Terveystarkkailun tulokset 2018

Vuoden 2018 terveystarkkailun tuloksissa on ilahduttavinta terveystarkkailuprosentin nousu. Hoitotietoja kertyi siis useammalta tuotosseurantatilalta kuin edellisvuonna. Muilta osin vuosi 2018 näyttää olleen hankala terveyden osalta, sillä hoitoja kertyi paljon.

Vuosi 2018 oli terveystarkkailun 36. vuosi ja tuse-tiloilta kertyi aloitushoitoja yhteensä 152 309 kappaletta. Tämä on noin seitsemän prosenttia enemmän kuin vuonna 2017. Kun lehmien määrä samalla väheni, niin hoitoprosentit nousivat selvästi.

Kaikkien sairausryhmien hoitoprosentit nousivat verrattuna vuoteen 2017. Yksittäisistä sairausryhmistä eniten hoitoja kertyy edelleen hedelmällisyyshäiriöistä ja tämän sairausryhmän hoitoprosentti nousi vuodessa yli kaksi prosenttiyksikköä. Suunnilleen saman verran nousua on utaresairauksien hoitoprosentissa.

Kun lasketaan kaikki eläinlääkärin hoidot yhteensä, hoidettujen lehmien osuus nousi lähes kymmenen prosenttiyksikköä.  Viime vuonna sadasta lehmästä hoidettiin siis reilut 71 lehmää, kun vuotta aiemmin hoitoja tarvitsi noin 62 lehmää sadasta.

Hoidettujen lehmien osuudet sairausryhmittäin:

Holstein useammin hoidettavana

Rotujen väliset erot ovat jälleen selvät ja jo pitkään jatkuneen kehityksen mukaiset. Holsteineja hoidetaan enemmän kaikissa sairausryhmissä kuin ayrshirejä. Tämä ero tulee erittäin hyvin esille, kun lasketaan hoidettujen lehmien kokonaismäärä. Sadasta ayrshire-lehmästä on saanut eläinlääkärin hoitoa noin 64 lehmää. Vastaava luku on holsteinilla 79 eli ero on 15 lehmää. Se on paljon. Suomenkarja on roduista tervein, mutta ero ayrshireen on pieni.

Jos tarkastellaan tarkemmin rotukohtaisia hoitoprosentteja, holstein ei ole missään sairausryhmässä erityisen paljon sairaampi kuin ayrshire. Holsteinilla on kaikissa sairausryhmissä hieman korkeampi hoitoprosentti kuin ayrshirellä, eli holstein sairastaa kaikkia sairauksia enemmän kuin ayrshire. Jopa hedelmällisyyttä hoidetaan holsteinilla enemmän, vaikka fenotyyppisesti holsteinilla on parempi hedelmällisyys kuin ayrshirellä.

Hoidettujen lehmien osuudet roduittain.

 

Hoitojen suhde lehmien määrään roduittain ja sairausluokittain (hoito-%):

RotuHedelmällisyys-
hoidot
Poikima-
halvaus
Asetoni-
tauti
Ruokinnall.
häiriöt
Utare-
sairaudet
Sorkka-
sairaudet
Muut
sairaudet
Ayrshire21,612,910,983,4114,662,0617,87
Holstein24,404,071,225,0817,812,8023,90
Suomenk.14,374,171,682,9216,913,2017,25
Yhteensä22,933,501,114,2416,262,4420,87

Ikä tuo kremppaa?

Mitä useamman kerran lehmä poikii, sitä enemmän sille kertyy hoitoja. Tämä tulee selvästi esiin, kun tarkastellaan hoitoprosentteja poikimakertojen mukaan. Ensikoita hoidetaan vähiten, sillä sadasta ensikosta on hoidettu noin puolet. Kun poikimakertoja on vähintään kuusi, sadasta lehmästä jokaista on hoidettu vähintään kerran ja noin kolmasosaa toisenkin kerran.

Kun poikimakertoja on vähintään kuusi, sadasta lehmästä jokaista on hoidettu vähintään kerran ja noin kolmasosaa toisenkin kerran.

Poikimahalvauksen hoitoprosentti nousee kaikista eniten poikimakertojen lisääntyessä. Ensikoilla poikimahalvaus on hyvin harvinainen vaiva, mutta vähintään kuudesti poikineista lähes 17 prosenttia on hoidettu poikimahalvauksen takia.

Kun hoitoprosentteja tarkastellaan poikimakertojen mukaan, tulee helposti mieleen, että ovatpa vanhat lehmät sairaita. Se on tavallaan oikea johtopäätös, koska hoitojen määrä on suhteutettu ko. poikimakerran lehmien määrään. Vanhempia lehmiä on paljon vähemmän kuin ensikoita, joten ko. poikimakerran hoitojen määrää on jakamassa paljon vähemmän lehmiä. Jos tarkastellaan pelkästään hoitojen kokonaismääriä poikimakerroittain, ensikoilla on eniten hoitoja ja vähintään kuudesti poikineilla vähiten.

 

Hoitojen suhde lehmien määrään poikimakerroittain ja sairausluokittain (hoito-%):

Poikima-
kerta
Hedelmällisyys-
hoidot
Poikima-
halvaus
Asetoni-
tauti
Ruokinnall.
häiriöt
Utare-
sairaudet
Sorkka-
sairaudet
Muut
sairaudet
119,110,180,551,2610,592,2115,36
223,221,160,981,6415,991,9313,96
326,734,371,702,2622,282,5718,06
429,8610,212,263,4927,063,4321,89
532,7614,712,583,4031,824,3125,39
>637,6816,912,143,6236,315,3429,99

Terveystarkkailun tarkempiin tuloksiin voit tutustua Faban kotisivuilla.

Teksti: Terhi Vahlsten, kuva: Sanna Lohenoja