Lihakarjan jalostukseen kolme uutta keinosiemennyssonnia

limousin-sonni

Kevään lihakarjan sonnihuutokaupoissa oli sonneja myynnissä ennätysmäärä ja kauppa kävi hyvin. Myös keinosiemennyskäyttöön saatiin uutta verta, kun VikingGenetics osti huutokaupasta kolme uutta sonnia.

 

Hereford JJ Trubaduuri on lähtöisin Urjalasta JJHereford-karjasta, jossa on tehty jo puoli vuosisataa jalostustyötä hereford-rodun hyväksi. Homotsygoottinupon JJ Trubaduurin emälinja on kestävää, toimivaa linjaa, jota on ollut mty Jahkolan karjassa jo pitkään.

– JJ Trubaduuri on emänsä JJ Queenie TXC:n toinen vasikka. JJ Queenie on erittäin sopusuhtainen, syvärunkoinen emo, joka on hyvin helposti käsiteltävä. Isänä on jenkkisonni Huth Head Start, joka on jättänyt hyvin maltillisen kokoisia vasikoita, kertoo Johanna Jahkola.

– Head Startissa minua kiinnostaa erityisesti sen isä R Leader. Se on luotettavasti jälkeläisarvosteltu ja laadukkaan oloinen ks-sonni, jonka vasikat syntyvät helposti. Emänisä Triara Xcelorator on jättänyt pieniä syntymäpainoja, mutta toisaalta kuitenkin hyvää teurasruhojen luokittumista, Jahkola jatkaa.

Tämä on hieno yhdistelmä JJ Trubaduurin käyttötarkoitusta ajatellen, sekä lypsykarjalle että myös esimerkiksi liharotujen hiehoille.

hereford-sonni

Angus-sonni Männistön Ublackin suku edustaa myös pitkän linjan jalostustyötä, jota on tehty Ritva ja Reijo Kelan karjassa Suomussalmella. Tilalla on käytetty keinosiemennystä aina. Angusten jalostustyö alkoi 2008, kun karjaan hankittiin hyviä eläimiä Sarvanan, Rauhalan, Taivalpohjan, Kestin ja Toivettulan maineikkaista karjoista.

Männistön Ublack polveutuu Männistön karjan pidetystä emolinjasta.

– Karjassa on emän ja emänemän lisäksi useita emän sisaruksia edelleen käytössä, kertoo Ritva Kela. Erityisesti emänemä Männistön Jeere on vielä 11-vuotiaanakin säännöllisesti poikiva, kaunis ja toimiva emo.

Ublackin emä M. Siira on nuori, pitkärunkoinen emo, jonka poikimiset ja vasikoiden hoito ovat onnistuneet omin avuin. Ritva Kela myös veikkaa, että emo on varsin maitoisa, sillä sen vasikat ovat kasvaneet hyvin.

Ublackin isä Black Onyx on jättänyt erittäin hyvää jälkeä, kovaa kasvua ja hyvää rehunhyötysuhdetta niin Suomessa kuin muualla. VG on hankkinut Ublackin lisäksi toisenkin Black Onyxin pojan ks-käyttöön Tanskasta tänä keväänä.

angus-sonni

Kolmas uusi keinosiemennyssonni, limousin Haukiniemen Tsaari on lähtöisin Jyrki ja Reetta Kuikan karjasta Polvijärveltä. H. Tsaari on emänsä ensimmäinen vasikka, mutta edellisten tapaan pitkäaikaisen jalostustyön tulosta.

– Emänemä H. Fame on ollut kestävä, hyväjalkainen, keskikokoinen emo, joka teki kahdeksan hyvää vasikkaa, kertoo Reetta Kuikka. Emä H. Parfyymi on huomaamaton, rauhallinen ja vaivaton emo, jonka poikimiset ovat sujuneet omatoimisesti. Se on sellainen kuin emon kuuluukin olla, Kuikat tuumivat.

– Emänisä H Marochek taas on ollut erittäin pidetty astujasonni, jonka lihaksikkaita jälkeläisiä on ihasteltu siitossonnikasvattamossakin aikanaan.

– H. Parfyymille valitsimme hiehosonniksi erittäin hyvin sopivan VB Oddin. Jälkikäteen on selvinnyt, että VB Oddin jälkeläiset ovat usein olleet erittäin hyväluonteisia, Kuikat kertovat. Hyvä luonne näyttäisi periytyneen myös upeaan Haukiniemen Tsaariin.

limousin-sonni

Kaikki VG:n hankkimat sonnit on genomitestattu ja todettu vapaaksi kullekin rodulle tyypillisistä perinnöllisistä sairauksista, mikä on erittäin tärkeä asia kaikkien siitos- ja keinosiemennyssonnien valinnassa. Sonnien valinnoissa keskeisessä roolissa ovat olleet myös genomiarvostelun tiedot sekä polveutuminen, joka on varmistettu oikeaksi genomitestaamalla sonnit.

Sonnit ovat myös osallistuneet rehunkulutusseurantaan, jossa erityisesti JJ Trubaduuri ja Männistön Ublack ovat saaneet tuloksia, jotka osoittavat näiden sonnien hyödyntävän syömänsä rehun keskimääräistä paremmin. Haukiniemen Tsaarilla on monia vahvuuksia, yhtenä niistä voi mainita erinomaisen rakenteen, huikeat 87 pistettä!

Teksti: Kaisa Sirkko
Kuvat: Atria / Tuukka Kiviranta

Pidemmän jutun huutokaupoista sekä mm. Faban lihakarjan päärakennearvostelijan kommentit sonneista löydät kesäkuun Nauta-lehdestä 3/2023!