Vuoden VikingGenetics tila 2022 – Iskola oy

Iskola Oy:n navetta

Tämän vuoden VikingGenetics -tilaksi on valittu Iskola oy Sonkajärveltä. Valintaan on vaikuttanut pitkäaikainen yhteistyö VikingGeneticsin kanssa jalostuksen saralla. Iskola on aina käyttänyt VG:n siementä, genomitestaa systemaattisesti kaikki lehmävasikat ja on kiinnostunut myös huuhtelemaan hyviä eläimiään.

Monen tilan yhteenliittymä

Iskolan oy:n omistavat Jari Luukkonen ja Pertti Savolainen Sonkajärveltä sekä Neliapilan tila Vieremältä. Yhteiseen navettaprojektiin lähdettiin, kun laskettiin, että suuressa yksikössä saadaan kustannuksia tuotettua maitolitraa kohti alas ja tehokkuutta nostettua. Toimistusjohtajana toimii Tuomo Kauppinen, ja hallitus kokoontuu muutaman kerran vuodessa päättämään tilan tärkeimmistä linjauksista.

550 lypsylehmän navetta valmistui vuonna 2011, ja se on yksi suurimmista navetoista Suomessa. Hiehoilla on biotooppilaidunta 130 hehtaaria, ja muuta peltoalaa on noin 900 hehtaaria. Käytössä on 8 robottia.

DeLavalin Herd Navigator auttaa tunnistamaan ajoissa muun muassa utaretulehdukset ja ketoosit sekä ilmoittaa siemennysajankohdat.

Jari Luukkonen vastaanottaa VG:n palkinnon
Jari Luukkonen vastaanotti VG Herd of the Year -kyltin.

”Ohjelmasta saa monenmoista hyödyllistä tietoa ja apua arjen rutiinityöhön”, yksi omistajista, Jari Luukkonen toteaa, mutta lisää, ettei se korvaa missään tapauksessa tuotosseurantaa.

Tuotosseurannan kautta karjan tiedot menevät jalostuksen käyttöön, ja tiedetään, mitä eläimet periyttävät. VG ostaa sonneja vain tuotosseurantatiloilta.

Eläinainesta VikingGeneticsiltä

Kun Iskolassa aikoinaan suunniteltiin uutta navettaa, eläinaineksen lisäys pohdittiin perusteellisesti. Uutta eläinainesta hankittiin harkitusti mahdollisimman vähäisestä tilamäärästä. Suurena apuna tässä oli jalostuspäällikkö Anita Hyvönen Fabasta.

Navetan laajennusta ei haluttu missään nimessä tehdä eläinaineksesta tinkien. Ratkaisu tähän oli tehdä sopimus VikingGeneticsin kanssa eläinten hankinnasta. Iskola on ostanut VG:n Hollolan hiehoasemalta vuosien 2012-2019 aikana yhteensä 156 hiehoa, jotka ovat olleet jalostusohjelman alkiotuotannossa. Hieho-ostot ovat käynnistyneet tänä vuonna uudestaan.

”Eläinhankinnat ovat sujuneet hyvin, kaikki hiehot ovat oppineet hienosti robotille”, Jari iloitsee.

Iskolan navetan karjaa
Iskolassa on oltu erittäin tyytyväisiä VG:n eläinainekseen.

Optimoitu eläinliikenne

Uusi navetta on lypsylehmiä ja vasikoita varten, omistajien vanhoihin navetoihin jäivät hiehot kasvamaan. Nuoriso lähtee isosta navetasta noin kolmen kuukauden ikäisenä hiehonavetoihin ja palaa umpilehminä takaisin kaksi kuukautta ennen poikimista.

Välitysvasikat haetaan kerran viikossa ja ne menevät ainoastaan yhteen välityskasvattamoon, johon ei tule vasikoita muilta tiloilta. Välitysvasikoiden niin sanottu putkitussyssteemi on optimoitu yhdessä Snellmannin, ETT:n eläinlääkäreiden sekä tilan oman eläinlääkärin kanssa.

