Tiineystarkastus säästää rahaa!

Tiineystarkastukset ovat kasvattaneet suosiotaan emokarjoissa, mikä on erittäin toivottava suuntaus sekä tilan talouden että ympäristönäkökulmien puolesta. Tyhjän emon pito rasittaa kumpaakin, eikä edistä myöskään hyvin tiinehtyvän emokarjan jalostamista.

 

Syksyn lähestyessä katseet on aika kääntää muiden syystöiden ohessa myös tiineystarkastusten suunnitteluun, sillä emojen tiineystarkastukset kannattaa tehdä, kun karja tulee pois laitumilta. Tyhjän emon pito sisäruokintakaudella maksaa emon rodusta ja kuntoluokasta riippuen 600 eurosta jopa 1100 euroon, joten huonosti tiinehtyvät emot kannattaa karsia jo taloudellisista syistä. Tuotantopanosten kallistuessa tyhjien emojen pitäminen karjassa on yhä kalliimpaa.

Naudanlihantuotannon ympäristönäkökulmat nostavat päätään ja kiinnostavat kuluttajia vuosi vuodelta enemmän. Tyhjät emot karjoissa eivät näitä näkymiä paranna, sillä kasvihuonekaasujen tuotto on tilatasolla suoraan riippuvainen siitä, kuinka monta emoa karjassa on syömässä. Mitä enemmän joukossa on tyhjiä, sitä huonommalta näyttää naudanlihantuotannon ympäristöystävällisyys.

Lihakarjan emot pihatossa
Tyhjiä emoja on kallista elättää talven yli, joten tiineystarkastukset todella kannattavat. Osalla Faban seminologeista on käytössään myös ultrauslaitteet, joiden käytöllä saadaan tarkkuutta esimerkiksi varhaistiineyksien havainnointiin.

Vaikka hedelmällisyysominaisuuksien periytyvyys on tunnetusti matala, se ei tarkoita etteikö tilanteen taustalla voisi olla perinnöllisiä tekijöitä. Kun huonosti tiinehtyvät emot vihdoin tiinehtyvät ja jättävät vasikoita eloeläimiksi, saattaa karjan naarashedelmällisyyden kehitys kääntyä jopa laskusuhdanteeseen! Emojen hedelmällisyydellä on todettu olevan perinnöllinen yhteys myös sonnien hedelmällisyyteen, joten hyvin tiinehtyvät emot ovat lähes kullan arvoisia.

Emojen poistolistaa tehdessä kannattaa huomioida, että kun tiineystarkastuksessa havaitaan emo myöhään tiinehtyneeksi, se ole jalostus- tai tuontantoeläinten kärkeä. Myöhäisen tiinehtyvyyden syyt saattavat olla moninaiset, mutta olipa syy mikä hyvänsä, tällainen emo ei ole paras mahdollinen eläin kyseiseen karjaan. Vuodenrytmissä on siis syytä pysyä – parhaimmillaan emo tiinehtyy suunnilleen samana päivänä vuodesta toiseen.

Graafinen kuvaaja
Emojen tiineystarkastukset ovat yleistyneet voimakkaasti viimeisen 10 vuoden aikana, mikä on erittäin toivottava kehityssuunta niin talouden, jalostuksen kuin ympäristönäkökulmien kannalta.

 

Teksti: Kaisa Sirkko, Faba
Kuvat: Kaisa Sirkko ja Sanna Lohenoja