Emojen poikimakerrat kasvussa

Erirotuisten emolehmien poikimakerroissa on pieniä eroja, mutta isompia muutostrendejä on nähtävissä, kun tarkastelee poikimakertojen muutosta viimeisen 20 vuoden aikana.

Onkin mielenkiintoista pohtia, mistä johtuu 2000-luvulla nähtävä notkahdus keskipoikimakerroissa. Olisiko luvuissa nähtävissä jalostuseläinten hankintaan tarkoitettujen investointitukien vaikutus siihen, että 2000-luvulla uusi emolehmäsukupolvi korvasi vanhemman aiempaa nopeammin?

Entä mistä voisi johtua viime vuosina nähtävä nouseva trendi? Lehmien keskimääräiset poikimakerrat ovat kasvaneet rotuun katsomatta.  Ovatko emolehmät siis aiempaa kestävämpiä ja tarveempiä?

Kaisa Sirkko, asiakas- ja kehityspäällikkö, Faba

Tarkemmat keskipoikimakerrat roduittain löydät huhtikuun Nauta-lehdestä 2/2017!