8 askelta puhtaampiin eläimiin

Puhdas ja kuiva karvapeite on tärkeä asia sekä nautojen hyvinvoinnin että elintarviketurvallisuuden kannalta. Pidetään naudat puhtaina ja poimitaan ETT:n hyvät vinkit talteen!

1. Tarpeeksi tilaa

Pihatoissa vähintään makuuparsi/lehmä. Isoilla sonneilla rakolattialla vähintään 2,5 m2, mieluiten yli 3 m2 tilaa sonnia kohti. Kuivikepohjilla esimerkiksi kylmäpihatoissa vähintään 5 m2, mieluummin yli 7 m2  eläintä kohti.

2. Riittävä kuivitus

Kuiviketta riittävästi, isoissa tuotantoyksiköissä se tulee voida levittää koneellisesti. Vettyneet kestokuivikepohjakarsinat tyhjennetään mahdollisimman pian ja kuivitetaan uudestaan. Hyvänä vuonna kuiviketta kannattaa hankkia puskurivarastoon.

3. Tehokas ilmanvaihto

Navetoissa tulisi olla mahdollisuus poistaa ilmaa noin 50 kuutiota tunnissa sataa elopainokiloa kohti. Tuloilmaluukut on säädettävä poistomäärän mukaisesti. Niitä tarvitaan 1,2 cm2 poistuvaa ilmakuutiometriä kohden.

4. Lisälämmitys

Vasikkakasvattamoissa ja lypsylehmänavetoiden vasikkaosastoissa tulee käyttää lisälämmitystä, jotta minimi-ilmanvaihto kosteuden poistamiseksi voidaan taata. Pikkuvasikoille hyvät olot taataan ”kaksi-ilmastokarsinassa”.

5. Oikea ruokinta

Riittävä kuidun saanti on tärkeää eläinten puhtaanapidon kannalta. Liian löysä lanta aiheuttaa likaantumista ja on merkkinä pötsin toiminnan häiriöistä. Märkä säilörehu, runsas väkirehumäärä ja märän perunarehun runsas käyttö lisäävät eläinten likaantumisriskiä.

6. Eläinten puhdistus

Lyhytkarvaisiin eläimiin lanta ei tartu. Karvat olisi hyvä leikata vähintään hännästä, selästä ja lypsylehmillä utareesta. Karjaharjan voi asentaa myös teuraskypsien eläinten karsinaan, vaivaton tapa huolehtia teuraiden puhtaudesta!

7. Rauhalliset ryhmät

Tutkimusten mukaan vakiintuneet ryhmät ja sopiva eläintiheys pitävät karsinat puhtaina.

8. Tasainen veden saanti

Epätasainen veden saanti lisää veden roiskimista karsinoihin ja parsiin, jolloin eläimet likaantuvat helpommin.

 

Lisää asiaa kuivittamisesta ja puhtaanapidosta löydät Nauta-lehdestä 1/2015.