Älä ruoki turhaan tyhjiä emoja!

Seminologi ja emolehmäasiantuntija Anna-Greta Hjerpe  tarkastaa tiineyksiä Benny Nybäckin charolaiskarjassa Mustasaaressa. (Kuva: Minna Rintamäki)

Tiineystarkastus on toimenpide, joka sujuu sopivissa puitteissa helposti ja nopeasti seminologin tekemänä. Lisäksi se säästää selvää rahaa, sillä tyhjän emon pitäminen karjassa talven yli ei kannata.

Tiineystarkastuksia tehdään vain murto-osalla Suomen emotiloista, vaikka taloudellisesti ajateltuna niitä pitäisi tehdä jokaisella emotilalla. Emosta koituu erilaisia kustannuksia koko sisäruokintakauden ajan. Ruokintakustannus riippuu elopainosta, ja vaihtelee noin 160 eurosta lähemmäksi 300 euroa. Tyhjän emon ruokkiminen talven yli karjassa ei ole halpaa, ja se heikentää tilan taloudellista tulosta.

Tarkastus jalostuksen apuna

Asiaan liittyy myös jalostuksellinen näkökulma. Heikosti tiinehtyviä emoja ei kannata pitää karjassa, sillä myös tiinehtyvyys on osittain perinnöllistä. Heikosti tiinehtyvän emon tyttärelläkin saattaa olla tiinehtymisongelmia. Lisäksi heikosti tiinehtyvät emot pidentävät poikimakautta.

Tiineystarkastus on helppo tilata seminologipäivystyksestä. Soitto samana aamuna klo 7 – 8 riittää, mutta jos tarkastettavia emoja on isompi joukko, kannattaa tilaus tehdä jo muutamaa päivää aikaisemmin.  Tiineystarkastus Faban seminologin tekemänä on edullinen palvelu.

Emot kiinni tarkastuksen ajaksi

Tiineystarkastuksen aikana eläinten tulee olla kiinni ja mielellään erossa muista eläimistä. Lukkoparsi sopii hyvin tarkastusten tekoon, samoin punnitushäkki.  Tärkeintä on, että seminologi pääsee helposti eläimen taakse, eikä eläin pääse liikkumaan eteen eikä mielellään paljon sivullekaan päin.

Tarvittaessa toimenpide onnistuu pihatossa tai ulkonakin, kunhan eläin saadaan vain kiinni.

Kaisa Sirkko, jalostusagronomi, Faba

Juttu on julkaistu Nauta-lehdessä 5/2016.