Ennustaako NTM kestävyyttä?

Kestävyyden ja NTM:n yhteydestä on nyt tarjolla tuoretta vertailutietoa.Tutkimuksen taustalla oli karjanomistajien toive saada tietää, miten korkeat tai matalat NTM:t näkyvät käytännössä. Erityisen kiinnostavaa on tietää, poikkeavatko NTM-tasoltaan erilaiset eläimet kestävyyden suhteen toisistaan.

Jotta NTM-tasojen vertaaminen olisi mahdollisimman yksinkertaista ja selkeää, valittiin vertailun pohjaksi kaikki Suomessa vuonna 2010 syntyneet ayrshire- ja holsteinlehmät. Kestävyyden mittareina olivat tuotantoikä, poikimisten määrä, tuotos ja solut.

NTM näyttäisi tämän vertailun valossa antavan hyvän työkalun kestävyyden jalostamiseen ja sitä kautta parempaan taloudelliseen tulokseen.

Vertailun tulokset pähkinänkuoressa

Jukka Pösö, tutkimusagronomi, Faba

Lue lisää NTM:n ja kestävyysominaisuuksien yhteydestä huhtikuun Nauta-lehdestä 2/2016!