Nautarekisteri muuttaa – olethan muistanut valtuutuksen?

Vasikka korvamerkeillä

Maaliskuun 2022 alussa koittaa kaikille karjatiloille historiallinen päivä ja samalla erittäin tärkeä deadline: nautarekisteri muuttaa Mtechin suojista Ruokaviraston alaisuuteen. Jotta tietojen siirtyminen neuvonnan tietorekistereihin, Nasevaan sekä teurastamojen ketjuinformaatioon sujuu edelleen jouhevasti, karjatilan on annettava valtuutus näille tahoille helmikuun 2022 loppuun mennessä.

 

Ruokaviraston pitkään vireillä olleen hankkeen taustalla on tavoite kehittää nautarekisterin toimintaa ja siirtää olemassa oleva nautarekisteri osaksi viranomaisten eläinrekisteriä. Nykyisessä hallinnointipaikassaan Mtechissä rekisteriä on pidetty yllä koko EU-ajan eli vuodesta 1995.

Uusi rekisteri otetaan näillä näkymin käyttöön maaliskuun 2022 alussa. Tällöin nykyinen tiedonsiirto neuvonnan tietorekistereiden ja nautarekisterin välillä päättyy. Nautarekisteristä ei automaattisesti tämän jälkeen siirry esimerkiksi siemennystietoja tai muuta tietoa neuvonnan käyttöön, mikäli tila ei ole antanut tähän valtuutusta.

– Tällä hetkellähän tiedonsiirto on hyvin näkymätöntä, eli jos ilmoittaa vaikkapa eläimen syntymän Minun Maatilani -ohjelmalla, tieto menee samanaikaisesti sekä neuvonnan tietorekistereihin että nautarekisteriin ja päinvastoin, kertoo johtava asiantuntija Sanna Nokka ProAgria Keskusten Liitosta.

Kenet pitää valtuuttaa?

Jos karja kuuluu tuotosseurantaan, tilalla käytetään Faban seminologipalveluita, emopalveluja tai tallennetaan siemennys- ja poikimisilmoituksia Minun Maatilani -ohjelmassa, tulee antaa Mtech Digital Solutions Oy:lle valtuudet nautaeläintietojen ilmoittamiseen ja nautaeläintietojen katseluun.

– Näiden kahden valtuutuksen jälkeen tila voi edelleen ilmoittaa nautarekisterin tapahtumia Minun Maatilani kautta, ja tiedonsiirto jatkuu kuten tähänkin saakka, Nokka kertoo.

Erikseen ei siis tarvitse valtuuttaa ProAgriaa ja Fabaa, vaan pelkästään Mtechille annettu valtuutus riittää.

Rekisteriuudistus edellyttää myös ETT ry:n valtuuttamista nautarekisteri-tiedon katseluun Nasevassa. Ilman valtuutusta tutkimustulosten kohdentaminen tai lääkitystiedon siirto oikealle eläimelle tai ketjuinformaation kulku teurastamon järjestelmiin ei enää toimi.

Mikäli tila käyttää teurastamoiden sähköisiä kanavia ja teurastamo tekee tilan puolesta nautarekisteri-ilmoituksia, on myös oma teurastamo muistettava valtuuttaa.

Valtuuttamisen yhteydessä on tärkeää antaa tarkenne, jolloin valtuutus kohdistuu aina oikeaan tilaan. Se ei ole pakollinen, mutta ehdottoman suositeltava.

– Tarkenteeksi laitetaan tilatunnus tai -tunnukset. Silloin tiedämme mikä tila on valtuutuksen tehnyt. Meillähän saattaa olla useita samannimisiä asiakkaita, Nokka perustelee.

Yksityinen yrittäjä voi tehdä valtuutuksen sähköisesti suomi.fi -palvelussa, jolloin se astuu heti voimaan. Tämä vaatii verkkopankkitunnukset tai muun vahvan sähköisen tunnistautumisvälineen.

Kuka valtuuttaa ja missä?

Mikäli tilan omistaa yksityinen yrittäjä tai perhe, valtuutuksen voi tehdä sähköisesti suomi.fi -palvelussa, jolloin se astuu heti voimaan. Valtuutuksen tekee se henkilö, joka on rekisteröitynyt kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle nautaeläintenpitäjäksi eläintenpitäjärekisteriin. Tekijällä tulee olla verkkopankkitunnukset tai muu vahva sähköinen tunnistautumisväline käytössä.

– Muussa tapauksessa valtuutus on tehtävä hakemuksella, joka löytyy samasta suomi.fi -palvelusta. Käsittelyjonot voivat venyä pitkiksi, joten sähköinen valtuutus on ehdottomasti suositeltavampi, Nokka painottaa.

