Tukea suomenkarjalle – paljonko ja millä ehdoilla?

Erityistuilla pyritään estämään suomalaisten alkuperäisrotujen sukupuutto sekä varmistamaan mahdollisimman laajan geneettisen perimän säilyminen.

Alkuperäisrotujen kasvattamissopimus on yksi ympäristökorvauksen ympäristösopimuksista. Sopimukseen hyväksytään itä-, länsi- ja pohjoissuomenkarjan puhdasrotuiset, vähintään vuoden ikäiset eläimet. Sopimuksessa tulee olla vähintään yksi yli 2-vuotias tai vähintään kaksi 1 – 2-vuotiasta nautaa, eli vähintään 1,0 eläinyksikkö. Tukea eläimistä maksetaan 530 euroa/ey.

Sopimus sitoo viiden vuoden ajan

Hakija sitoutuu säilyttämään sovitun mukaisen määrän eläimiä koko viiden vuoden sopimuskauden ajan. Jos sopimuseläin kuolee, poistetaan tai se ei pysty tuottamaan jälkeläisiä, se täytyy korvata vastaavalla eläimellä.

Hakija sitoutuu kasvattamaan sopimuseläimiä lisäystarkoituksessa koko sopimuskauden ajan. Rodun lisäämisessä tulee käyttää vain samaan rotuun kuuluvaa puhdasrotuista eläinainesta.

Sopimusta voi hakea sekä uros- että naaraspuolisista eläimistä. Nautojen on oltava kantakirjattuja, todistuksen niille saa Fabasta. Rotupuhtaus selviää, kun eläin kantakirjataan.

Sopimuksesta luopuminen

Sopimuksen voi siirtää toiselle, hakemusehdot täyttävälle henkilölle sopimuksen voimassaoloaikana. Tästä ei aiheudu takaisinperintää, jos eläinten lukumäärä ei vähene. Sopimuksesta voi luopua ilman takaisinperintää ylivoimaisen esteen tai poikkeuksellisen olosuhteen vuoksi.

Uusia ympäristösopimuksia tehdään vuosittain valtion määrärahojen puitteissa. Haettavissa olevat sopimukset selviävät alkuvuodesta. Varsinaista sopimusta haetaan ELY-keskuksesta.

Erika Jylhä- Pekkala ja Mervi Vähäsöyrinki

Lue lisää suomenkarjan tuista syyskuun Nauta-lehdestä 4/2016!