Pohjoismainen jalostus laajenee

Pohjoismainen jalostusarvosteluyhdistys (Nordic Cattle Genetic Evaluation, NAV) ottaa merkittävän kehitysaskeleen, kun sen toimittamat jalostusarvostelut laajenevat kattamaan myös Norjan jersey- ja holsteineläimet. Norja on ensimmäinen ulkopuolinen asiakas, jolle on tarjottu mahdollisuutta liittyä edistyneeseen Suomen, Ruotsin ja Tanskan yhteiseen jalostusarvosteluun. 

TINE, Norjan Jersey-yhdistys, Norjan Holstein-yhdistys ja NAV ovat sopineet, että norjalaiset holstein- ja jersey-lehmät jalostusarvostellaan tulevaisuudessa yhdessä suomalaisten, ruotsalaisten ja tanskalaisten holstein- ja jersey-lehmien kanssa.

TINE toimittaa Norjan holsteinin ja jerseyn arvosteluaineiston NAV:lle, joka suorittaa arvostelulaskennan ja lähettää valmiit jalostusarvot takaisin TINE:lle. TINE julkaisee ne Norjan lehmätietokannassa. Sieltä norjalaiset karjanomistajat saavat käyttöönsä eläinvalintaan NTM-arvot kaikkine ominaisuuksineen. TINE on Norjan meijeriosuuskunta, joka vastaa myös tuotosseurannasta, neuvonnasta ja tietokannasta.

Norjalaiset holstein- ja jersey-jalostajat voivat tulevaisuudessa osallistua aktiivisesti rotujen jalostusohjelmien kehittämiseen yhdessä suomalaisten, ruotsalaisten ja tanskalaisten jalostajien kanssa. NAV on toteuttanut Suomen, Ruotsin ja Tanskan lypsyrotujen jalostusarvostelun jo vuodesta 2002 lähtien.

Lue alkuperäinen NAVin tiedote  täältä.