Opinnäytetyö: Laiduntaminen kannattaa

Laiduntamista on mahdollista edistää ilman suuria taloudellisia panoksia, toteaa Paula Kohijoki Hämeen ammattikorkeakouluun tekemässään opinnäytetyössä. Kohijoki selvitti lypsylehmien laiduntamisen käytäntöjä ProAgria Länsi-Suomen alueella.

Selvityksen perusteella laidunsiemenseosten monipuolistaminen nousi keskeisimmäksi kehityskohteeksi useimmilla lypsykarjatiloilla. Suomen vaihtelevissa sääolosuhteissa kasvilajeiltaan monipuolinen laidun tuo viljelyvarmuutta ja mahdollistaa sadontuottokyvyn koko laidunkauden ajan. Lajikevalinta on tärkeää myös usein toistuvien syöttökierroksien vuoksi.

Laitumen täydennyskylvö on tärkeä toimenpide satotason säilyttämiseksi ja rikkakasvien hallinnassa. Myös viljelykierto tulee suunnitella huolella. Laidunkauden aikainen oikea mitoitus mahdollistaa tehokkaan laidunnurmen hyödyntämisen. Laiduntaminen on syytä aloittaa ajoissa keväällä nurmen kasvun mukaan. Tieto satotasosta sekä laadusta mahdollistaa varautumisen lisäruokintaan ajoissa.

Laiduntaminen koettiin selvityksen perusteella tärkeäksi eläinten hyvinvoinnin kannalta. Lisäksi sillä oli positiivista vaikutusta työmäärän vähenemiseen sekä taloudelliseen ruokintaan.

Työ on luettavissa kokonaisuudessaan täällä.