista alkiota vähemmän huuhtelua kohden kuin tavallinen. Lisäksi siemenen lajittelu heikensi alkioiden laatua.

Alkion laatua kuvaa kuitenkin parhaiten se, syntyykö alkionsiirrosta elävä vasikka. Tutkittaessa vastaanottajan tiinehtymistä havaittiin, että lajitellulla tuotetut alkiot tiineyttivät hieman heikommin kuin tavalliset alkiot, laatuluokasta riippumatta. Vasikoita syntyi 12 prosenttia vähemmän lajitellulla siemenellä tuotetuista alkioista.

Ratkaisevaa on lehmävasikoiden määrä

Kun alkiohuuhtelulla tähdätään tilan omien uudistuseläinten tuottamiseen, ja erityisesti kun vastaanottajia on niukasti – kuten tilanne usein on – voi sukupuolilajitellulla siemenellä tehostaa vastaanottajien käyttöä.

Vaikka alkioita saadaan vähemmän ja ne tiineyttävät hieman huonommin, saadaan lehmistä lajitellulla siemenellä silti keskimäärin yhtä paljon haluttuja lehmävasikoita kuin tavallisella, eikä tarvita niin paljon vastaanottajia. Hiehoilla lajiteltu siemen tuottaa keskimäärin 0,6 lehmävasikkaa enemmän huuhtelua kohden kuin tavallinen.

Teksti:Marja Mikkola, ELT, Emovet Oy
Kuva: Eve Jussila

Lisää asiaa alkionsiirrosta löydät syyskuun Nauta-lehdestä 4/2017!