Vieroitus on uusi alku kasvulle

Lihakarjan emolehmän vasikka

Vieroituksesta toipuminen vaatii vasikalta noin kaksi viikkoa. Vieroitusstressiä voi helpottaa ennakoimalla ruokinnan muutoksia ja tarjoamalla vieroitetuille vasikoille täsmälliset eväät.

Vieroitus on emolehmän vasikalle haasteellista aikaa. Vieroitus katkaisee vasikan suhteen tuttuun eläinryhmään ja emoon. Suurin muutos tietysti on emon maidon ja laidunnurmen korvautuminen säilö- ja väkirehulla.

Vasikat tulisi houkutella vieroitusstressistä huolimatta syömään, sillä jo vuorokauden syömättömyys voi vaikuttaa negatiivisesti pötsin toimintaan. Usein vasikoiden elopaino laskee vieroituksen jälkeen, mutta kasvurytmin tulisi palautua ennalleen 6 – 7 päivän kuluessa.

Tarkkaile vieroitettujen vointia

Vasikoille tulee tarjota ruokinnalliselta laadultaan rehuja, joiden syönti on maksimaalista ja maittavuus hyvä.

Vieroitetuille vasikoille tarjotun karkearehun D-arvon tulisi olla yli 670 g/kg ka. Runsaasti apilaa sisältävä säilörehu voi muuttaa sonnan hyvin veteläksi, joka voi aiheuttaa vasikoiden likaantumista ja lisätä kuivitustarvetta

Väkirehu otetaan ruokintaan viimeistään vieroituksen jälkeen. Jos vasikat eivät ole saaneet väkirehua ennen vieroitusta, sen syöttäminen aloitetaan asteittain: toisena päivänä vieroituksen jälkeen annetaan 200 – 300 grammaa, ja päiväannosta nostetaan noin 200 grammaa päivässä, kunnes se on kilo päivässä.

Vähintään kaksi kertaa päivässä jaettu rehu lisää vasikoiden syöntiä ja parantaa päiväkasvua vieroituksen jälkeen. Vasikoiden syöntiä ja hyvinvointia tulee tarkkailla. Vasikat voivat olla vieroituksen jälkeisellä viikolla alttiita puhaltumiselle ja erilaisille pötsihäiriöille.

Hankkeesta lisäpotkua vasikoiden hoitoon

Vaali viisaasti vasikkaa (Vaavi) on Savonia-ammattikorkeakoulun ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) toteuttama hanke, joka käynnistyi vuoden 2016 alussa. Hanke toimii Pohjois-Savon alueella tavoitteenaan vasikoiden hoitokäytäntöjen parantaminen ja vasikkakuolleisuuden alentaminen. Hanke järjestää koulutuspaketteja alan toimijoille monipuolisin tiedotusmenetelmin. Lisätietoa hankkeesta löydät  täältä.

Maiju Pesonen, tutkija, Luke

Lue lisää vieroitusajan ruokinnasta ja mm. kivennäis- ja hivenaineiden annostelusta syyskuun Nauta-lehdestä 4/2016.