Nupous kiinnostaa!

Maailmalla nupous kiinnostaa yhä enemmän. Nupoutus on merkittävä kustannus ja monissa maissa sen eettisyydestä keskustellaan niin tuottajien kuin kuluttajienkin parissa. VikingGenetics ja Faba ovat siksi lisänneet nupojen sonnien tarjontaa.

Useimmilla nautaroduilla syntyy sarvettomia eli nupoja jälkeläisiä. Joissakin roduissa, kuten aberdeen anguksella, on sarvelliset yksilöt karsittu ja näin rodusta on tullut täysin nupo.

VR Hel P periyttää nupoutta vasikoilleen.

Nupouden geeni (P) on dominoiva eli vallitseva, ja sarvellisuuden vastaavasti resessiivinen eli väistyvä geeni (p). Nupouden dominanssin ansiosta sen jalostaminen on helppoa. Nupous merkitään lypsyrotusonnin nimen yhteydessä merkinnällä P tai PP.

Mitä tapahtuu, kun käytetään nupoa sonnia?

  • homotsygootti sonni (PP) + sarvellinen naaras (pp) > kaikki jälkeläiset ovat nupoja (Pp)
  • heterotsygootti sonni (Pp) + sarvellinen naaras (pp) > 50 % jälkeläisistä on nupoja (Pp) ja 50 % sarvellisia (pp)
  • homotsygootti sonni (PP) + heterotsygootti naaras (Pp) > kaikki jälkeläiset ovat nupoja. Niistä puolet on homotsygootteja (PP) ja puolet heterotsygootteja (Pp)
  • heterotsygootti sonni (Pp) + heterotsygootti naaras (Pp) > 25 % jälkeläisistä on sarvellisia homotsygootteja (pp), 25 % on nupoja homotsygootteja (PP) ja 50 % nupoja heterotsygootteja (Pp)

VH Oneal P

VR Henrik PP on Hel P:n poika, myös nupouden periyttäjä.

Nupoutta periyttäviä sonneja on saatavilla

VikingRed-, VikingHolstein- ja VikingJersey-jalostusohjelmissa nupojen sonnien osuudeksi tavoitellaan kymmentä prosenttia. Nupojen hiehojen alkiohuuhteluja ja nupoista suvuista polveutuvien sonnivasikoiden testausta on lisätty.

Myös maailmalta etsitään jatkuvasti uusia nupoja sonneja jalostusohjelmaan ja laajempaan käyttöön. Genomivalinnan ansiosta nupojen sonnien gNTM-arvot ovat parantuneet huomattavasti, mutta toistaiseksi nupojen sonnien sukutauluissa on paljon samoja sonneja. Onneksi nupouden lisääntyminen populaatiossa synnyttää myös uusia sukulinjoja.

Nupoja VikingRed-sonneja on  Faban verkkokaupassa tällä hetkellä tarjolla viisi, ja tilauksesta saa vielä kahta nupoa VR-sonnia lisää. Nupoja VikingHolstein-sonneja on neljä, yksi nupo tuontisonni sekä tilattavissa seitsemän nupoa VH-sonnia. VikingGeneticsin nupovalikoimaan voi tutustua täällä.

Teksti: Mikko Säynäjärvi, kuvat: VikingGenetics

VR Nail P