Lastauksessa maltti on valttia!

Nautojen lastaus sujuu parhaimmillaan muutamassa minuutissa, mutta pahimmillaan menee hermo kaikilta osapuolilta. Lastaukseen liittyviä käytäntöjä ja eläinten käsittelytapoja on käyty läpi muun muassa teurastamojen koulutustilaisuuksissa, jollaiseen tämäkin juttu pohjautuu.

 

Lastaustilanteessa tärkeintä on säilyttää maltti ja varata lastaukseen riittävästi aikaa. Nauta aistii ihmisten kiireen ja hermostumisen ja hermostuu itsekin, mikä on lopputuloksen kannalta kaikkein huonoin vaihtoehto. Siinä kärsivät niin ihmisten kuin eläinten hyvinvointi, minkä lisäksi eläinten stressaantuminen ennen teurastusta heikentää myös lihanlaatua.

Eläinten stressaantuminen heikentää myös hedelmällisyyttä, vastustuskykyä, kasvutuloksia, maidontuotantoa – kaikki taloudellisesti merkittäviä ominaisuuksia.

Kun eläin hermostuu, sen sontaan erittyy stressihormoneja, jotka viestittävät lauman muille naudoille vaarasta. Jos hätäsonta tulee kulkureitille, on eläinten kulkeminen sen jälkeen samaa reittiä pitkin paljon hankalampaa. Rauhallisesta ilmapiiristä hyötyvät siis kaikki.

Pitävällä pohjalla on hyvä kulkea

Millä sitten nauta pidetään rauhallisena kiperissäkin tilanteissa? Lastaajan on hyvä tiedostaa, miten nauta näkee asiat. Lastauspaikan suunnittelulla on iso merkitys, joten siihen kannattaa uhrata ajatus jos toinenkin.

Ennen lastausta tulee tarkistaa, että lastauspaikalla on riittävä määrä portteja ja rakenteet ovat kunnossa. Porttien sijoitteluun kannattaa kiinnittää huomiota, sillä eläinryhmää tulee ohjata takaa, ei sivusta, eikä ainakaan edestä.

Mikäli ruokintapöytä on lastauspaikan sivussa, kannattaa ruokintapöydän aukko peittää ja mahdolliset nurkat pyöristää portein, jotta vältytään eläinten sulloutumiselta kulmiin. Nauta kulkee mieluusti vähän kaarevia reittejä, sillä se antaa illuusion reitin jatkuvuudesta.

Myös kulkureitin pohjaan tulee kiinnittää huomiota. Pohja ei tietenkään saa olla liukas, vaan liukkaat alueet tulee hiekoittaa etukäteen. Jos reitillä on alustan vaihdos esimerkiksi hiekalta asfaltille, kannattaa paikalle laittaa kuiviketta pohjan naamioimiseksi. Silloin nauta kulkee siitä mieluusti.

Toimi rauhallisesti

Kun portit ja reitit ovat kohdallaan, ollaan jo voiton puolella. Mutta myös ihmisten käyttäytymisellä ja sijoittumisella on lastaustilanteessa suuri merkitys työn sujumiseen. Äkkinäiset liikkeet, huutaminen, lapset ja koirat eivät kuulu lastaukseen. Takki aidalla saattaa olla naudan näkökulmasta niin epäilyttävä, että koko lauman eteneminen loppuu siihen.

Näitä asioita kannattaa miettiä etukäteen, eikä vasta kun tilanne on päällä. Eläimen hermostumiseen ei mene kuin muutama sekunti, mutta veren adrenaliinipitoisuuden laskuun ja sen myötä rauhoittumiseen naudalla kuluu 20-30 minuuttia. Käsittelytilanteita kannattaa siis harjoitella ja opetella, se maksaa itsensä takaisin.

Lehmien lastaus autoon
Onnistuneessa lastaustilanteessa kaikki osapuolet pysyvät rauhallisina.

Älä tuo tai vie tauteja

Eräs olennainen lastaukseen liittyvä asia on tarttuvien tautien ehkäisy. Olisi erittäin tärkeää, että kuskin ei tarvitse kulkea navetan ja auton väliä, vaan eläimet olisivat valmiina lastausalueella kuljetuksen saapuessa. Tautien leviämisen riski saadaan tällöin helposti pidettyä hallinnassa, kun lastausalue siivotaan ja desinfioidaan lastauksen jälkeen. Tärkeää olisi myös varata lastausalueen tuntumaan paikka, missä kuski voi pestä kädet ja saappaat.

Check-list lastaukseen

 • Selvitä tautiasiat etukäteen ja pyydä ostoeläimistä terveystodistus
 • Huolehdi, että lastattavilla eläimillä on merkit korvissa ja eläinkortit valmiina
 • Asenna tarvittavat aidat ja portit valmiiksi lastausta varten
 • Erottele noudettavat eläimet valmiiksi
 • Huolehdi, että autolla on esteetön pääsy lastauspaikalle, ja että piha on tarpeen mukaan hiekoitettu.
 • Keskustele kuljettajan kanssa mahdollisten esteiden poistosta auton kulkureitillä, jotta mahdollistetaan esimerkiksi perävaunulla lastauspaikalle pääsy
 • Huolehdi, että paikalla on apuvoimaa lastauksen sujumiseksi
 • Huolehdi, että varusteiden pesu- ja desinfiointipaikka on valmiina käyttöön
 • Hiekoita ja tarvittaessa kuivita lastausalue
  (Lähde: HKScan)

Teksti: Kaisa Sirkko, Faba
Kuvat: Kaisa Sirkko ja Sanna Lohenoja

Juttu on mukailtu Nauta-lehdessä 5/2015 ilmestyneestä jutusta.
Juttua on täydennetty 20.5.2022.