Turvallisuus säästää myös aikaa!

Lemillä sijaitseva Olkun veljesten Jarkon ja Jyrkin luotsaama lypsykarjatila on neljäs Faban työturvallisuuspalkinnon saanut tila. Turvallisuus ja töiden sujuvuus on Olkun navetassa huomioitu monin tavoin. Muun muassa lukittavat etuaidat, hoitokäytävät ja portit helpottavat arkitöitä ja säästävät myös tilanväen aikaa.

 

Olkun tilalla on hyvin huomioitu muun muassa siemennystyön sujuvuus. Essut, saappaat, käsienpesupaikka ja laskutaso löytyvät toimistosta. Sieltä kuljetaan navetan puolelle kuivaa käytävää pitkin. Lypsyrobotin vieressä sijaitsevat siemennys- ja hoitokarsinat, joissa on kaikkiaan 12 paikkaa lukkoaidassa. Siemennys- ja hoitotoimenpiteisiin saa siis kerralla isommankin porukan.

Myös siemennysikäisten hiehojen karsinoissa on lukittavat etuaidat. Karsinoihin kuljetaan hoitokäytävän kautta. Käytävä on kuivitettu purulla, joka estää liukkautta. Kaikki karsinan hiehot saa kerralla kiinni rehulla houkuttelemalla.

– Seminologin soittaessa lähestymissoiton lähden ottamaan hiehot kiinni, kertoo Jyrki.

Eläimen ollessa valmiina siemennyskarsinassa säästyy niin seminologin kuin vaikkapa kesken rehuntekoa navetalle tulevan isännän aikaa.

Kesyt eläimet ovat myös yksi turvallisuustekijä. Kaksi kertaa päivässä tapahtuva parsien siivous karsinoissa tekee eläimistä rauhallisia ja ne tottuvat hoitajiinsa. Kuukautta, paria ennen poikimista hiehot laitetaan lehmien puolelle opettelemaan lehmänä oloa ja robotille kulkemista. Näin ne eivät säiky esimerkiksi robotin ääniä.

– Lehmät ovat rauhallisia, eivätkä potki, sanoo isäntä.

Olkun tilan valintaa työturvalliseksi tilaksi ehdottaneiden seminologien perusteluissa mainittiin myös, ettei tilalla koskaan tarvitse siementää ilman avustajaa. Aina on vastassa hyväntuulinen, eläimensä hyvin tunteva, ammattitaitoinen isäntä.

Anna-Marja Tuominen, Faba

Lue lisää työturvallisuuspalkinnon ansainneesta Olkun veljesten tilasta syyskuun lopulla ilmestyvästä Nauta-lehdestä 4/2015!