Muista hoitaa kipua vaikean poikimisen jälkeen

Vastasyntynyt vasikka emänsä ja hoitajan kanssa

Pitkittynyt ja vaikea poikiminen aiheuttavat emälle voimakasta kipua. Onkin tärkeää valvoa poikimiset, avustaa niissä tarvittaessa sekä hoitaa emää ja lievittää sen kokemaa kipua.

 

Poikimiseen liittyy stressiä ja kipua. Avautumisvaiheen ja työntövaiheen kipu on erilaista ja lisäksi normaalin poikimisen jälkeen kipua aiheutuu vielä jälkeisten syntymisestä sekä kohdun supistelusta ja palautumisesta. Vaikea ja pitkittynyt poikiminen aiheuttavat tavallista paljon voimakkaampaa kipua.

Normaali poikimiseen liittyvä stressireaktio on eduksi sekä emälle että vasikalle, auttaahan se selviytymään yhdestä elämän haastavimmista tilanteista. Tasapaino on kuitenkin herkkä. Asioiden mennessä vikaan voimakas stressi, kipu ja pelko vaikeuttavat nopeasti poikimista entisestään.

Emän omat kipulääkkeet

Naudan elimistön valmistautuessa poikimiseen varaudutaan myös kipuun. Vasikan syntymän lähestyessä emän elimistön tuottamien kipua hoitavien morfiinin kaltaisten aineiden eli endorfiinien pitoisuudet elimistössä nousevat. Samalla niiden kipua lievittävä vaikutus tehostuu.

Lisäksi poikimisen aikana emän hypotalamuksessa syntyvällä oksitosiinilla on suuri rooli poikimisen onnistumisessa ja kivunlievityksessä. Oksitosiini on hormoni, joka vaikuttaa sosiaaliseen kanssakäymiseen, kiimakäyttäytymiseen, poikimiseen, imettämiseen, kohdun supistumiseen, vasikan hoivaamiseen ja emokäyttäytymiseen sekä stressin ja ahdistuksen vähenemiseen. Oksitosiini myös lievittää tehokkaasti kipua.

Sekä emälle että vasikalla on eduksi se, että emä saa nuolla vasikkansa kuivaksi. Nuoleminen vilkastuttaa vasikan verenkiertoa ja parantaa lämmönsäätelyä sekä auttaa hyvän bakteerikannan muodostumista. Nuoleminen myös edistää vasikan ja emän suhdetta sekä lisää oksitosiinin eritystä.

Lisäksi sikiönesteessä on elimistön omien kipua lievittävien endorfiinien toimintaa tehostavaa sekä niiden haittavaikutuksia vähentävää ainetta nimeltä POEF. Lyhenne tulee englannin kielen sanoista Placental Opioid-Enhancing Factor, jotka tarkoittavat istukan opioidien vaikutusta tehostavaa tekijää. Arvioidaan, että vasikan nuoleminen ja sikiönesteen nieleminen lievittää kipua noin tunnin. Lisäksi POEF edistää emokäyttäytymistä.

Emä nuolee vasikkaa
Sikiönesteessä on elimistön omien kipua lievittävien endorfiinien toimintaa tehostavaa tekijää. Arvioidaan, että vasikan nuoleminen ja sikiönesteen nieleminen lievittää kipua noin tunnin.

Vaikea poikiminen on hyvin kivuliasta

Vaikka stressi ja kipu siis kuuluvat poikimiseen, epänormaalin kova kipu sekä hallitsemattoman voimakas stressireaktio vaikeuttavat vasikan syntymää. Kipu ja pelko estävät oksitosiinin eritystä ja vaikeuttavat kohdun kykyä supistella, jolloin poikiminen pitkittyy ja vaikeutuu. Kova kipu ja stressi voivat myös estää ternimaidon laskeutumisen ja emän kiintymisen vasikkaansa.

Pitkittyneessä ja vaikeassa poikimisessa emä kokee kivuliaita supistuksia enemmän kuin normaalissa poikimisessa. Lehmien, joiden poikiminen oli vaikea, havaittiin tutkimuksessa olevan levottomampia ja syövän vähemmän vasikan syntymää edeltävän 24 tunnin aikana verrattuna normaalisti poikineisiin lehmiin. Lisäksi vaikeasta poikimisesta kärsivillä hiehoilla on todettu korkeampia stressistä ja kivusta kertovia hormonitasoja kuin normaalisti poikineilla ensikertalaisilla. Lehmät myös hoitavat kehoaan normaalia vähemmän vaikean poikimisen jälkeen.

Vasikan juuttuminen synnytyskanavaan on kivuliasta. Se aiheuttaa kovaa painetta ja voi myös vaurioittaa synnytyskanavan lähellä kulkevia hermoja. Lisäksi kudosten venyminen ja mahdollinen repeäminen sekä vetoapu aiheuttavat kovaa kipua. Kaikkein kivuliaimpana naudan poikimisessa pidetään vaihetta, jolloin vasikan pää ja etujalat syntyvät. Etenkin tässä vaiheessa on eduksi, jos avustaja tukee poikivan eläimen välilihaa käsin tai esimerkiksi lämpimällä taitellulla pyyhkeellä.

