Risteyttämällä rodut tehokäyttöön

Risteytys on helppo, käytännöllinen ja kustannustehokas tapa lisätä liharotuisen eläinaineksen tuottavuutta. Mitä pitää tietää, kun suunnittelee risteytyksiä?

Risteytyksessä on mahdollista käyttää erikoistuneita emo- ja pääterotuja ja näin täydentää rotujen käyttöominaisuuksia tehokkaalla tavalla. Emoroduilla sanotaan olevan hyvät emo-ominaisuudet, ja pääterodut puolestaan omaavat erinomaiset kasvu- ja teurasominaisuudet.

Emoroduiksi lasketaan angus, hereford ja simmental. Tyypillisiksi pääteroduiksi taas luetaan ranskalaiset rodut blonde d’Aquitaine, charolais ja limousin.

Pääteroturisteytys

Pääteroturisteytys on järjestelmä, jossa lopputuote eroaa geneettisiltä ominaisuuksiltaan kummastakin vanhemmasta. Se voidaan toteuttaa kahden tai kolmen rodun yhdistelmällä.

Emorotuina tulisi käyttää rotutyyppejä, joilla on helpot poikimaominaisuudet, hyvä maidontuotanto, kohtuullinen aikuiskoko ja jotka ovat kestäviä tuotannossa. Siitossonneina taas käytetään rotuja, joilla on erinomaiset teuras- ja kasvuominaisuudet.

Kiertävä risteytys

Kiertävässä risteytyksessä käytetään erirotuisia siitossonneja järjestelmällisesti toisen rotuisille emolehmille. Kiertävää risteytystä hyödynnetään erityisesti tiloilla, joilla halutaan tuottaa kahden tai kolmen rodun risteytys-uudistuseläinainesta omaan käyttöön tai myytäväksi toisille tiloille.

Uudistushiehoiksi valittujen eläinten parituskumppaniksi tulee aina valita eri emorotua oleva sonni, kuin mitä hiehon isä on. Esimerkiksi, jos hiehon isä on hereford, parituskumppaniksi tulee valita joko angus- tai simmental-sonni. Rotuvalinnoissa tulisi kiinnittää erityisesti huomiota siihen, että rodut olisivat mahdollisimman samantyyppisiä ominaisuuksiltaan. Näin risteytyseläinaines muodostuu tasaisemmaksi.

Risteyttäjän muistilista

 • Risteytys on vain niin hyvä kuin siihen käytetyt puhdasrotuiset eläimet
 • Risteytyksiin on käytettävä mahdollisimman hyviä eläimiä
 • Risteytys voi nostaa syntymäpainoa 2,5-5 %
 • Oikeat eläinvalinnat ennaltaehkäisevät poikimavaikeuksia
 • Kahden rodun risteytys voi nostaa vieroituspainoa noin 5-15 %
 • Emo- ja pääterodun risteytyksellä saa korkeampia tuloksia
 • Kolmen rodun risteytys voi nostaa vieroituspainoa noin 15-20 %
  – Emorotu x emorotu x pääterotu
  – Kolmen rodun pääteroturisteytys on tuottavin, mutta siinä ei muodostu uudistushiehoja

Teksti: Maiju Pesonen, tutkija, Luke
Kuva: Kaisa Sirkko

Lisää asiaa liharotujen risteyttämisestä löydät lokakuun Nauta-lehdestä 4/2018!