Terveystarkkailun tulokset vuodelta 2020

Eläinlääkäri tekee tutkimusta naudoille navetassa

Terveystarkkailu lähestyy keski-ikää, sillä viime vuosi oli terveystarkkailun 38. vuosi. Tarkkailun tulokset ovat vakiintuneet tietylle tasolle eikä suuria muutoksia tapahdu vuoden aikana suuntaan eikä toiseen. Kattavuus antaa kuitenkin aihetta iloon, sillä se jatkaa positiivista kehitystään. Viime vuonna tuotosseurantaan kuuluvista karjoista jo 91,5 prosenttia oli mukana terveystarkkailussa. Vieläkin on vähän varaa parantaa, vaikka kattavuus on jo erittäin hyvä.

Terveystarkkailun tulokset koostetaan tuse-karjojen aloitushoidoista. Näitä kertyi viime vuonna lähes 150 000. Hoitojen määrä on pysynyt suunnilleen ennallaan, samoin eri hoitojen yleisyys, eli hedelmällisyyshoidoista kertyy eniten hoitomerkintöjä ja utaresairaudet ovat selvä kakkonen. Kaukana kolmosena tulee poikimahalvaus. Tämä järjestys on vakiintunut viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Onko nuorten ja vanhojen sairastamisessa eroa?

Kun hoitoprosentteja tarkastellaan poikimakertakohtaisesti, eri sairausryhmien yleisyys pysyy samana poikimakertojen lisääntyessä. Suurin muutos poikimakertojen lisääntyessä koetaan poikimahalvauksen suhteen: ensikoilla se on hyvin harvinainen, mutta vähintään kuusi kertaa poikineista lähes joka viides on saanut hoitoa poikimahalvaukseen.

Kaksi suomenkarjan lehmää laitumella
Suomenkarja oli vuoden 2020 terveystarkkailutilaistoissa tervein rotu. Sadasta suomenkarjalehmästä oli hoidettu 54 yksilöä.

Suomenkarja oli tervein rotu

Rotukohtaisissa tuloksissakaan ei juuri tapahdu muutoksia vuosien välillä. Yleisimmät sairaudet ovat kaiken rotuisilla lehmillä samat, eli hedelmällisyyshoidot ja utaresairaudet. Tervein lypsyrotu oli viime vuonna suomenkarja, toisena tuli ayrshire ja perää piti holstein.

Rotujen väliset erot hoidoissa ovat selkeät: suomenkarja on selvä ykkönen, sadasta lehmästä hoidettu 54. Holstein on yhtä selvä kolmonen, sadasta lehmästä on hoidettu reilut 74. Ayrshire sijoittuu aika tarkasti näiden kahden väliin, sadasta lehmästä hoidettu 63. Suomenkarjan ja ayrshiren sijoitus on vaihdellut vuosien aikana, muutamina vuosina tervein rotu on ollut ayrshire ja muutamina vuosina rodut ovat olleet lähes yhtä terveitä.

Katso tarkemmat terveystarkkailun tulokset täältä!


Teksti: Terhi Vahlsten, kehitysagronomi, Faba

Kuvat: Sanna Lohenoja