Tällä hetkellä uutta eläinainesta hankitaan vain VG:ltä. Ylimääräisiä hiehoja ei myydä pitoon muille tiloille, sillä hiehomäärä optimoidaan omaan tarpeeseen.

Iskolan navetan karjaa
Valoisassa navetassa asuu 550 lehmän karja.

Tavoitteena pitkäikäisiä lehmiä

Karjan keskituotos on nyt 11 088 kg, energiakorjattuna maitona 11 786 kg. Karjan lehmistä karkeasti puolet on ayrshireja ja puolet holsteinia. Tavoite on saavuttaa 12 000 kilon keskituotoksen rajapyykki lähitulevaisuudessa. Keskipoikimakerta on tällä hetkellä 2,7 ja keskipoikimaväli 391 päivää. Satatonnareita tila on tuottanut ennenkin, mutta nyt karjassa on lypsyssä noin 70 50-tonnaria, tuloillaan pian yksi 100-tonnari ja kaiken kukkuraksi vielä yksi 150-tonnari, Eevi-niminen valioyksilö.

Perimmäinen jalostustavoite on kestävyys, ja siihen pyritään tuotoksen lisäksi kiinnittämällä huomiota terveyteen ja hedelmällisyyteen. Jalostussuunnitelma tehdään Faban kanssa yhteistyössä ja sitä päivitetään säännöllisesti. Nykyään tilan jalostusasiantuntijana toimii Toni Selkäinaho. Käytössä on tilatiimi, seminologit käyvät päivittäin tilalla. Omasta siemensäiliöstä on kokemusta muutaman vuoden ajalta, mutta sen käytöstä luovutaan. Sopivat sonnit saa alueen siementäjiltä. He huolehtivat joka tapauksessa, että paras ja uusin VG:n sonnimateriaali on tarjolla.

Iskola on aina käyttänyt VG:n sonniannoksia. ”Jalostushommat menee niin helposti. Kerromme jalostusasiantuntijalle karjamme tavoitteet, ja hän tilaa oikeat sonnit. Olemme tyytyväisiä VG:n sonnien tuloksiin lehmissämme. Valikoima on hyvä”, Jari toteaa.

Iskolan navetan karjaa
Karjassa on ayrshire- ja holsteinlehmiä noin puolet ja puolet.

Sonneja maailmalle

Vuosien mittaan VG on genomitestannut kymmeniä Iskolassa syntyneitä sonnivasikkoja, useita on päätynyt myös siementuotantoon. Holstein-sonneista mainittakoon muun muassa VH Panthon, Harrods, Siesta ja Dime RCc, ja ayrshire-sonneista VR Vimpeli, Fiddler ja Bomba.

Iskolasta löytyy luonnollisesti myös kiinnostavia hiehoja VG:n alkiotuotantoon. Juuri nyt kiinnostus kohdistuu muun muassa heterotsygoottinupoon Iskolan Ussaan. Se on isäryhmänsä (VR Bootz) ykkönen ja sen NTM-arvo on +28. Emä on VG Sussu, jonka emä Kankaanpään Mette on ollut Hollolan hiehoasemalla alkiotuotannossa. Toivottavasti Ussakin tuottaa hyvin alkioita, ja mahdollisesti myös jälleen uuden tähden käyttölistalle.

Jotain niin suomalaista

Iskolan navetassa on aina mukava käydä. Navetta on valoisa ja siisti, ja mikä kaikkein hienointa – lehmät ovat todella upearakenteisia. Vaikka lehmiä on paljon, kaikilla on nimi, josta ne tunnetaan.

Iskolan navetasta löytyy vielä yksi juttu, jota me suomalaiset niin rakastamme. Nimittäin sauna. Saunan lämmöstä saa nauttia katsellen samalla vasikkaosastoon, tulevia suloisia lehmänalkuja.

Teksti ja kuvat: Johanna Aro, VikingGenetics