Terveystarkkailun tulokset 2017

Terveystarkkailu alkaa lähestyä keski-ikää, sillä viime vuosi oli tarkkailun 35. vuosi. Vuosi 2017 vaikuttaa olleen hankala karjatiloilla lehmien terveyden suhteen, sillä hoitotietoja kertyi lähes 13 000 enemmän kuin vuonna 2016.

Terveystarkkailun tulokset koostetaan tuotosseurantakarjojen lehmille tehdyistä aloitushoidoista. Niitä kertyi vuonna 2017 yhteensä 141 490. Hoitojen määrä nousi verrattuna vuoteen 2016, mutta niiden tuotosseurantakarjojen osuus laski, joista saadaan hoitoja tietokantaan.

Viime vuonna terveystarkkailuprosentti oli 86,6 ja laski hieman edellisvuodesta. Toivottavasti suunta muuttuu, sillä kaikista tuse-karjoista saatavat hoitotiedot ovat aivan yhtä arvokkaita ja hyödyllisiä kaikille osapuolille! Terveystarkkailu tärkeää, koska tiloilta kerätyn tiedon avulla pystymme jalostamaan yhä terveempiä ja kestävämpiä eläimiä.

Terveystarkkailu on pienestä notkahduksesta huolimatta edelleen hyvin kattavaa.

Hedelmällisyyshäiriöt keräävät eniten hoitoja

Suurimmat muutokset havaitaan hedelmällisyyshäiriöiden ja muiden sairauksien hoitoprosenteissa. Hedelmällisyyshäiriöiden hoitoprosentti on noussut vuodessa prosenttiyksikön, mutta muiden sairauksien yleisyys on noussut vajaa neljä prosenttiyksikköä.

Poikimahalvauksen, ruokinnallisten häiriöiden, asetonitaudin ja sorkkasairauksien hoitoprosentit ovat muuttuneet vuodessa hyvin vähän, ja utaresairauksien osuus on jopa aavistuksen laskenut.

Hedelmällisyyshäiriöt ovat yleisin sairausryhmä ja ryhmälle kertyy eniten hoitoja kaikilla roduilla. Muiltakin osin rotukohtaiset tulokset ovat ennallaan. Suomenkarjalla hoidettujen lehmien osuus laski, mutta ayrshirellä ja holsteinilla nousi.

Rotujen väliset erot ovat yhtä selvät kuin ennenkin. Sadasta holsteinlehmästä on hoidettu lähes 69 ja vastaavasti sadasta ayrshirelehmästä on hoidettu lähes 57 lehmää. Rotujen välinen ero on siis 12 lehmää. Sadasta suomenkarjan lehmästä hoidetaan lähes 49 lehmää, joten suomenkarjan lehmät sairastivat viime vuonna selvästi vähiten.

Suomenkarja on terveystarkkailutulosten perusteella terveempi rotu kuin holstein ja ayrshire.

Hyvin tuottavia hoidetaan

Mitä korkeampi on karjan keskituotos, sitä enemmän karjassa on hoitoja, kuten alla oleva taulukko kertoo. Tämä näkyy selvästi kaikkien sairausryhmien kohdalla.

Sairausryhmien hoitoprosentit (= hoidettujen osuus 100 lehmää kohti) eri keskituotostasoilla:

Keskituotoksen ollessa alle 7500 kg noin kymmenen lehmää sadasta hoidetaan hedelmällisyyshäiriöiden takia. Korkeimmassa keskituotosryhmässä hoidetaan hedelmällisyyshäiriöiden takia lähes 30 lehmää sadasta. Muiden sairausryhmien kohdalla ero matalamman ja korkeimman keskituotosryhmän välillä ei ole yhtä suuri, mutta kaikkia hoitoja on eniten korkeimman keskituotoksen ryhmässä.

Edit: kirjoittajan kommentti (lisätty 12.9. klo 13.58)

Taulukkoa katsoessa voi mieleen tulla, että matalampituottoisten karjojen lehmät automaattisesti olisivat terveempiä. Tilastojen mukaan asia onkin näin. Mutta kannattaa muistaa, että korkeampituottoisissa karjoissa kynnys hoitaa eläinten sairauksia ja puuttua esimerkiksi hedelmällisyyshäiriöihin tai muuhun poikkeavaan on todennäköisesti matalampi. Kaikenlaiset ongelmatapaukset siis löydetään ja hoidetaan herkemmin.

Teksti: Terhi Vahlsten, kehitysagronomi, Faba
Kuvat: Sanna Lohenoja