Suunnittele oikein seosruokinta

Yhä useampi investointia tai tuotannon laajentamista suunnitteleva valitsee seosruokinnan. Erillisruokintaan verrattuna seosruokinta ei poikkea tuotannon tavoitteista millään tavalla, vaan on enemmänkin ison karjan tehokas tapa jakaa rehuja.

Seosruokinnassa on käytössä kaksi hieman toisistaan poikkeavaa ruokintatapaa: kokonaan seosrehuruokinta TMR (Total Mixed Ratio) ja osittain täydennettävä seosrehuruokinta PMR (Partial Mixed Ratio).

TMR-seosruokinta soveltuu suurille tiloille, joissa on mahdollista ryhmitellä eläimet tuotantovaiheen mukaisiin ryhmiin. Lypsy- ja lihakarjatiloilla TMR edellyttää riittävän suurta karjakokoa, jotta eri tuotosryhmien ja eri-ikäisten eläinten ravinnontarpeet voidaan suunnitella ja toteuttaa oikein.

PMR on useimmiten käytössä vain lypsykarjatiloilla. PMR-seosresepti suunnitellaan useimmiten vastaamaan karjan keskimääräisen tuotostason ravintoaineiden tarvetta. Keskimääräistä enemmän lypsävät lehmät saavat lisäksi väkirehua tuotostarvettaan vastaavasti. Täydennetty seosruokinta edellyttää väkirehuannosteluun oman tekniikkansa, joko kioskin tai lypsyrobotin.

10 vinkkiä seosruokinnan suunnitteluun:

  1. Ryhmittele eläimet vähintään kahteen joukkoon: lypsävät ja ummessa olijat.
  2. Lähde liikkeelle säilörehuanalyysistä: NDF-kuitu, D-arvo, raakavalkuainen ja OIV. Mikä on tavoite, mihin tarvitaan täydennystä?
  3. Teetä laaja kivennäisanalyysi ja suunnittele kivennäistäydennys sen mukaan.
  4. Nälkä ohjaa liikennettä: robottilypsyssä perusseos on oltava tarpeeksi laimea, jotta eläimet liikkuvat eivätkä laiskistu.
  5. Seoksen tavoite-kuiva-ainepitoisuus on 30 – 35 %. Tarvittaessa lisää vettä tai kosteita komponentteja. Liian kuiva seos lajittuu helpommin.
  6. Varmista, että seoksessa on monipuolisesti kuidun ja energian lähteitä.
  7. Mäskeistä saa seokseen sulavaa kuitua ja valkuaista, tuoreleike parantaa maittavuutta ja sulavuutta.
  8. Melassit ehkäisevät lajittumista ja parantavat syöntiä, valkuaismelassilla voi lisäksi korjata seoksen raakavalkuaistasoa.
  9. Rypsirouheesta tai rypsipohjaisista tiivisteistä saa lisää valkuaista.
  10. Muista seurata sekoitusvaunun toimintaa: tarkista terien kunto kerran kuukaudessa, tarkkaile ruuvin kulumista ja kalibroi vaa’at aika-ajoin.

Heikki Ikävalko, myyntipäällikkö, Hankkija Oy

Lisää asiaa seosruokinnasta ja monta hyvää vinkkiä löydät myös huhtikuun Nauta-lehdestä 2/2016!