Uusia tuulia terveydenhuollossa

Suomen valtti on puhdas, vähän lääkkeitä käyttävä ja eettinen eläintuotanto. Tämän ylläpitämiseksi tarvitaan toimivaa eläinterveydenhuoltoa. Karjakoon kasvu muuttaa tilojen terveydenhuoltoa, sillä isossa karjassa tartuntapaine on aivan eri luokkaa kuin pienemmässä.

Parhaimmillaan terveydenhuolto on hyvin käytännönläheistä: säännöllisillä käynneillä nupoutetaan vasikat, tarkastetaan poikineet lehmät ja tiineydet, tarkastellaan utareterveystilannetta ja hoidetaan mahdolliset sairastapaukset.

Jollain käynnillä voidaan keskittyä vasikoiden terveyteen, toisella hedelmällisyyteen, ruokintaan tai sorkkaterveyteen. Asetetaan tavoitteita, mietitään keinoja niiden saavuttamiseksi ja seurataan tavoitteiden toteutumista.

Tukea tarjolla

Terveydenhuoltosuunnitelmaan on nyt mahdollista saada tukea maatilojen neuvontajärjestelmästä. Neuvo 2020 -tuki korvaa eläinlääkärin työajan sekä tilakäynnin että suunnitelman kirjoittamisen osalta, sekä matkakustannukset. Tilan maksettavaksi jää ainoastaan arvonlisävero. Tukeen oikeutetut eläinlääkärit löytyvät MaVi:n neuvojarekisteristä.

Nasevasta parempi

Syksyllä 2015 otettiin käyttöön nautatilojen terveydenhuollon seurantajärjestelmän Nasevan perusteellisesti uudistettu tietojärjestelmä. Sivusto on nyt helppokäyttöisempi ja ulkoasultaan selkeämpi.

Neuvoja ja eläinlääkäri hyödyntävät Nasevaa etsimällä sieltä taustatietoja ennen tilakäyntiä. Suuret teurastamot tulevat edellyttämään Nasevaan kuulumista vuoden 2016 alusta tiloilta, joilta ne ostavat teuraita ja välittävät vasikoita, samoin meijerit alkavat edellyttää Nasevaan kuulumista. Nasevaan liitytään laatimalla terveydenhuoltosopimus eläinlääkärin kanssa.

Lääkkeitä varalle

Nasevassa on mahdollisuus myös sähköiseen lääkekirjanpitoon. Eläinlääkärin hoidot siirtyvät suoraan Nasevaan, mikäli tila on valtuuttanut hänet ja eläinlääkärillä on käytössään ohjelmisto, joka pystyy lähettämään tiedot.

Lääkitsemislainsäädäntö on muuttunut siten, että terveydenhuoltoon kuuluvat tilat voivat tietyin lisäehdoin saada lääkkeitä varalle tulevia sairastapauksia varten. Lääkkeiden luovuttaminen varalle helpottaa etenkin suurempien tilojen arkea, kun usein toistuvien sairauksien hoito voidaan aloittaa heti. Nopea hoito voi myös edesauttaa eläimen paranemista.

Terveydenhuoltoa tarjolla

Eläinlääkäreiden työnkuva muuttuu maatalouden mukana. Kunnaneläinlääkäreiden palveluita on saatavilla kaikkialla Suomessa ja he tarjoavat myös terveydenhuoltopalveluita. Myös nautoihin ja niiden terveydenhuoltoon erikoistuneita yksityisiä eläinlääkäreitä on eri puolella Suomea. Palveluita tarjoaa lisäksi muutama suurempi yritys, joissa on useita eläinlääkäreitä. Tilat voivat vapaasti valita, keneltä palvelunsa ostavat.

– Useamman eläinlääkärin yrityksen etuna on, että voimme hyödyntää toistemme osaamista, kokee Kirsi Vartia Emovet Oy:stä. Yritys tarjoaa terveydenhuoltopalveluja nautatiloille.

Iris Kaimio, erikoiseläinlääkäri (tuotantoeläinten terveyden- ja sairaudenhoito), Emovet Oy

Lisää asiaa nautatilan terveydenhuollon uudistuksista löydät joulukuun Nauta-lehdestä 5/2015.