Maidontuottajasta ihmisten johtajaksi

Suomessa syyskuussa puhumassa käynyt britti Robert Craig korostaa hyvän johtamisen merkitystä ison maitotilan pyörittämisessä. Craigin perheellä on kaksi erillistä tilaa Cumbriassa, Pohjois-Englannissa. Tiloilla viljellään yhteensä 490 hehtaarilla nurmea tuhannen lypsylehmän ja 600-päisen nuorkarjan rehuksi.

Yksi tärkeä avaintekijä tilojen menestymiselle on hyvä managementti. Tuotantoa seurataan jatkuvasti, työntekijöillä on selkeät vastuualueet ja työn onnistumisen mittarit. Craig painottaa tehokasta viestintää.

– Meillä on neljä isoa valkotaulua täynnä infoa. Tieto on aina ajan tasalla ja kaikkien työntekijöiden saatavilla. Tauluihin kirjataan erilaisia tavoitteita, työmatriiseja, työlistoja ja johtamisprioriteetteja, Craig kertoo.

– Yhdellä tauluista on juokseva lista töistä, jotka on tehtävä. Jos on aikaa, voi valita itselleen homman listalta. Kun työ on tehty, viereen pannaan ruksi. Viikoittain tai kuukausittain nämä työtehtävät siivotaan pois taululta ja lisätään uusia, Craig kertoo.

Eikä peribrittiläistä kohteliaisuuttakaan unohdeta: valkotaulun tehtävänjako päättyy sanaan ”please”.

Hyvä työntekijä on arvokas

Tilat työllistävät yhteensä kuusi kokopäiväistä ja kuusi osapäiväistä työntekijää. Osa-aikaiset lypsävät esimerkiksi vain iltaisin tai tulevat lomittamaan lomien aikana ja viikonloppuisin.

Hyvien työntekijöiden saaminen ja pitäminen ovat olennainen osa liiketoimintaa, Craig muistuttaa.

– Minulle on erittäin tärkeää, että henkilökunta on tyytyväistä. Meillä kukaan ei lypsä kuin maksimissaan kerran päivässä, koska mielestäni ei ole hyväksi seisoa vain lypsymontussa. Tehtäviä jaetaan monipuolisesti.

Uusien, hyvien työnjohtajien kasvattaminen tiloille on Craigille tärkeää. Jokunen vuosi takaperin hän käynnisti oman ”stipendijärjestelmän”.

– Valitsemme koulutettavan työnjohtajan ja kustannamme hänen harjoittelunsa Uudessa-Seelannissa. Takaamme hänelle työpaikan yhdellä tiloistamme harjoittelun päätyttyä. Tällä hetkellä meillä on Uudessa-Seelannissa kaksi harjoittelijaa, jotka palaavat takaisin kesäkuussa 2017, Craig kertoo.

Sanna Lohenoja, Faba

Lue aiheesta lisää syyskuun Nauta-lehdestä 4/2016!