Helppoja poikimisia jalostamaan!

Helmikuussa otettiin Faban lihakarjan jalostusohjelmassa käyttöön uusi poikimahelppouden jalostusarvostelu. Poikimahelppoutta parannetaan kahden eri indeksin avulla.

Ensimmäinen indeksi, poikimahelppous isänä, kuvaa vasikan ominaisuutta – kuinka helposti vasikka on synnytettävissä. Esimerkiksi isokokoinen vasikka on vaikeampi synnyttää kuin pieni.

Toinen indeksi, poikimahelppous emänisänä, on emon ominaisuus – kuinka helposti emo poikii. Tätä ominaisuutta voidaan käyttää valitsemaan sopivia eläimiä parantamaan karjan emojen emo-ominaisuuksia.

Poikimahelppous kuvaa, miten helposti vasikka syntyi. Indeksissä korkea, yli 100 pisteen menevä lukuarvo tarkoittaa keskimääräistä helpommin sujuvaa poikimista. Indeksin tulkinta on siis päinvastainen kuin poikimistuloksia ilmoitettaessa, jossa korkea arvo kuvaa vaikeaa poikimista.

Kannattaa huomioida, että näiden kahden indeksin, poikimahelppous isänä ja emänisänä, välillä on käänteinen epäedullinen yhteys. Jos siis valitsee eläimen yhden korkean poikimaindeksin perusteella, sen toinen poikimaindeksi on tyypillisesti matala. Yhteys on kuitenkin sen verran heikko, että löytyy myös eläimiä joilla molemmat indeksit ovat korkeita.

Antti Kause, Luonnonvarakeskus Luke & Kaisa Sirkko,Faba

Lisää asiaa poikimahelppousindekseistä löydät Nauta-lehdestä 2/2015!