Säilörehussa piilee paljon rahaa!

Kotoisen rehun tuotantokustannuksissa on valtavia tilojen välisiä eroja. Nurmirehussa piileekin avain kannattavaan kotieläintalouteen. Selkein yksittäinen selittävä tekijä halvalle tai kalliille rehulle on satotaso.

Nykyisessä markkinatilanteessa on tarkkaan mietittävä, miten maidontuotannon kannattavuuden saa pidettyä hyväksyttävällä tasolla. Yksi keino on tietysti pyrkiä lisäämään maitolitroja. Toinen, vaihtoehtoinen tapa on miettiä kustannuksia. Maitotilalla kustannuksia syntyy monesta eri osa-alueesta, joista merkittävin on ruokinta.

ProAgrian taloustietopankin mukaan kotoisen säilörehun tuotantokustannuksessa parhaiden tilojen keskiarvo 5 viimeiseltä vuodelta on ollut 15 eurosentin luokkaa per kilo kuiva-ainetta, kun heikoimmalla neljänneksellä se on noin 27 senttiä.

Sadon määrä ratkaisee

Selkein yksittäinen selittävä tekijä halvalle tai kalliille rehulle on satotaso. Miten korkeaan satotasoon sitten pääsee, ja miten se vaikuttaa karjan kokonaisruokintakustannukseen?

Sadon määrään vaikuttaa suuresti nurmikasvuston tiheys ja kylvöseoksen monipuolisuus. Monipuolisella nurmiseoksella saa varmistettua sadontuoton niin kuivina kuin märkinä vuosina. Monesti sadon määrää rajoittavat myös pellon peruskunto, ojitus, kalkitus ja pinnanmuotoilu. On tärkeää, että pelto on kunnossa, jotta siitä voi saada hyvän sadon.

Sadon määrään ja laatuun vaikuttaa myös nurmikierron pituus. Monesti keskisadon jarruna ovat yli-ikäiset nurmet. Parhaimpien tilojen nurmikierron pituus on 3 vuotta, mikäli ei tehdä täydennyskylvöä. On uskallettava lopettaa hyviä nurmia.

Oikealla säilönnällä laaturehua

Kun peltopuoli on saatu trimmattua täyteen kuntoon, on erittäin olennaista saada rehu myös säilymään. Jos vaikka rehua saadaankin pellolta 9000 kg ka/ha, ei tilannetta voi pitää tyydyttävänä, jos lehmä saa siitä syödyksi 4000 kg ka/ha, ja sekin vielä huonolaatuista.

Korkea satotaso ja hyvä rehunlaatu johtavat ruokinnassa positiivisiin tuloksiin taloudellisessa mielessä. Jos esimerkiksi 60 lehmän karjassa rehun sulavuus ja valkuaistaso ovat alhaiset, johtaa ruokinta korkeaan väkirehutasoon.

Riittävän huonosti sulavan rehun laatutappiota ei voi korvata millään väkirehulla ja se johtaa väistämättä alhaisempaan maitotuotokseen. Hyvin sulavalla rehulla voi ruokinnassa vähentää väkirehun määrää, maitotuotoksen kuitenkaan kärsimättä.

6 kohdan suunnitelma, jolla voit lähteä parantamaan nurmisatoa:

  1. Panosta kylvettävään seokseen, tee siitä mahdollisimman monipuolinen.
  2. Tee nurmipellon pinnasta mahdollisimman tasainen, painaumat aiheuttavat talvituhoja.
  3. Kiinnitä huomio nurmen kylvöjälkeen ja sen tasaisuuteen. Jos perustettaessa jää aukko, se täyttyy vain rikkakasveilla.
  4. Lyhennä nurmikiertoa ja käytä esimerkiksi viljoja välikasveina. Vanha nurmi ei tuota hyvää satoa.
  5. Pidä ojat kunnossa ja kalkitse peltoja, peruskunto on kaiken perusta.
  6. Havainnoi kasvustojasi, rehujasi ja tuloksiasi.

Jarkko Storberg, Valtakunnallinen nurmentuotannon huippuosaaja, ProAgria

Lue lisää nurmentuotannon taloudesta kesäkuun Nauta-lehdestä 3/2016!