Poikimahelppoudelle tulossa omat indeksit

Pian lihakarjan jalostusarvostelussa lasketaan indeksi myös poikimahelppoudelle. Jalostamalla karjalle helpompia poikimisia parannetaan vasikan ja emon hyvinvointia sekä kehitetään tuotannon kannattavuutta.

Poikimahelppous kuvaa sitä, miten helposti vasikka syntyy. Poikimahelppouden indeksin korkea, yli sadan menevä arvo tarkoittaa keskimääräistä helpommin sujuvaa poikimista. Alle sadan oleva indeksi taas merkitsee vaikeampaa poikimista.

Poikimahelppoudelle kaksi indeksiä

Poikimahelppoudelle lasketaan kaksi erillistä indeksiä: poikimahelppous isänä ja poikimahelppous emänisänä. Molemmissa korkea arvo kuvaa helppoa poikimista. Indeksilaskennassa havainnot korjataan ei-perinnöllisillä tekijöillä: sukupuoli, kaksoset, emon poikimaikä, syntymäkuukausi, syntymäkarja ja -vuosi.

Poikimahelppous isänä kuvaa, periyttääkö eläin helposti syntyviä vasikoita. Poikimahelppous emänisänä taas kertoo, periyttääkö eläin hyvin poikivia emoja.

Suomalaisten poikimahelppousaineistojen analyysi osoittaa, että poikimahelppoudessa on merkittävää perinnöllistä vaihtelua, vaikka vaihtelu onkin vähäisempää kuin kasvussa. Siksi poikimahelppoutta pystytään parantamaan hitaammin kuin kasvua, ja toisaalta korkean arvosteluvarmuuden saamiseksi poikimahelppoudelle tarvitaan suurempi määrä havaintoja.

Muista ilmoittaa poikimistiedot!

Tällä hetkellä monilta vasikoilta puuttuu poikimistieto. Tarkoitus on muuttaa tiedonkeräystä niin, että poikimistietoa ei voi enää jättää ilmoittamatta. Toisaalta, jos kasvattaja ei ole havainnut poikimista, niin vasikka lienee syntynyt ilman apua.

Antti Kause ja Ismo Strandén, MTT Biometrinen Genetiikka
Kaisa Sirkko, Faba

Lisätietoa poikimahelppousindekseistä löydät Nauta-lehdestä 4/2014.