Emotilankin kannattaa varautua M. bovikseen

Mycoplasma boviksella on pelottava kaiku. Maailmalla suhteellisen yleinen bakteeri on levinnyt meille vasta viime vuosien aikana. Emotilallakin kannattaa nyt laittaa tautisuojaus kuntoon.

Suomessa M. bovis todettiin ensimmäisen kerran marraskuussa 2012 vasikkakasvattamossa Pohjois-Savossa. 2017 toukokuun alussa M. bovis -positiivisia tiloja oli ETT:n seurannan mukaan 152, joista kolme emolehmätiloja.

Boviksen tärkeimmät tautimuodot ovat vasikoiden hengitystiesairaudet ja lehmien utaretulehdukset. Lisäksi tartunta aiheuttaa muun muassa korva-, nivel- ja silmätulehdusta.

Vaikea hoitaa, leviää herkästi

Tauti on vaikea hoitaa, esimerkiksi penisilliini ei siihen tehoa. Bakteeri on vastustuskykyinen myös muille antibiooteille. Mikrobi säilyy hyvin sekä isännässä että ympäristössä.

Tilojen välinen tartunta tapahtuu pääasiassa oireettomien ostoeläinten välityksellä, mutta on mahdollinen myös tartuntaa kantavien nautojen kanssa kosketuksessa olleiden työvälineiden, ihmisten, kuljetusajoneuvojen tms. mukana.

Tartunnan kontrolloinnissa tärkeitä keinoja ovat stressitekijöiden poistaminen, eri-ikäisten eläinten ryhmittely omiin ryhmiinsä ja ryhmien välisten lähikontaktien estäminen, sekä eläintiheyden pienentäminen.

M. bovis -bakteeria esiintyy paljon nautapopulaatioissa ympäri maailmaa, mutta sen taudinaiheutuskyky riippuu vallitsevista olosuhteista. Taudinpurkaukselle tyypillisiä riskitekijöitä ovat muun muassa suuri karjakoko, poikimisalueen lehmien suuri määrä, vasikoiden kontaktit muiden ikäryhmien eläimiin, eläinryhmien sekoittaminen ja sairaiden eläinten eristämättömyys. Suurten tilojen runsas eläinliikenne sekä tilan laajentaminen ovat pääasialliset syyt tartunnan leviämiseen.

ETT:n seurantaohjelma

ETT on kehittänyt seurantaohjelman M. bovis -tartuntojen vastustamiseksi nautatiloilla. Tehokas M. bovis-seurantaohjelma edellyttää tilojen liittymistä Naseva-järjestelmään, sillä se on ainoa kattava keino seurata tilojen välisiä kontakteja ja tiloilla esiintyviä oireita.

Niille tiloille, jotka myyvät jalostus- tai pitoeläimiä tai osallistuvat eläinnäyttely- tai hiehohotellitoimintaan suositellaan hakeutumista M. bovis -seurannan A-tasolle. A-taso tarkoittaa tutkitusti vähäriskistä tilaa. Kaikille muille nautatiloille suositellaan M. bovis -seurantaa, ja jos eläimiä ostetaan, kaikki ostot tehdään A-tasolle kuuluvalta tilalta.

Seija Vahtiala, erikoiseläinlääkäri, Emovet Oy

*****************************

Oma terveydenhuolto-eläinlääkäri auttaa!

Nautakarjan ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon keskittyvä eläinlääkäriyritys Emovet tarjoaa lypsykarjatilojen lisäksi myös emotiloille suunnitelmallista terveydenhuoltoa.

Tilakäynneillä voidaan käydä yhdessä läpi muun muassa eri eläinryhmien olosuhteita, terveydentilaa ja sairastavuutta. Käynneillä voidaan myös tehdä tiineystarkastuksia tai ottaa tarvittaessa näytteitä, esimerkiksi edellä mainittuun ETT:n M. bovis -seurantaohjelmaan tai tilalla esiintyvien ongelmien selvityksiin liittyen.

Lue lisää Mycoplasma boviksesta kesäkuun Nauta-lehdestä 3/2017!