Poikimavaikeudet ovat tavallisimpia hiehoilla. Ensikertalaisten poikimisten tiedetään muutenkin kestävän pidempään, olevan kivuliaampia ja aiheuttavan enemmän stressiä. Tilanne on myös uusi. Siksi hiehoilla poikiminen aiheuttaa yleensä enemmän kudosvaurioita ja suuremman tulehdusreaktion, jolloin toipuminen kestää kauemmin. Myös kaksosia odottavilla, umpikaudella sairastuneilla, taikka epätavallisen laihoilla tai lihavilla emillä voi olla ongelmia poikimisessa. Onkin tärkeää tunnistaa eläimet, joilla on tavallista suurempi riski poikimavaikeuksille ja pyrkiä valvomaan niiden poikimiset erityisen tehostetusti.

Emolehmä pihatossa
On tärkeää tunnistaa eläimet, joilla on tavallista suurempi riski poikimavaikeuksille ja pyrkiä valvomaan niiden poikimiset erityisen tehostetusti. Kipulääkettäkin voi pyytää eläinlääkäriltä varalle.

Eläinlääkäri voi olla tarpeen

Vaikean poikimisen jälkeen on erityisesti syytä antaa emän nuolla vasikkaansa, jos se vain haluaa ja jaksaa. Vasikan hoitaminen auttaa ja virkistää kovia kokenutta vasikkaa, vie emän huomiota pois kivusta, lisää oksitosiinin eritystä, vahvistaa vasikan ja emän suhdetta sekä siis hoitaa kipua luonnon juuri tätä tarkoitusta varten suunnittelemalla kipulääkkeellä.

Oksitosiini edesauttaa jälkeisten syntymistä, kohdun palautumista sekä maidon laskeutumista. Kokemuksen mukaan usein paras aika puhdistaa vetimet ja testata ternimaidon laatu on silloin, kun emä hoitaa vasikkaansa. Lypsykarjassa parasta on myös lypsää ensimmäinen ternimaito käsin vasikalle juuri tässä vaiheessa heti poikimisen jälkeen.

Joskus emä ei jaksa nuolla vasikkaansa, vasikka on kuollut tai kaikki sikiönesteet ovat kuivuneet pitkään jatkuneessa poikimisessa. Silloin on erityisesti syytä harkita emän kivun nopeaa hoitamista lääkkein. Eläinlääkäri voi hoitaa vaikean poikimisen aiheuttamaa kipua tulehduskipulääkkeiden lisäksi esimerkiksi epiduraalipuudutuksella ja vahvalla opioidikipulääkkeellä. Joskus vaikeasta poikimisesta aiheutuu emälle vakavia vammoja, kuten kohdun repeäminen, hermovaurioita ja luunmurtumia. Siksi vaikean poikimisen jälkeen emä voi tarvita eläinlääkärin kiireellistä apua, vaikka vasikka olisikin saatu syntymään.

Emolehmä ja vastasyntynyt vasikka
Kaikki hyvin ja vasikka maailmassa! Jos poikiminen on ollut vaikea tai raju, emä voi silti tarvita kipulääkitystä.

Lääkkeitä voi varata ennakkoon

Nautojen kipulääkitys perustuu käytännössä tulehduskipulääkkeisiin. Ne lievittävätkin hyvin erilaisista vammoista aiheutuvaa kipua. Lisäksi ne hillitsevät tulehdusreaktiota ja vähentävät turvotusta. Vaikean poikimisen jälkeen tulehduskipulääkityksen on useissa tutkimuksissa todettu hoitavan kipua sekä parantavan emän terveyttä, hedelmällisyyttä ja tuotosta. Tulehduskipulääkkeitä eläinlääkäri voi myös luovuttaa tilalle. Tämä on erittäin tärkeää, sillä eläinlääkäri on harvoin läsnä vaikeassa poikimisessa. Nautatilojen terveydenhuoltotyössä onkin syytä kartoittaa eri vaihtoehdot ja mahdollisuudet hoitaa emän ja vasikan kipua myös silloin, kun eläinlääkäri ei ole paikalla.

Lääkkeiden lisäksi myös hyvät suhteet hoitajaan sekä turvallisen tuntuinen poikimaympäristö auttavat emän kipuun, sillä kaikenlainen hermostuminen pahentaa kipukokemusta. Pehmeä ja vedoton makuualue lisää mukavuutta ja turvaa toipumista edistävää lepoa. Pitävä alusta puolestaan vähentää liukastumisen riskiä.

Myös lämpö ja kosketus hoitavat kipua. Siksi selän hierominen voi tuntua kivuliaasta lehmästä hyvältä. Sairas tai loukkaantunut nauta tuntee itsensä myös usein viluiseksi. Viileässä makaava lehmä voi hyötyä viltistä. Samoin takaselän päälle asetettava lämmin kaurapussi voi rentouttaa lihaksia ja helpottaa oloa raskaan poikimisen jälkeen.

Teksti: Ann-Helena Hokkanen, eläinlääkäri, ELT
Kuvat: Sanna Lohenoja, Sanna Mäkinen ja Kaisa Sirkko

Jutun voit lukea myös joulukuun Nauta-lehdestä 5/2023.