Lypsyrobotista tehot irti

Lypsyrobotin kapasiteetti kannattaa hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti, jotta tilalla päästään parhaaseen mahdolliseen tuottavuuteen. Yksinkertaistettuna: kannattaa pyrkiä maksimoimaan se aika vuorokaudessa, jolloin robotin läpi virtaa maitoa riittävällä virtausnopeudella.

Yhden lypsykerran maitomäärä tulisi olla keskimäärin 12-15 kg. Robotin kapasiteettia syö, jos robotti ottaa lehmän lypsettäväksi mutta lypsykerran maitomäärä on pieni. Lehmän siirtyminen boksiin ja pois, vedinten puhdistus, lypsinten kiinnitys ja vedinkasto vievät oman aikansa, ja sinä aikana robotti ei varsinaisesti lypsä eli maito ei virtaa.

Hyvä tuotantotavoite lypsyrobotille on yli 2000 kg vuorokaudessa, mutta monella tilalla tämäkin raja ylittyy reilusti. Tavoite on siis tilakohtainen. Parhaat robotit Suomessa lypsävät jopa 950 000 kg/vrk. Korkein Suomessa saavutettu 7 vrk keskiarvo on hieman yli 3000 kg/vrk.

Jos et ole tyytyväinen robotin lypsämään määrään, tarkista ovatko nämä asiat kunnossa:

 • Eläinten riittävä ja oikeanlainen ruokinta
 • Riittävästi ruokintapöytätilaa kaikille
 • Perinnöllisesti hyvätuotoksinen eläinaines
 • Hyvät maidon virtaukset. Hitaat lehmät syövät robotin kapasiteettia!
 • Riittävän väljät tilat navetassa: ei ylitäyttöä, leveät käytävät
 • Hyvät olosuhteet: mukavat parret, kuivitus, hyvä ilmanvaihto
 • Selkeät reitit navetassa, helppo kulku robotille ja sieltä pois
 • Puhtaat ja hyvärakenteiset utareet (kiinnitys varmaa)
 • Poikkeavien lehmien vähäinen määrä
 • Lypsyrobotin asetukset (mm. vedinten puhdistaminen, alipainetaso, nännikumin malli, irrotustaso)
 • Robotin häiriötön toiminta
 • Puskurisäiliö, jolloin robotin toiminta ei keskeydy tilasäiliön tyhjennyksen ja pesun aikana

 

Lue robottilypsyn 20-vuotisesta historiasta Suomessa helmikuun Nauta-lehdestä 1/2020. Kenellä lypsivät ensimmäiset robotit, ja paljonko niitä on nyt?