Maatilayhtymä voi myös tehdä valtuutuksen sähköisesti, mikäli kaikki verotusyhtymän osakkaat ovat Suomen kansalaisia ja kaikilla on käytössään vahva sähköinen tunnistautumisväline tai yhtymän osakkaat ovat jo aiemmin antaneet yhtymässä yhdelle henkilölle oikeudet asioiden hoitamiseen sähköisesti.

– Jos kuitenkin yhtymällä on osakkaina muita yhtymiä tai kuolinpesiä, tai osakkailla ei ole käytössä sähköisiä tunnistautumisvälineitä, on valtuutus tehtävä edellä kuvatulla hakemuksella, Nokka kertoo.

Entä jos ei valtuuta?

Entä jos tila ei maaliskuun koittaessa ole valtuuttanut neuvonnan organisaatioita eli Mtechiä (ja samalla ProAgriaa ja Fabaa) eläintietojen ilmoittamiseen ja katseluun?

– Jos valtuutusta ei ole ja asiakas haluaa vaikkapa ilmoittaa poikimisen, sitä ei voi ilmoittaa Minun Maatilassani, koska tieto ei liiku ilman valtuutusta nautarekisteriin. Ruokavirasto tarjoaa maksuttoman palvelun nautaeläinten ilmoittamiseen yrittäjille, mutta sitä kautta tieto ei liiku neuvonnan puolelle ilman voimassa olevaa valtuutusta, Sanna Nokka kertoo.

– Eli vielä käytännön esimerkki: jos valtuutus puuttuu ja on ilmoittanut poikimiset Ruokaviraston sovelluksen kautta, niin nämä poikineet lehmät eivät näy koelypsyä ilmoitettaessa, koska niiden poikimisia ei ole tuotosseurannan rekisterissä.

Myös esimerkiksi Faban asiantuntijoiden tarjoamaan hedelmällisyysneuvontaan tarvittavia poikimatietoja ei enää saada, mikäli tiedot ilmoitetaan vain Ruokaviraston väylän kautta eikä tila ole antanut valtuutusta. Pikkuhiljaa myös jalostusarvojen laskentaan käytettävät tiedot alkavat heiketä, syntyneet vasikat eivät näy siemennystiedoissa ja niin edelleen.

Aivan samoin asia tietenkin koskettaa myös lihakarjatiloja: niin jalostusarvostelut kuin jalostusneuvontakin nojaavat tiloilta kertyvään tietoon. Valtuuttaminen on tärkeää, jotta eläinvalinnan ja tilan kehittämisen työkalut pysyvät ajan tasalla.

Neuvonnan organisaatioiden valtuuttaminen uuden nautarekisterin käyttöön on tärkeää, jotta eläinvalinnan ja tilan kehittämisen työkalut pysyvät ajan tasalla.

Mistä apua jos valtuuttaminen tökkii?

  • Ohjeet valtuuksien antamiseen löytyvät Ruokaviraston sivuilta. Valtuudet annetaan osoitteessa suomi.fi/valtuudet.
  • Yleistä apua suomi.fi -palvelun käyttöön yksityishenkilöille tarjoaa kansalaisneuvonta.fi, p. 0295 000 (ma-pe klo 8-21, la 9-15), myös chat ja sähköinen lomake käytössä.
  • Yrityksille ja yhteisöille on apua tarjolla Digi- ja väestötietoviraston Organisaatioiden asiakaspalvelussa: organisaatiopalvelut(at)dvv.fi, p. 0295 53 5115 (klo 10-15, pvm/mpm).
  • Minun Maatilani -nautaohjelman Mtech-valtuutus-asioissa auttaa Mtechin ohjelmistotuki: tuki(at)mtech.fi tai 09 8566 5959 (klo 8.15-16).
  • Tuotosseurannan asiakaspalvelusta voi myös kysyä neuvoja: tuotosseuranta(at)proagria.fi tai 09 8566 5980 (klo 8.15-16)

Aina voi kysyä valtuuttamisesta myös omalta Faban tai ProAgrian yhdyshenkilöltä. Neuvonnan organisaatioiden työntekijöitä on perehdytetty aiheeseen, joten apua saa varmasti. On kaikkien yhteinen etu, että valtuutukset saadaan voimaan ajoissa ja tieto liikkuu esteettä kuten tähänkin asti.

– Valitettavasti emme ProAgriassa näe, mitkä karjat ovat antaneet valtuutuksen ja mitkä eivät, joten emme voi olla yhteydessä asiakkaisiin ja tarjota oma-aloitteisesti apuamme. Tämä siis vaatii karjatiloilta omaa aktiivisuutta, Sanna Nokka toteaa. – Tulemme kuitenkin kontaktoimaan eri kohderyhmiä järjestelmällisesti.

Voit lukea jutun myös kesäkuun Nauta-lehdestä 3/2021!

Teksti: Sanna Lohenoja
Kuvat: Minna Rintamäki ja Pixabay.com, muokkaus Sanna Lohenoja