Kohta tarjolla valtakunnallista terveydenhuoltoa

Suomeen syntyy valtakunnallinen nautojen terveydenhuoltoon keskittyvä eläinlääkäriyritys. Tilakoon kasvaessa ennaltaehkäisevällä terveydenhuollolla on entistä suurempi merkitys tilan taloudelliseen tulokseen. Nautojen terveydenhuollon kehittämiseen panostava, Suomessa ainutlaatuinen yritys muodostuu karjanomistajien omistaman Faba osk:n ostaessa osuuden Emovet Oy -nimisestä yksityisestä eläinlääkäripalvelusta.
– Tavoitteena on yhteistyön lisääminen eläinlääkärikunnan kanssa sekä nautaterveydenhuollon kehittäminen hyödyntämällä tietoa entistä tehokkaammin eläinten terveydenhuollossa ja sairauksien ennaltaehkäisyssä, toteaa tuoteryhmäjohtaja Hannu Myllymäki Fabasta.
– Lisääntyminen ja hyvä hedelmällisyys ovat oleellinen osa lypsy- ja emolehmäkarjojen tuotantoa. Tästä näkökulmasta Faballa on jo tähän saakka ollut tiivis yhteys eläinten terveydenhuoltoon. Säännölliset eläinlääkärikäynnit pitävät karjanomistajan tietoisena pienistäkin muutoksista, jotka itseltä jäävät helposti huomaamatta. Ulkopuolisen asiantuntijan silmät tekevät aivan erilaisia havaintoja kuin tilan oman väen, kiteyttää Faban hallituksen puheenjohtaja, karjanomistaja Tiina Mitikka.

Palvelua tilan omista lähtökohdista

Emovet on kuopiolainen, vuonna 2008 perustettu yritys, joka tarjoaa nautojen terveydenhuoltopalveluja Itä- ja Etelä-Suomessa sekä Pohjanmaalla. Jatkossa toiminta laajenee vaiheittain valtakunnalliseksi. Yrityksessä työskentelee tällä hetkellä noin 10 eläinlääkäriä. Yrityskauppa ei vaikuta nykyisten asiakkaiden palveluihin.
– Tarjoamme nautatiloille yksityisenä palveluna asiantuntevaa eläinterveydenhuoltoa. Pystymme palvelemaan tilaa sen omista lähtökohdista, ilman kiireisten sairasmatkojen painetta, kuvailee Iris Kaimio Emovetistä.
– Suunnitelmallinen terveydenhuolto lisää tuotannon kannattavuutta ja samalla mielekkyyttä. Haluamme toimia eläinten hyvinvoinnin ja samalla tuottajan parhaaksi. Me nykyiset omistajat näemme, että yrityskauppa mahdollistaa toiminnan laajentamisen ja terveydenhuollon kehittämisen parhaalla mahdollisella tavalla, Kaimio lisää.