Hos Gösta och Carola Åman

En solig höstdag i september hade vi bestämt oss för att åka ut till Carola och Gösta i Pedersöre, för att göra ett reportage. De har verkligt fina resultat om man tittar på HELMI-rapporten. Det visade sig att även Annika Björklund (seminolog, fertilitetsrådgivare och embryo seminolog) var på väg dit denna dag för att lägga in embryon.

Gösta tog över jordbruket 1979, det var då båsladugård. År 1988 byggdes lösdriften och på 2010 gjordes en utvigdning inom ladugårdens egna väggar. Problemet för Åmans är att de bor på grundvattenområde. De har 45 mjölkande kor, 70 % ayshire och 30 % holstein. Mjölkstationen är en 2×5 av fiskbensmodell.

De utfodrar med fullfoder som kompleteras med foderkiosker. Svämkörning och tröskning sköts av entreprenörer.

I ladugården är det spaltgolv och låsgrindar längs hela fronten mot foderbordet. Carola säger att det är så enkelt vad man än skall göra när man får fast alla på en gång, sparar mycket tid och inga djur blir stressade eftersom de är vana redan med det från när de är kvigor. Sinkorna och äldre kvigorna går tillsammans och kvigorna lär sig av de äldre korna. Det hör till morgonrutinen att alla blir fastlåsta.

Hälsa är det viktigaste

Vi frågade vad det prioriterar högst med korna och svaret kommer genast: hälsa.

Carola skrattar och säger att ha sjuka kor är nästan lika tungt som att ha sjuka småbarn. Eftersom paret har 5 barn så måste vi ju tro att de vet vad de talar om, men och andra sidan så är alla barnen redan myndiga så kanske de inte minns hur mycket de vakade med sjuka småbarn.

Att korna mår bra och blir dräktiga är viktiga saker så därför använder de sig av Fabas HELMI-tjänst ungefär var femte vecka då går man igenom alla som kalvat så de är i skick när det är dags för seminering och kollar upp de som har blivit seminerade om de är dräktiga eller tomma.

Efter fertilitetsrådgivarens besök beställs veterinären till gården och åtgärdar det som behövs. De anser detta är värt varenda euro, för icke dräktiga djur och omsemineringar blir fort också en stor kostnadsfråga och på detta sätt blir de mycket fortare behandlade. Nyttan är så mycket större!

Bra robotkor

För tillfället sköts avelsplaneringen en gång per år men finns funderingar på att börja göra det flera gånger eftersom det sker så mycket på ett år.

Carola som fått sitt avelsintresse av sin far, här kom en hel utläggning om hur hon minns att hon satt och hörde på som barn när fadern läste den tidens tjurkataloger, men för att göra storyn lite kortare så kan vi sammanfatta det hela med att Carola tycker om att ventilera sina tankar med någon utomstående för att få bästa tänkbara avelsarbete.

Just nu så avlas det på att det skall bli bra robotkor, för där får man fram bra juverexteriör och fina ben. På gården genomtestas alla kvigor och de är även med i LD projektet. Med en trolig generationsväxling vid årskiftet så vill man vara förberedd inför framtiden.

Nått som hyllas högt av Åmans är Heatimen (nuvarande namn SenseHub). Hos dom läggs halsbanden på två veckor innan kalvning och tas sedan bort när de igen är konstaterade dräktiga. Det är en oerhörd hjälp i de vardagliga rutinerna. Man ser när det börjar närma sig kalvning, men även sjukdomsfall som ketos och e. coli har hittats i tidiga skeden och kunnat behandlas. De räknar med att tre dagar innan de själva skulle ha märkt nått så har Heatimen reagerat. Det är bra med skärmen på väggen som alarmerar man får ett genuint intresse för de kor som kommer upp på skärmen och reagerar på ett helt annat sätt än tidigare. Om det då sen handlar om häslorapport eller kor i brunst.

Hoppfull framtid

När dagen börjar lida mot sitt slut och Asta har dräktighetsundersökt några, Annika har lagt in två embryon och Pernilla har diskuterat genomtestningresultat så konstaterar de att samarbetet med Faba är mycket bra. Det är alltid trevligt med besök från Fabas fältpersonal, bara inte seminologerna börjar komma för ofta för då måste man nog börja undersöka hur det är med fertilitetsstörningar bland korna.

När vi ännu funderar på drömmar och framtiden så hoppas Gösta och Carola de får vara friska så de kan hjälpa till på gården. Att glädjeämnen förgyller dagar, en sån sak som att man får ett mail från VikingGenetics att de är intresserade av nån viss tjur eller kviga lever man länge på. Hitills har tre ayrshire tjurkalvar blivit sålda dit och vi som var på plats denna dag hoppas förståss det blir fler!

Text och foto: Pernilla Grön-Stenman, avelsspecialist, Faba
Foto: Asta Himmanen, seminolog, fertilitetsrådgivare & avelsspecialist, Faba

Du kan läsa denna artikeln på finska från Nauta 1/2019!