”Kun taskussa ammuu, sonni tekee töitä”

Jolly Jumper -sonni esitteli viime kesänä uutta pantaansa.

 

Ellän tilalla Laitilassa Riikka Sarajuuri perheineen hoitelee 50 emon risteytyskarjaa. Apuna karjan seurannassa on nyt vuoden ajan ollut Moocall Heat -laitteisto, joka seuraa kiimoja ja astumisia, kertoo tiineet ja tyhjiksi jääneet eläimet ja ilmoittaa odotetut poikimisajankohdat. Nauta-lehti kävi viime kesänä tutustumassa Riikan karjaan ja Moocall Heatiin, ja nyt on aika ottaa selvää, toimiko uutuuslaite kuten piti.

Moocall Heat käsittää astujasonnin kaulaan asennettavan pannan sekä emojen korviin laitettavat korvamerkit. Panta tunnistaa yksittäiset emot merkeistä, laitteisto rekisteröi astumiset ja ilmoittaa odotetun poikimapäivän. Tiedot voi lukea Moocall Breed Manager -sovelluksesta mobiililaitteesta.

Hereford-sonni Jolly Jumper sai Moocall Heat -pannan kaulaansa viime vuoden kesäkuussa, ja samalla lauman emoille laitettiin korvamerkit. Laitteisto on ollut käytössä siis karjan yhden vuodenkierron ajan. Riikka vaikuttaa tyytyväiseltä.

Emot saavat korviinsa Moocallin vihreät korvamerkit, jotka sonnin kaulapanta tunnistaa.

– Laite on ollut erittäin hyvä, ja olen jopa markkinoinut sitä muillekin. Täytti siis odotukset täysin, jopa ylitti ne, Riikka toteaa.

– Moocallin avulla oli todella kätevä viime vuonna seurata astumishommien etenemistä ja sonnin toimintaa. Ja kun itse seuraa samaa asiaa laitumen reunalla, niin voi omin silmin todeta laitteen toimineen.

– Mahdolliset tyhjäksi jääneet tai uusivat eläimet sai selville todella nopeasti, erinomainen apuväline siihen. Väkisinkin omalla silmällä jää jotkin kiimat huomaamatta, mutta Moocall tunnisti ne erinomaisella tarkkuudella. Kiimojen uusimisia tuli muutamia, mutta nekin laite tunnisti ja ilmoitti odotetulla tavalla.

Jolly Jumper -sonni suhtautui aluksi epäluuloisesti pannan laittamiseen, mutta tottui siihen hyvin. Kun panta oli kaulassa, sonnin toiminta emojen kanssa tallentui laitteiston muistiin.

Riikka kertoo arvostavansa erityisesti ajansäästöä.

– Ei tarvitse niin paljoa seurata vierestä. Selviää nopeasti, jos sonnissa tai emossa on jotain vialla. Näin säästyy tyhjiltä emoilta, tai osaa tarttua niihin ajoissa.

Hauskana yksityiskohtana Riikka pitää ”ammumisilmoituksia”. Sovelluksen oletusilmoitusäänenä on siis lehmän ammunta. Käyttäjä toki saa räätälöidä äänen mieleisekseen, jos ei halua kuunnella ammumista.

– Kun taskussa ammui, ajattelin aina että siellä se sonni tekee töitä, Riikka kertoo.

Moocallin antamat poikimispäivien ennusteet pitivät hyvin paikkansa.

Helpotusta poikimakauteen

Sovelluksen antaman poikimisajankohdan arvio helpotti poikimakautta Riikan mielestä merkittävästi.

– Säästyi paljon työtä, kun emot eivät poikineet miten sattuu. Laite näytti poikimapäivät luotettavasti, osan jopa päivän tarkkuudella. Lähes kaikki eläimet poikivat järjestelmän antaman järjestyksen mukaisesti.

Kun poikimapäivästä oli olemassa ennakkoon tieto, Riikka kertoi hyödyntäneensä sitä niin, että otti aina muutaman seuraavaksi poikivan emon ryhmästä erilleen.

– Näin ne eivät poi’i ryhmäkarsinaan, vaan saavat olla omissa oloissaan kaikessa rauhassa.

Tämä on myös hoitajan turvallisuutta lisäävä tekijä, jos emot ovat vihaisia vasikoitaan suojellessaan.

Kehitysehdotuksiakin Riikalla laitteen suhteen heräsi.

– Pannan kiinnityksen voisi kehittää vähän paremmaksi, vaikka meillä ei ollutkaan ongelmia kiinni pysymisen kanssa eikä panta pudonnut kertaakaan.

Millaisille tiloille Moocall Riikan mielestä sopii?

– Kaikille. Mitä isompi tila, sen parempi, koska vahtimista ja seurantaa on vielä paljon enemmän kuin pienellä tilalla. Jos apukäsiä tarvitaan, niin tämä on ehdoton laite. Ja kyllä järjestelmä sopii hyvin pienemmillekin tiloille. Jos karjaan on hankittu uusi sonni, niin Moocallin avulla on helppo varmistua sen toiminnasta.

Teksti: Lauri Ketola, kuvat: Sanna Lohenoja

Edellisen jutun Ellän tilan karjasta löydät täältä.