Genomivalinta tehostaa LSK:n jalostusta

Genomivalinta on tullut karjanjalostukseen vauhdilla. Nyt Suomessa puuhataan genomijalostusta myös kotoiselle länsisuomenkarjalle. Lukessa on käynnissä Suomenkarjan Jalostussäätiön rahoittamana hanke, jolla edistetään erityisesti länsisuomenkarjan genomivalinnan syntymistä.

Genomivalinnan valtteja

Genomisen valinnan perustana on määrittää, miten tuhansien geenimerkkien vaihtelut lypsykarjassa ovat yhteydessä eläimissä ilmeneviin ominaisuuksiin. Yhdistämällä tämä tieto valintakandidaatin DNA-profiiliin, voidaan tuottaa ensimmäinen perinnöllisen laadun arvio heti kun eläimestä saa DNA:ta. Lisäksi pystytään helpommin arvioimaan muun muassa harvinaisia vikoja tai muuten vaikeasti tuotanto-olosuhteissa mitattavia ominaisuuksia.

Genomisen tiedon avulla on perinteistä jalostusta helpompaa yhdistää ominaisuuksien kehitys ja samalla hallita sukulaistumista, joka on haaste etenkin pienissä roduissa. Näin säilytetään rodun jalostuspotentiaalia.

Genominen valintaohjelma rakentuu tyypillisesti vanhan valintaohjelman päälle. Myös genominen valinta vaatii ominaisuuksien seurantaa, eli siis esimerkiksi tuotostietojen keräämistä. Lisäksi tarvitaan geneettistä pohjatietoa, joka lähinnä vastaa perinteisen jalostusohjelman sukupuuta.

Miksi juuri länsisuomenkarja?

Lukessa meneillään olevassa hankkeessa on keskitytty länsisuomenkarjaan, koska rodun korkeampi eläinmäärä helpottaa jalostusohjelman onnistumista. Kyselytutkimuksen perusteella rodun kasvattajat haluavat myös vahvasti pitää LSK:n uskottavana tuotantorotuna.

Harvinaiset rodut mahdollistavat monipuolisemman kotieläintuotannon. Genominen valinta on suurin muutos naudan jalostuksessa sitten keinohedelmöityksen aloituksen. Länsisuomenkarjan säilyttäminen uskottavana tuotantorotuna vaatii genomisen valintajalostuksen.

Miika Tapio, tutkija, Luke

Lisää asiaa suomenkarjan genomivalintahankkeesta löydät helmikuun Nauta-lehdestä 1/2018!