Millaisia lehmiä haluat lypsää?

Onkohan missään muualla kuin Suomessa yhtä paljon kiistaa siitä, mikä rotu on parempi valita navettaansa? Ruotsissa on jokseenkin sama tilanne, mutta muualla liikkuessani en ole huomannut sellaista keskustelua, tai suoranaista syyttelyä ja kinaa rotujen välillä. Taustana tälle on toki meidän poikkeava rotujakaumamme ayrshiren ja holsteinin suhteen, verrattuna suurimpaan osaan maailmaa, ja että jakauma on nyt vauhdilla muuttumassa. Holstein on valtaamassa Suomenkin navetat.

Niin kauan kun keskilehmäluku oli alle 20 ja maito tuotettiin pienissä parsinavetoissa, ayrshire oli paras rotu, tai ainakin sopiva niihin oloihin. Parsinavetoissa oli 70 – 80 -luvuilla usein sen verran karut olot, pienet parret ilman kuivikkeita ja hankalat ylösnousut ynnä muuta, ettei holstein niissä tahtonut pysyä hengissä. Tosin rotu oli silloin vielä friisiläispainotteista porukkaa, mutta moni niitä kokeillut totesi, ettei niistä ole lypsylehmiksi. Poistuvat jo ensikkona.

Tilakoon kasvu on tehnyt lehmien olosuhteille hyvää. Pärjäähän rotu kuin rotu hyvissä olosuhteissa, mutta hyvät olot saavat holsteinin ominaisuudet kukoistamaan verrattuna muihin lypsettäviimme. Vaikka kuinka yritetään pitää ayrshiren lippua korkealla, on vaikea saada perusteltua, miksi pitäisi täyttää 200-300 lehmän navetta ayrshirellä holsteinin sijaan, nykyinen eläinaines huomioiden.

 

Omassa karjassamme on ollut kaikkia lypsyrotuja vuosikaudet, vaikkakin holstein on ollut aina päärotuna. Olen suhtautunut rotuihin täysin puolueettomasti ja halunnut kaikkien jatkavan lehmämäärän lisääntyessäkin. Vielä kymmenisen vuotta sitten ayrshire ja holstein olivat tuotokseltaan niin lähellä toisiaan, ettei taloudellisesti ollut väliä kumpia lehmiä navetassa oli.

Nykypäivänä ayrshire tarvitsee erityissuojelun että se säilyy karjassa, jos vertaa maitomääriä holsteiniin. Mikä niistä vei maidon? Ei varmaankaan sen enempää kanukkigeenit kuin pohjoismaisetkaan, mutta holsteinin kehitys on ollut niin voimakasta, että ayrshiren pienellä populaatiolla sellaista edistystä ei saada aikaiseksi.

Aivan varmasti ayrshiren jalostuksessa tarvitaan edelleen sekä pohjoismaista, että kanadalaista näkemystä rakenteen ja tuotoksen tasapainon vuoksi. Tänä päivänä valtaosa laajentajista siirtyy holsteiniin, koska maitotili vaan tuppaa olemaan parempi niiden vallatessa navetan.

 

Minun mielestäni kaikki Suomessa lypsyssä olevat rodut soveltuvat hyvin robottilypsyyn, joka on minulle tutuin navettamuoto. Jonkin verran moititaan ayrshiren soveltuvuutta siihenkin. Vaatii kyllä erityistä asiaan paneutumista ja sitkeyttä kehittää iso karja robottilypsyyn pelkästään muista kuin holsteineista. Siinäkin on kyse kuitenkin maitomäärästä, paljonko robotin kautta saadaan maitoa tuotettua.

Ayrshire tai suomenkarja on kyllä reipasta ja hyvin liikkuvaa, sekä utarerakenteeltaan ja lypsettävyydeltään mahdollista jalostaa robotilla toimivaksi. Maitoa ei nykyaineksella helposti saada riittävästi, jos on suuri investointi maksettavana.

Minusta olisi mielenkiintoista tehdä vertailu kolmella robotilla, ihan omassa navetassa, näillä kolmella Suomessa vaikuttavalla rodulla. Sama ruokinta ja samat olosuhteet, mikä olisi lopputulos. Vai löytyisikö edes helposti suomenkarjaa yhden robotillisen verran? Kuka laittaa pystyyn robottipihaton, niin että lypsyssä on vain suomenkarjaa?

Kun ajatellaan rotujakaumaa eri maissa, selvästi holsteinit ovat vallanneet ykköspaikan erityisesti siellä, missä on suuret karjat. Jersey toki on myös käytössä suurissakin yksiköissä. Vähälukuisempia rotuja kuten fleckvieh, normande, montbeliard, brown swiss tai ayrshire, on pääosin alueilla, joissa on pienemmät karjakoot. Eri maiden omista tyypillisistä roduista halutaan kuitenkin pitää kiinni ja niistä ollaan ylpeitä.

Vaikka olenkin aikalailla kallellaan holsteinin suuntaan, pidän tärkeänä ja toivottavana, että meidänkin maassamme omat rotumme kehittyvät ja säilyvät myös rakennemuutoksen edetessä.

Terhi Lahtinen-Kuortti