Kätevät avainluvut emotilan johtamiseen

Emolehmätiloille tarkoitetussa Minun Maatilani Pihvi-moduulissa on etusivulla lukuisia tilan johtamista helpottavia avainlukuja, kuten vaikkapa vasikkakuolleisuus. Kuolleisuus on laskettu eri-ikäisille vasikoille ja sen avulla voi helposti verrata omaa tilaansa emolehmätilan tavoitearvoihin. Siitä näkee myös, miten oman tilan vasikat selviävät eri ikäisinä.

Muita avainlukuja ovat esimerkiksi hiehojen poikimaikä ja keskipoikimakerta. Mittareista pystyy helposti näkemään omien emojensa poikimavälin. Tuotannon kannalta tärkeä tieto on myös, kuinka monta prosenttia emoista on kuluneen 12 kuukauden aikana poikinut. Tämä avainluku näyttää selvästi, kuinka tehokasta ja taloudellisesti kannattavaa toiminta on.

Näiden mittareiden avulla on helppo verrata omaa tilaansa tavoitearvoihin ja asettaa itselleen tavoitteita seuraavalle poikimakaudelle.

Osastoinnin ja ryhmittelyn avulla tehoa

Minun Maatilassani on myös oma moduuli osastoinnille ja ryhmittelylle. Varsinkin suurissa yksiköissä työtä voi vähentää ja helpottaa osastoimalla ja ryhmittelemällä eläimet. Osastoinnin avulla pysyy hyvin selvillä siitä, missä eläimet fyysisesti sijaitsevat navetassa, näin ne löytyvät nopeasti eikä etsimiseen kulu turhaa aikaa.

Eläin voi kerrallaan kuulua vain yhteen osastoon ja osastoiksi kannattaakin valita pysyviä ominaisuuksia, kuten navetat tai karsinat. Osastonäytöllä pystyy tarkastamaan, kuinka monta eläintä kussakin osastossa on. Eläinten siirtäminen osastosta toiseen on helppoa ja näin pysytään koko ajan selvillä eläinten olinpaikasta.

Ohjelmassa on myös toiminto, jossa osastoon voi määrittää eläimen iän mukaisen tilantarpeen. Näin listaukseen saa tiedon siitä, onko osastossa olevilla eläimillä määrityksen mukaisesti tilaa. Osastoinnissa on valmiina eläinten hyvinvointikorvauksen mukaiset tilatarpeet, mutta tilatarpeen voi määrittää myös itse.

Osastojen ohella eläimiä voi ryhmitellä monien eri ominaisuuksien ja kulloistenkin tarpeiden mukaan. Eläin voi kuulua moneen eri ryhmään yhtä aikaa. Minun Maatilaani voi tehdä vaikkapa sorkkahoidettavien tai lääkittävien ryhmät. Näin eri toimenpiteet on helppo tehdä katsomalla listasta, mitkä eläimet kulloinkin kuuluvat ko. ryhmään.

Osastoja ja ryhmiä voi tarkastella valmiiden raporttien ”Eläimet osastoittain” tai ”Eläimet ryhmittäin” avulla. Ryhmittelyssä on myös päivittyvä ryhmätoiminto, jonka avulla voi luoda ja asettaa ryhmälle säännöt, joiden avulla ryhmään saadaan halutut eläimet. Esimerkiksi voi luoda ryhmän ”kaksi kertaa poikineet hereford-emot” ja luoda siihen kuulumiselle säännöt.

Kaikki raportit, sekä oletus- että itse tehdyt, voi suodattaa myös omalla päivittyvällä ryhmällä. Helppoa on tehdä myös oma raportti, johon voi valita sekä osasto- että ryhmätiedon yhtä aikaa ja muut tarvittavat tiedot.  Raportit ovat aina ajan tasalla, eikä tarvita ylimääräisiä lappuja. Eikä rasiteta omaakaan muistia turhaan!

Teksti: Sinikka Tommila, Mtech

Klikkaa tästä ohjevideoon!

Juttu on julkaistu huhtikuun Nauta-lehdessä 2/2019.