Mihin alkiobisnes on menossa?

VikingGeneticsin alkio-ohjelmassa on kaksi tavoitetta ylitse muiden. Ensinnäkin, alkiot siirretään kahden kuukauden kuluessa tuotannosta vastaanottajiin. Toinen keskeinen tavoite on saada vasikoita; sekä jalostusohjelmaan että tiloille, jotka alkioita siirtävät.

Laadukasta geeniainesta

Ostettujen VR-hiehojen NTM-arvo on keskimäärin +25, VH-hiehojen +31 ja VJ-hiehojen +24. Hollolassa enemmistönä on VR-hiehoja. Yksi jersey on mahtunut mukaan, nimeltään Viking Ratamo (NTM +27), lähtöisin Henri Ingmannin karjasta.

Genomi-indeksien lisäksi valintaan vaikuttavat geenivirhetiedot, sukulaisuus muuhun populaatioon sekä syntymänupous. Esimerkiksi tammikuussa Hollolaan ostettiin Savonlinnasta nupoutta periyttävä Kuivaharjun Riemu P (NTM +37, isänä VR Fanof P).

Alkiotuotanto 2019

Viime vuonna VG:n jalostusohjelmassa tuotettiin yhteensä 2845 alkiota, joista Hollolassa 1088 huuhtelualkiota ja 852 OPU-alkiota. Tanskan hiehoasemalla Risbakissa tuotettiin 905 alkiota huuhtelujen kautta. Lisäystä edelliseen vuoteen saatiin yli 500 alkion verran. Hollolan alkiosaanto huuhtelua kohden oli 5,7 siirtokelpoista alkiota ja OPU-saanto 1,3 alkiota sessiossa. Alkioiden uusimattomuusprosentti on 58.

VG-jalostusohjelma-alkiot siirretään yhä enemmän sopimustiloille, joita Suomessa on nyt 26, Ruotsissa 22 ja Tanskassa 13. Tanskassa alkiot siirretään lähes sataprosenttisesti tuoreena, Hollolassa tuotetut alkiot pääosin pakasteena Suomeen ja Ruotsiin. Tilojen lukumäärää arvioidaan tuotannon perusteella. Varsinkin tuorealkioille kaivataan lisää tiloja Hollolan lähelle.

Alkiosopimus pähkinänkuoressa

Sopimustila siirtää vähintään 40 alkiota vuodessa. Alkionsiirroista tila maksaa normaalin hinnaston mukaisesti, mutta alkiot ovat ilmaisia. VG kustantaa alkiovasikoiden genomitestaukset ja jokaisesta testatusta sonnivasikasta VG maksaa 300 euroa. Jos genomiarvo on niin hyvä, että eläin ostetaan alkio- tai siementuotantoon, siitä maksetaan 1000 euroa.

Suurin osa syntyneistä lehmävasikoista jää tilalle. Noin 10 prosenttia ostetaan alkiotuotantoon. Osalle tilalle jäävistä hiehoista voidaan tehdä huuhtelusopimus VG:n kanssa, jolloin VG tukee huuhtelua 1000 eurolla.

Maailman paras alkio-ohjelma

VG järjesti Tanskassa tammikuun lopussa workshopin, jossa mukana oli tutkijoita ja avainhenkilöitä VikingDanmarkista, Växasta ja Fabasta. Keskusteltiin, mitä tarkoittaa käytännössä maailman paras alkio-ohjelma. Esiin tuli yhteistyö VG-maiden välillä, jossa tietoa jaetaan ja oleelliset parametrit tallennetaan yhteiseen tietokantaan. Näin alkionsiirtojen onnistumista pystyttäisiin vielä paremmin analysoimaan.

Omistajaorganisaatioiden, Suomessa siis Faban, rooli kentän alkionsiirtotoimintojen sujumisessa on aivan ratkaiseva. Kun sopimustilojen omat jalostusasiantuntijat ja alkionsiirtoseminologit tukevat omalla asiantuntemuksellaan, tilat onnistuvat. Tilat hyötyvät alkionsiirroista vain, jos ne tuottavat vasikoita. Hyvä vasikkaprosentti edellyttää hyvää managementia, erityisesti hyvää hedelmällisyyttä ja kiimanseurantaa.

Alkioista genominäytteitä

Vuosina 2018-19 Suomessa oli Business Finlandin rahoittama 1,5-vuotinen tutkimushanke alkioiden genomitestauksiin liittyen. Hankkeessa tuotettiin yli 230 alkiota, joista otettiin näytepala genomitestausta varten. Nyt vasikoita on alkanut syntyä hankkeen pakastealkioista, ja ensimmäinen jo alkiona genomitestattu vasikka on saapunut Hollolaan alkiotuotantoa varten.

Vielä rutiiniksi asti alkioiden genomitestauksesta ei ole Suomessa. Euroopan maissa ainakin Saksassa, Hollannissa ja Ranskassa alkioiden genomitestausta on tehty pidempään.

Teksti: Johanna Aro, Breeding specialist, VikingGenetics
Kuva: Alex Arkink

Lue alkioista myös huhtikuun Nauta-lehdestä 2/2020!